FI

päästäminen {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "päästäminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTarvittavan tiedon päästäminen maailman tiedotusvälineisiin on askel oikeaan suuntaan.
Allowing the necessary information out to the world media is the correct step forward.
FinnishMahdollisimman monen opiskelijan päästäminen ohjelmaan on paras investointi, jonka voimme tehdä.
Enabling a wide range of students to be covered by the programme is the best investment we could make.
FinnishPakistanin päästäminen EU:n markkinoille vaarantaa Bulgarian tekstiili- ja vaatetustuotannon.
Allowing Pakistan access to the European market will jeopardise Bulgaria's textile and clothing production.
FinnishTotesitte Virossa, että jätteiden päästäminen Norsunluurannikon luontoon oli vain jäävuoren huippu.
In Estonia, you stated that the dumping of toxic waste in Ivory Coast was only the tip of the iceberg.
FinnishEi ole epäilystäkään siitä, että kyseinen jätteiden päästäminen luontoon on vastoin EU:n lainsäädäntöä ja Baselin yleissopimusta.
There can be little doubt that this dumping was in breach of EU law and the Basel Convention.
FinnishRaakaöljy, strykniini, koniini ja jopa pernarutto ovat luonnonaineita, mutta niiden päästäminen luontoon ei silti voi olla hyväksyttävää.
Petroleum, strychnine, hemlock and even anthrax are natural substances, but it is unacceptable to introduce these into the environment.
FinnishSuoraan sanottuna on kyse siitä, että aidan takana Marokon puolella parhaillaan odottavien ihmisten päästäminen EU:hun vaikuttaisi humaanilta teolta.
To put it in plain language, letting the people currently waiting on the Moroccan side of the fence travel into the EU would seem to be a humane act.
FinnishOn väitetty, että geneettisesti muunneltujen siementen kaupallinen käyttö ja päästäminen luontoon voisi olla haitaksi sekä muille kasveille ja ihmisten terveydelle.
It is argued by some that the commercial use and release of genetically modified seeds could be harmful to both other plants and human health.
FinnishOnhan 32 aineesta 11 merkitty erityisen vaarallisiksi, niin että niiden päästäminen veteen lopetetaan kokonaan lähitulevaisuudessa.
After all, its classification of eleven substances out of the 32 as priority hazardous substances has ensured that their discharge into water resources will be stopped within the foreseeable future.