"pöytäkirjat" - Englanninkielinen käännös

FI

"pöytäkirjat" englanniksi

FI

pöytäkirjat {monikko}

volume_up
pöytäkirjat (myös: protokollat)
Tästäkin syystä Liettuan ja Slovakian pöytäkirjat eroavat toisistaan.
That is also why we have different protocols for Lithuania and Slovakia.
YK:n pöytäkirjat ovat olleet tämän direktiivin lähtökohtana.
The UN protocols have provided a starting point for this Directive.
Sekä EU että Kanada ovat ratifioineet Kioton pöytäkirjat ja kehottaneet muitakin tekemään niin.
Both the EU and Canada have ratified the Kyoto protocols, and led the call for others to do so.

Esimerkkejä "pöytäkirjat"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEn todellakaan ymmärrä, miksi pöytäkirjat voidaan jakaa vasta iltapäivällä.
I really do not see why their distribution has to wait until the afternoon.
FinnishNeuvoisin muuten julkistamaan pöytäkirjat vielä hiukan nykyistä aikaisemmin.
In fact, my advice would be to publish those Minutes even earlier than is now the case.
Finnish(DE) Torstaina 22. toukokuuta 2008 pidetyn istunnon pöytäkirjat on jaettu.
The Minutes of the sitting of Thursday 22 May 2008 have been distributed.
FinnishEsimerkkinä voisin mainita komission esityslistat ja kokousten pöytäkirjat.
By way of example I could mention the Commission's agendas and the minutes of our meetings.
FinnishOlen erittäin valmis tulemaan komissioon maanantaiaamuna ja lukemaan pöytäkirjat siellä.
I would be pleased to come to the Commission on Monday morning to read the minutes there.
FinnishTästäkin syystä Liettuan ja Slovakian pöytäkirjat eroavat toisistaan.
That is also why we have different protocols for Lithuania and Slovakia.
FinnishSuomi luottaa siihen, että pöytäkirjat voidaan saattaa voimaan tämän vuoden loppuun mennessä.
Finland trusts that the Protocol will enter into force by the end of the current year.
Finnish(Äänestysten tulokset ja niiden kulkua koskevat yksityiskohdat: ks. pöytäkirjat).
(For the results and other details on the vote, see Minutes)
FinnishAiotteko varmistaa, että pöytäkirjat julkistetaan ja eturistiriitoja vältetään?
Are you going to ensure that the minutes are made public and that conflicts of interest are avoided?
FinnishProdilta on kestänyt neljä vuotta saada komission esityslistat ja pöytäkirjat Internetiin.
It has taken Mr Prodi four years to have the Commission’s agendas and minutes put on the Net.
Finnish   Tämän istuntojakson pöytäkirjat esitetään parlamentille seuraavan istuntojakson alussa.
   The Minutes of this part-session will be put before the House at the beginning of the next.
FinnishKomission kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat nyt kaikkien luettavissa Internetissä.
Agendas and minutes from the Commission’s meetings can now be read by everyone on the Internet.
FinnishParlamentin pöytäkirjat ovat täynnä parlamentin vaatimuksia meriturvallisuutta koskevista toimista.
The parliamentary records are full of calls from this body for action on maritime safety.
FinnishSekä EU että Kanada ovat ratifioineet Kioton pöytäkirjat ja kehottaneet muitakin tekemään niin.
Both the EU and Canada have ratified the Kyoto protocols, and led the call for others to do so.
FinnishTästä päivästä alkaen pöytäkirjat hyväksytään, kun istuntoa jatketaan iltapäivällä klo 15.00.
As of today, the Minutes will be approved when the sitting is resumed in the afternoon, at 3 p.m..
FinnishYK:n pöytäkirjat ovat olleet tämän direktiivin lähtökohtana.
The UN protocols have provided a starting point for this Directive.
FinnishOlen käynyt läpi maanantain ja tiistain pöytäkirjat, eikä niissä mainita tätä asiakirjaa.
I have checked the Minutes from Monday and Tuesday, but this document does not appear in either of them.
FinnishTorstaina 3. helmikuuta ja maanantaina 14. helmikuuta pidettyjen istuntojen pöytäkirjat on jaettu.
The Minutes of the sittings of Thursday 3 February and Monday 14 February have been distributed.
FinnishEnsiksi: Milloin saamme pysyvän työryhmän pöytäkirjat?
Firstly, when will we receive the minutes of the standing working group?
FinnishJulkaiskaa kaikki neuvoston työryhmien esityslistat ja pöytäkirjat puheenjohtajavaltion WWW-sivustolla.
Place all agendas and minutes from the Council's working parties on the Presidency's web site.