"päättyvä" - Englanninkielinen käännös

FI

"päättyvä" englanniksi

FI

päättyvä {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "päättyvä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnishpäättyvä kilpailu on varmasti yksi laajamittaisimmista, joita
The competition, which runs until mid-November, must be one of the largest
FinnishIhannetapauksessa vuonna 2008 päättyvä kumppanuus- ja yhteistyösopimus korvataan toisella assosiaatiosopimuksella.
Ideally, in 2008 the expiring PCA should be replaced by an association agreement.
FinnishNyt päättyvä hallitusten välinen konferenssi on erittäin tärkeä uusille jäsenmaille.
Madam President, the Intergovernmental Conference which is now in its final stages is of particular interest to the new Member States.
Finnish   Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, pian päättyvä puolivuotiskausi on ollut täynnä tapahtumia ja hankkeita.
   Mr President, ladies and gentlemen, the six months that are drawing to a close have been full of events and projects.
FinnishEU:n lainsäädännön noudattamisen ja unionin arvojen kunnioittamisen seuranta ei ole liittymiseen päättyvä prosessi.
The monitoring of compliance with EU laws and respect for the Union's values is not a process which should end upon accession.
FinnishArvoisa puhemies, mielestäni tämä päättyvä puheenjohtajakausi pitäisi nimetä Blairin puheenjohtajakaudeksi todella suuren englantilaisen kunniaksi.
Mr President, I think this outgoing presidency should be named the Blair presidency in honour of a very great Englishman.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, nyt päättyvä vuosi on ollut merkittävä vuosi Euroopalle.
Mr President, Mr President of the Commission, ladies and gentlemen, the year that is coming to its end has been a remarkable one for Europe.
FinnishKoska kyseessä ovat vaaralliset aineet, vasta 1. heinäkuuta 2006 päättyvä aikataulu antaa valmistajille luvan myrkyttää.
Given that dangerous substances are involved, this lengthy timeframe, which only comes to an end on 1 July 2006, is a licence to poison for manufacturers.
FinnishArvioinnin kohteena on vuoteen 2009 päättyvä ajanjakso, ja sen avulla huippukokouksen täytäntöönpano liitetään entistä tiiviimmin tarkistettuun strategiaan.
The review, covering the period up until 2009, will further integrate the World Summit implementation into the revised strategy.
FinnishTuolloin päättyvä kolmevuotinen kauteni alkoi tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2002 työohjelman esittelyllä talousarvion valvontavaliokunnassa.
I will therefore have completed the three-year period which began with the presentation in the COCOBU of the Court’s work programme for 2002.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, 30. kesäkuuta 1999 päättyvä verovapaan myynnin järjestelmä sisältää liikkeenharjoittajan velvollisuuden valvoa myyntiä.
Mr President, ladies and gentlemen, the system that applies to duty-free sales up to 30 June 1999 involves the exercise of controls by the seller over his own sales.