"pääty" - Englanninkielinen käännös

FI

"pääty" englanniksi

FI

pääty {substantiivi}

volume_up
2. Rakennusala
pääty

Esimerkkejä "pääty"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishIrakin matka kohti demokratiaa ja rauhaa ei kuitenkaan pääty vaaleihin.
But the road leading to democracy and peace in Iraq does not end with elections.
FinnishIhmisoikeudet, joihin kuuluu myös uskonnonvapaus, eivät pääty Kiinan rajalle.
Human rights, including freedom of religion, cannot simply stop at the Chinese border.
FinnishKriisi ei kuitenkaan pääty tähän, ja meillä on tärkeä tehtävä edessämme.
However, that is not the end of the crisis, and we have important work to do.
FinnishKuten kuitenkin tiedätte, työ ei pääty tämän direktiivin hyväksymiseen.
However, as you are aware, the work does not end with the adoption of this directive.
FinnishAinoa ongelma on, ettei työmme pääty tähän, mistä olen hyvin tietoinen.
The only thing is that, as I am well aware, it does not represent the end of our work.
FinnishMyös minä teen, kuten kaikki muut, mutta minusta meidän tehtävämme ei pääty tähän.
Of course, I do this along with everyone else, but I do not believe that our role ends there.
FinnishTämä ei kuitenkaan pääty tähän. Alan toimijoiden on itsekin tehtävä kotiläksynsä.
That, however, is not the end of things: the industry itself also needs to do its own homework.
FinnishTämä prosessi ei pääty perustuslain hyväksymiseen, vaan päinvastoin alkaa sen soveltamisesta.
It does not end with its approval. On the contrary, it starts with its application.
FinnishVapauden ja turvallisuuden rajat eivät pääty virtuaalimaailman rajoille.
The borders between freedom and security do not end at the borders of the virtual world.
FinnishLaajentumisprosessi ei luonnollisestikaan pääty 1.� toukokuuta 2004.
And, of course, the enlargement process does not conclude on 1 May 2004.
FinnishEikä tämä vuoropuhelu pääty koskaan. Se sopeutuu nykyajan vaatimuksiin.
And this dialogue is open-ended; it adapts to the demands of the day.
FinnishValiokunnan puheenjohtajana uskon, että työmme ei pääty tähän...
As chair of the Committee, I think that our work does not finish here ...
FinnishYhdennetty meripolitiikka ei tietenkään pääty Euroopan rajoille.
The integrated maritime policy will, of course, not come to an end at Europe's borders.
FinnishVelvollisuutemme eivät kuitenkaan pääty vuosikertomuksen hyväksymiseen.
However, our duties do not end with approving the annual report.
FinnishTorstaisin pidettävät istunnot eivät pääty kello neljän lentoihin; niiden kuuluu päättyä kello 18.30.
Thursdays do not end with a few 4 o'clock flights; they should end at 6.30.
FinnishHaluaisin kuitenkin liittyä niihin, jotka ovat huomauttaneet, että asialista ei pääty siihen.
However, I should like to join those who have pointed out that the agenda does not end there.
FinnishHaluan korostaa, ettei työ tietenkään pääty kesäkuussa.
I would like to emphasise that the work will of course not be finished in June.
FinnishSe on mainittu selkeästi Lissabonin strategiassa, mutta tarina ei pääty vielä tähän.
The Lisbon strategy is clear about that, and I would like to emphasise that the story does not end there.
FinnishEnnen kaikkea on olennaista, ettei kokous pääty katkeruuteen.
Above all, it is essential that the meeting does not end in acrimony.
FinnishNeuvottelukierros ei pääty Hongkongiin, mutta sen ei myöskään saa antaa johtaa täyteen pysähtymiseen.
Hong Kong is not the end of the Round, but we must not allow it to become a complete halt.