"päättyä" - Englanninkielinen käännös

FI

"päättyä" englanniksi

EN
FI

päättyä [päätyn|päättynyt] {verbi}

volume_up
Sellaisilla toimenpiteillä tämän euron ja Kreikan kriisin pitäisi päättyä.
Such measures should end the crisis as regards the euro and Greece.
Torstaisin pidettävät istunnot eivät pääty kello neljän lentoihin; niiden kuuluu päättyä kello 18.30.
Thursdays do not end with a few 4 o'clock flights; they should end at 6.30.
Komission mandaatti ei voi päättyä ennen kuin SIS II -järjestelmä toimii kunnollisesti.
The Commission's mandate cannot end until SIS II is working properly.
Järjestely otettiin käyttöön 17.12.2010, ja sen oli tarkoitus päättyä syyskuun 2011 lopussa.
The arrangement had been due to expire at the end of September 2011.
Järjestelmän uusin tarkistus tuli voimaan 1. tammikuuta 2002, ja sen on tarkoitus päättyä 31. joulukuuta 2004.
The latest review of the regime entered into force on 1 January 2002 and it should expire on 31 December 2004.
Siirtymäkauden oli tarkoitus päättyä 30. kesäkuuta 2006, joten voimassa oleva asetus on saatava pian muutettua.
As this derogation was due to expire on 30 June 2006, there is a pressing need to amend the text of the regulation in force.
Nämä neuvottelut saattavat päättyä kesäkuussa, tai sitten eivät.
These negotiations may finish in June. On the other hand, they may not.
Minun nähdäkseni se on alkanut ja voi päättyä vain, mikäli siihen löydetään rakentava ratkaisu.
As far as I am concerned, it has started and can only finish if a constructive solution is found.
Olen hyvin pahoillani siitä, ettei Luxemburgin puheenjohtajakausi voinut päättyä kahteen muuhun myönteiseen saavutukseen.
Here I regret very much that the Luxembourg Presidency could not finish with two further positive results.
Laajentuminen ei saa päättyä vuosien 2004 ja 2007 jälkeen.
The enlargement process must not cease after 2004 and 2007.
(SK) Arvoisa puhemies, haluan käsitellä vähemmistöradiolähetyksiä Slovakian tasavallassa. Niiden toiminta on päättymässä.
(SK) Mr President, I would like to address the issue of minority radio broadcasting in the Slovak Republic, which is about to cease its activities.
Itse Neuvostoliiton olemassaolo päättyi joulukuussa 1991.
The Soviet Union itself ceased to exist in December 1991.

Esimerkkejä "päättyä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEuron kriisi ei saata päättyä Irlantiin, emmekä ole ehkä vielä nähneet pahinta.
The crisis of the euro may not end with Ireland and we may have not seen the worst yet.
FinnishMinusta siirtymäajatkin voisivat päättyä viimeistään jo vuonna 2007.
I also believe that transitional periods are possible until 2007 at the latest.
FinnishEuroopan perustuslaillistaminen ei saa päättyä Lissabonin sopimukseen.
The constitutionalisation of Europe cannot stop with the Treaty of Lisbon.
FinnishKomission mandaatti ei voi päättyä ennen kuin SIS II -järjestelmä toimii kunnollisesti.
The Commission's mandate cannot end until SIS II is working properly.
FinnishMerkittävät toimet eivät kuitenkaan saa päättyä tähän, eivätkä päätykään.
These considerable efforts must not and will not stop there, however.
FinnishSellaisilla toimenpiteillä tämän euron ja Kreikan kriisin pitäisi päättyä.
Such measures should end the crisis as regards the euro and Greece.
FinnishKaikki tiedämme, että maitokiintiöjärjestelmän on määrä päättyä 31. maaliskuuta 2015 mennessä.
We all know that the milk-quota system is due to end by 31 March 2015.
FinnishJärjestely otettiin käyttöön 17.12.2010, ja sen oli tarkoitus päättyä syyskuun 2011 lopussa.
The arrangement had been due to expire at the end of September 2011.
FinnishSiten niiden toiminta saattaa päättyä odottamattoman nopeasti.
Consequently, their existence can come to an unexpected end very quickly.
FinnishNämä neuvottelut saattavat päättyä kesäkuussa, tai sitten eivät.
These negotiations may finish in June. On the other hand, they may not.
FinnishTorstaisin pidettävät istunnot eivät pääty kello neljän lentoihin; niiden kuuluu päättyä kello 18.30.
Thursdays do not end with a few 4 o'clock flights; they should end at 6.30.
FinnishKerrottakoon, että tänään käsitellään monia mietintöjä, ja keskustelun on tarkoitus päättyä tänään.
I must tell you that there are many reports today and the debates should be concluded today.
FinnishMinun nähdäkseni se on alkanut ja voi päättyä vain, mikäli siihen löydetään rakentava ratkaisu.
As far as I am concerned, it has started and can only finish if a constructive solution is found.
FinnishSiinä pyritään myös säilyttämään monet poikkeukset, joiden olisi pitänyt päättyä vuonna 2007, vuoteen 2010.
It also seeks to maintain many derogations which should have terminated in 2007 until 2010.
FinnishÄlkää antako asian käsittelyn päättyä näihin huomautuksiin.
Please do not let these announcements be the end of the matter.
FinnishNiin sanottu arvoyhteisö ei voi päättyä Bodensee-järveen.
A so-called Community of values cannot end at Lake Constance.
FinnishLaajentuminen ei saa päättyä vuosien 2004 ja 2007 jälkeen.
The enlargement process must not cease after 2004 and 2007.
FinnishKomissio on täysin selvillä siitä, että yhdistettyjen tavarakuljetusten politiikka ei voi päättyä EY: n rajoille.
The Commission is quite aware that combined transport policy cannot stop at the EC borders.
FinnishNämä pyrkimykset eivät saa päättyä joulukuussa, sillä se johtaisi meidät hyvin vaikeaan tilanteeseen.
These efforts cannot end in December, for otherwise, we will find ourselves in a very difficult situation.
FinnishTarkalleen ottaen espanjakielisessä versiossa 2 kohdan pitäisi päättyä lyhenteeseen GATT.