"päättyminen" - Englanninkielinen käännös

FI

"päättyminen" englanniksi

FI

päättyminen {substantiivi}

volume_up
Euroopan yhteisöjen virkamiesten palvelussuhteen lopullinen päättyminen
Termination of service of Commission officials
Tullietuuksien päättyminen veisi edunsaajilta selvän taloudellisen edun niiden EU:n kanssa käymässä kaupassa.
The termination of the trade preferences would take from the beneficiaries an objective economic advantage in their trade with the EU.

Esimerkkejä "päättyminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämän Euroopan keinotekoisen erottamisen päättyminen on avannut uuden aikakauden.
The end of this artificial separation of Europe marked the start of a new era.
FinnishDiktatuurin päättyminen valitettavasti päästää usein nämä jännitteet valloilleen.
Sadly the end of dictatorship so often opens the box and releases these ills.
FinnishOperaation päättyminen riippuu siitä, milloin keskeinen tavoite saavutetaan.
The end of the operation will depend on when the basic objective is achieved.
FinnishNiinpä edes selkkauksen päättyminen ei varmuudella lopeta naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.
So not even the cessation of conflict will guarantee an end to violence against women.
FinnishUskoakseni lyhyen vastauksen tarkoituksena oli nimenomaan estää määräajan päättyminen.
I believe the aim of the brief reply was precisely to prevent the time period from lapsing.
FinnishSelkkauksen päättyminen ei välttämättä tarkoita, että se häviää myös ihmisten mielistä.
An end to a conflict does not necessarily mean that the conflict is over in people's minds.
FinnishNäin on ollut jo pitkään, mutta tilanteen päättyminen ei edelleenkään ole näköpiirissä.
That is not new, but we still cannot see any closure in that respect.
FinnishNigerian hallituksella on riittävät keinot estää tämän tapauksen päättyminen murheellisesti.
The Nigerian Government has sufficient means to prevent this case from ending in tragedy.
FinnishTämän kierteen päättyminen merkitsisi teoriassa kansakuntien loppua.
The conclusion of this spiral of events would in theory be the end of individual nations.
FinnishEi edessämme nyt ole uusi kylmä sota, vaan yksinapaisen järjestyksen päättyminen.
What we see around us today is not the beginning of a new Cold War, but the end of the unipolar order.
FinnishAihe: SFOR-joukkojen toimikauden päättyminen ja Bosnian rauhanprosessi
Subject: Expiry of the SFOR mandate and the peace process in Bosnia
FinnishEnsinnäkin kylmän sodan päättyminen on muuttanut kansainvälistä järjestystä perinpohjaisesti.
For a start, the end of the Cold War has made for fundamental changes in the international order.
FinnishSyklin päättyminen, mallin purkaminen ja menneestä irtautuminen ovat aina kriisiaikoja.
The end of a cycle, the dismantling of a model, a break with the past; this is always a time of crisis.
FinnishKriisin lopullinen päättyminen edellyttää nimittäin ehdottomasti poliittista ja diplomaattista ratkaisua.
The definitive end to the crisis has to come through a political and diplomatic solution.
FinnishArvoisa puhemies, EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättyminen tarkoittaa, että se on korvattava jollakin.
Mr President, the end of the treaty means that something must be put in place.
FinnishBonnin prosessin päättyminen ei tarkoita Afganistanin menestystä eikä täydellistä onnistumista.
The end of the Bonn process will not mean the success of Afghanistan or the total success of Afghanistan.
FinnishEuroopan yhteisöjen virkamiesten palvelussuhteen lopullinen päättyminen
FinnishOsapuolten toisiaan vastaan yllyttämisen politiikan päättyminen on epäilemättä vahvistanut Irania.
The end of the policy of playing off one side against the other has undoubtedly served to strengthen Iran.
FinnishVäkivaltaisuuksien päättyminen on edellytys, mutta aseistariisunta ja kotiuttaminen vaativat paljon aikaa.
An end to hostilities is a requirement, but disarmament and demobilisation require long timescales.
FinnishTalousarvio 1999 - EHTY: n perustamissopimuksen voimassaolon päättyminen -EHTY: n toimintatalousarvio 1999 (jatkoa)
1999 Budget - Expiry of ECSC Treaty - 1999 ECSC Budget (continued)