"pääsääntöisesti" - Englanninkielinen käännös

FI

"pääsääntöisesti" englanniksi

FI

pääsääntöisesti {adverbi}

volume_up
pääsääntöisesti (myös: yleensä, tavallisesti)
Mustanmeren synergiaa koskeviin toimiin myönnetään pääsääntöisesti osarahoitusta.
Concerning the funding for Black Sea synergy, cofinancing will be the main rule.
Pääsääntöisesti uusi työskentelymaasi vastaa nyt etuuksistasi.
As a rule, your new country of work will become responsible for your benefits.
Biomassan tuotannon on tapahduttava pääsääntöisesti yhteistuotannossa.
Cogeneration must be the rule where biomass production is concerned.

Esimerkkejä "pääsääntöisesti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMustanmeren synergiaa koskeviin toimiin myönnetään pääsääntöisesti osarahoitusta.
Concerning the funding for Black Sea synergy, cofinancing will be the main rule.
FinnishNämä ovat myös pääsääntöisesti yleisön luettavissa EKP:n Internet-sivuilla.
These are also as a rule made available to the public via the ECB's website.
FinnishLCD-näytöt eli litteät näytöt ovat pääsääntöisesti korvanneet kuvaputki- eli CRT-näytöt.
LCD monitors, also called flat-panel displays, have largely replaced CRT monitors.
FinnishNämä kansalaisille suunnatut palvelut ovat pääsääntöisesti ilmaisia.
These services, meant for the general public, will in most cases be free.
FinnishPääsääntöisesti uusi työskentelymaasi vastaa nyt etuuksistasi.
As a rule, your new country of work will become responsible for your benefits.
FinnishBiomassan tuotannon on tapahduttava pääsääntöisesti yhteistuotannossa.
Cogeneration must be the rule where biomass production is concerned.
FinnishNämä yritykset eivät pääsääntöisesti kilpaile sisämarkkinoilla rajatylittävässä toiminnassa.
As a rule, these businesses do not compete in the single market, in cross-border activity.
FinnishSuureen jaostoon tuodaan pääsääntöisesti asioita, joita aiemmin käsiteltiin täysistunnossa.
As a general rule, this structure will hear cases already dealt with by the plenary assembly.
FinnishLiikkeissä myydään pääsääntöisesti kolmea tulostintyyppiä.
Printers you encounter on store shelves are usually grouped into three categories.
FinnishOtan esimerkiksi sen, että neuvostossa sovellettaisiin pääsääntöisesti enemmistöpäätöksiä, mitä kannatamme.
For example, majority voting in the Council as a general rule, which we welcome.
FinnishPääsääntöisesti jäsenvaltiot pystyvät huolehtimaan hyvin sosiaalisista ja nuorisoon liittyvistä asioista.
As a rule, social and youth affairs can be handled very well by Member States.
FinnishYksi niistä on pääsääntöisesti ollut parlamentin työskentelytilanne.
The working conditions in this House are, as a rule, among them.
FinnishPääsääntöisesti yritysten on ilmoittauduttava kaupparekisteriin.
Generally speaking, companies must be listed in the trade register.
FinnishSiksi katson, että olisi pääsääntöisesti sovellettava enemmistöpäätöksiä.
That is why I believe majority voting should be the rule.
FinnishTraagisesta siksi, että hankkeet ovat pääsääntöisesti sujuneet hyvin.
It is tragic because the projects have usually been well run.
FinnishSuomessa lentoasemat muodostavat yhtenäisen verkon, jossa sovelletaan pääsääntöisesti tasahinnoittelua.
Airports in Finland form a coherent network, where standard pricing applies in the main.
FinnishTästä samasta syystä ehdotamme, että yhteispäätösmenettelyä noudatettaisiin pääsääntöisesti.
For the same reason, we propose to make codecision the rule.
FinnishOn myös ratkaisevan tärkeää, että potilailta ei voida pääsääntöisesti vaatia ennakkomaksuja.
It is also crucial that, as a general rule, patients cannot be required to make payments in advance.
FinnishEurooppa-neuvosto kokoontuu pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa.
The European Council meets, in principle, four times a year.
FinnishSamoin kannatamme sitä, että parlamentissa sovellettaisiin lainsäädännön alalla pääsääntöisesti enemmistöpäätöksiä.
Majority voting by Parliament on legislation as a general rule, which we also welcome.