"päästä asiaan" - Englanninkielinen käännös

FI

"päästä asiaan" englanniksi

FI

päästä asiaan {verbi}

volume_up
päästä asiaan (myös: käydä asiaan)
Minusta vaikuttaa siltä, että meillä kaikilla on aivan liian kiire päästä asiaan, kuten tavallista.
My impression is that we are all in far too much of a hurry to get down to business as usual.
(NL) Minusta Ria Oomen-Ruijtenin mietintö on jälleen yksi menetetty mahdollisuus päästä asiaan Turkin mahdollisen Euroopan unioniin liittymisen osalta.
(NL) To my mind, the Oomen-Ruijten report is yet another missed opportunity to get down to business on the potential accession by Turkey to the European Union.

Esimerkkejä "päästä asiaan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTavoitteeni on ottaa parlamentti mukaan asiaan ja päästä siitä yhdessä päätökseen.
My aim is to involve Parliament and to come to a decision together.
FinnishJollei tällaisiin tuloksiin päästä, kolmannen osapuolen puuttuminen asiaan vaikuttaa aiheelliselta.
If these results cannot be achieved, the intervention of a third party seems appropriate.
FinnishArvoisa puhemies, en haluaisi rangaista ketään, vaan haluaisin päästä suhteellisen nopeasti asiaan.
Mr President, I have no wish to punish anyone, so I shall come to the point fairly quickly.
FinnishMinusta vaikuttaa siltä, että meillä kaikilla on aivan liian kiire päästä asiaan, kuten tavallista.
My impression is that we are all in far too much of a hurry to get down to business as usual.
FinnishJääkausi tai kuuma kausi ei ole juuri nyt asialistallamme: ”Olkaa hyvä ja palatkaa asiaan ikuisuuden päästä”.
Having an ice age or an era of heat is just not on our agenda at the moment: 'please come back in an eon or so.'
FinnishYritän päästä heti itse asiaan.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin sanoa johdannoksi muutamia sanoja ja sen jälkeen ehkä päästä asiaan, jota suullinen kysymyksemme koskee.
Mr President, I should like to say a few introductrory words and then perhaps go on to explain our oral question.
FinnishMeidän mielestämme tällä tarjotaan kaikille jäsenvaltioille mahdollisuus osallistua asiaan ja päästä avaruuteen avoimella ja oikeudenmukaisella tavalla.
In our opinion, this will provide all Member States with the opportunity to participate and gain open and fair access.
Finnish(NL) Minusta Ria Oomen-Ruijtenin mietintö on jälleen yksi menetetty mahdollisuus päästä asiaan Turkin mahdollisen Euroopan unioniin liittymisen osalta.
(NL) To my mind, the Oomen-Ruijten report is yet another missed opportunity to get down to business on the potential accession by Turkey to the European Union.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "päästä asiaan" englanniksi

päästä adverbi
English
päästä verbi
päästä läpi verbi
English
päästä päämäärään verbi
English
päästä kuiville verbi
English
päästä yli verbi
päästä jonkin yli verbi
päästä pitkälle verbi
English
päästä johonkin verbi
English
päästä pakoon verbi
päästä jyvälle
päästä liikkeelle verbi
päästä omilleen verbi
mennä asiaan
päästä eroon verbi