"painostaminen" - Englanninkielinen käännös

FI

"painostaminen" englanniksi

FI painostaminen
volume_up
{substantiivi}

painostaminen (myös: kuluminen, hiertyminen, väsyttäminen)
volume_up
attrition {subst.}

Esimerkkejä "painostaminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishSuurimpana mätäpaiseena Turkin järjestelmässä on kurdiväestön painostaminen.
The main cancer in the Turkish system is the repression of the Kurdish people.
FinnishVoimaloiden sulkemiseen painostaminen herättää näissä oloissa melkoista kaunaa.
To press for closure in those circumstances raises considerable resentment.
FinnishTehokkain toimenpide olisi Kiinan painostaminen lopettamaan juntan tukeminen.
The most effective measure would be to exert pressure on China to stop supporting it.
FinnishJäsenvaltioiden painostaminen auttaa siis meitä saavuttamaan myönteisiä tuloksia.
Therefore, putting pressure on the Member States will help us to achieve positive results.
FinnishToisaalta uskon, että tämän parlamentin tehtäviin ei kuulu tämänkaltainen painostaminen.
Moreover, I do not believe that it is Parliament's role to exert this kind of pressure.
FinnishTuorein todiste tästä oli Yhdysvaltain kongressin painostaminen.
The most recent proof of this was the pressure brought to bear on the US Congress.
FinnishTässä mielessä sanoisin, että tarkkailijana toimiminen ja painostaminen eivät riitä.
In this respect, I would say that it is not sufficient to remain observers and apply pressure.
FinnishLukašenkan hallituksen jatkuva painostaminen kaikin mahdollisin keinoin on äärimmäisen tärkeää.
It is vital to continue exerting pressure on the Lukashenko regime using all possible means.
FinnishKuluneen vuoden aikana marien painostaminen on voimistunut huomattavasti.
Pressure on Maris has considerably increased this past year.
FinnishVenäjän ja Ukrainan painostaminen voisi auttaa ratkaisemaan asian.
Pressure on Russia and Ukraine would help solve this matter.
FinnishLopettakaamme siis huumeiden käyttäjien painostaminen!
So let us put an end to these dissuasive efforts aimed at consumers!
FinnishIrlannin painostaminen olisi nyt kuitenkin valtava virhe.
However, pressurising Ireland now would be a tremendous mistake.
FinnishPainostaminen vetoamalla Haagin rikostuomioistuimeen?
Exerting pressure by petitioning the Criminal Court in The Hague?
FinnishNäin estetään tuottajien taloudellinen painostaminen.
This is to prevent any economic pressure being put on producers.
FinnishIrlannin painostaminen ei tämän vuoksi ole sopivaa sen paremmin irlantilaisille kuin muulle Euroopalle.
Therefore, pressure on Ireland would not be appropriate, either for the Irish or for the rest of Europe.
FinnishTällainen painostaminen on erittäin tärkeää, sillä muutoin toimimme perusperiaatteidemme vastaisesti.
It is essential to apply pressure of this kind, otherwise we shall be infringing our fundamental principles.
FinnishKolmansien maiden painostaminen muuttamaan käsitystään omista palveluistaan ja niiden säätelystä ei tule kysymykseen.
Exerting pressure on third countries over their way of conceiving of and regulating their services is out of the question.
FinnishMielestämme meidän tehtäväksemme koituu myös Venäjän painostaminen luopumaan vahingollisesta roolistaan Georgissa.
I think that it will also be up to us to exert pressure on Russia to put an end to the negative role it is playing in Georgia.
FinnishEnsimmäinen mahdollisuus on painostaminen.
FinnishUseiden maiden painostaminen ja riippuvuus ovat kuitenkin edelleen todellisuutta, ja pakolaispolitiikat ovat huolestuttavia.
However, many countries continue to be pressurised and remain dependent and immigration policies give cause for concern.