"päätelmät" - Englanninkielinen käännös

FI

"päätelmät" englanniksi

FI

päätelmät {monikko}

volume_up
päätelmät (myös: johtopäätökset)

Esimerkkejä "päätelmät"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishViime maanantaina yleisten asioiden neuvosto esitti asiaa koskevat päätelmät.
Last Monday, the General Affairs Council also issued conclusions to this effect.
FinnishMinusta tuntuu, että kaikki ovat tietoisesti unohtaneet mietinnön ja sen päätelmät.
My feeling is that everyone has chosen to forget this report and its conclusions.
FinnishViimeisimmän, Wienissä pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmät ovat tämänsuuntaisia.
The conclusions of the last European Council in Vienna are along those lines.
FinnishKaiken kaikkiaan mietinnön päätelmät vaikuttavat kuitenkin mielestäni oikeilta.
On the whole, however, the conclusion of this report seems to me to be the right one.
FinnishMitkä ovat merkittävimmät päätelmät, jotka tämän perusteella voidaan tehdä?
What are the most significant statements that can be made on the basis of this?
FinnishNämä välikohtaukset on tuomittava ja niistä on tehtävä tarvittavat päätelmät.
We must condemn these incidents and draw the necessary conclusions from them.
FinnishEn itse äänestänyt mietinnön puolesta, sillä sen päätelmät ovat aivan naurettavia.
I myself did not vote in favour due to the poor quality of the report' s conclusions.
FinnishAsiantuntijavaltuuskunnan päätelmät pitäisi olla saatavilla helmikuun lopussa.
The conclusions of these experts' mission should be available by the end of February.
FinnishKehotamme komissiota esittelemään aihekohtaisten konferenssien päätelmät.
We call on the Commission to present the conclusions of the thematic conferences.
FinnishKävimme antoisaa keskustelua myös Eurooppa-neuvostossa, ja päätelmät olivat hyvät.
We had a good debate in the European Council too, with sound conclusions.
FinnishOlivatko institutionaalisia kysymyksiä koskevat päätelmät tästä syystä niin lyhyitä?
Is that perhaps why the conclusions on institutional matters were so brief?
FinnishG20-maiden äskettäin tekemät päätelmät ovat entisestään vahvistaneet päättäväisyyttämme.
The recent conclusions of the G20 have further strengthened this determination.
FinnishSe antoi 23. toukokuuta 2005 päätelmät itäisen Uzbekistanin tilanteesta.
On 23 May 2005, it adopted conclusions on the situation in eastern Uzbekistan.
FinnishYleisten asioiden neuvoston antaa 19. ja 20. marraskuuta päätelmät tästä aiheesta.
The General Affairs Council on 19 and 20 November will adopt conclusions on this subject.
FinnishBarcelonassa hyväksytyt päätelmät on tärkeää panna kiireesti täytäntöön.
It is important to implement the conclusions arrived at in Barcelona swiftly.
FinnishLopuksi panen merkille, että esittelijä on hyväksynyt komission jäsenen päätelmät.
Finally, I would observe that the rapporteur has accepted the Commissioner's conclusions.
FinnishTästä syystä neuvoston Kreikkaa koskevat päätelmät ovat todella epätyydyttäviä.
That is why the outcome of the Council in relation to Greece is completely unsatisfactory.
FinnishTässä olivat, hyvät parlamentin jäsenet, teollisuusvaliokunnan keskeisimmät päätelmät.
So, ladies and gentlemen, these are the main conclusions of the Committee on Industry.
FinnishOlisi reilua esittää myös tämä, kun myös poliittiset päätelmät tulevat käsiteltäviksi.
It would be a sign of honesty if this were presented along with political conclusions.
FinnishKun meitä jäsenvaltioita sitten on 25, meidän on tehtävä tilanteesta loogiset päätelmät.
Therefore, when there are 25 Member States, we will have to take appropriate action.