FI

päälle {prepositio}

volume_up
päälle (myös: päällä, huipulla)
Nuo ovat kaikki tiet Yhdysvalloissa heijastettuna NASAn geospatiaalisen kuvan päälle.
But those are all the roads in the U.S. superimposed on top of a NASA geospatial image.
Vaihtoehtoiset komennot on merkitty näppäimien päälle (esimerkiksi Redo, tee uudelleen).
Alternate commands are labelled on top of the keys (such as Redo).
Vaihtoehtoiset komennot on merkitty näppäimien päälle (esimerkiksi Redo, tee uudelleen).
Alternate commands are labeled on top of the keys (such as Redo).

Esimerkkejä "päälle"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSen laajentamiseksi on pantava kivi kiven päälle tai paremminkin kivi kiven perään.
In order to enlarge it stone must be laid on stone, or rather stone after stone.
FinnishTämä mietintö todellakin tuo lihaa viime kuussa käsittelemämme asian luiden päälle.
This report is really putting flesh on the bones of what we discussed last month.
FinnishYhtenäismarkkinoita on pidettävä alustana, jonka päälle Euroopan talous rakentuu.
This market needs to be seen as the platform on which the European economy is built.
FinnishNyt on haaste pinottu haasteen päälle, ja meidän tulee kasvaa haasteiden veroisiksi."
The occasion is piled high with difficulty, and we must rise with the occasion."
FinnishJotkut tietokoneet voidaan herättää myös kytkemällä ne päälle etänä verkon kautta.
You can also wake some computers by turning them on remotely over a network.
FinnishTämän vuoksi matkustan paikan päälle katsomaan, miten asiat sujuvat käytännössä.
That is why I will be making these visits to see how things are working on the ground.
FinnishIlman korkeaa hinnoittelua ajavaa politiikkaa jäävät säästötoimenpiteet tyhjän päälle.
Without a high price policy, energy saving measures will just be so much hot air.
FinnishMinua vaivaa kuitenkin päätöslauselman päälle kaadettu idealistinen kastike.
What disturbs me, however, is the idealistic sauce being poured over his resolution.
FinnishVoit myös viedä hiiren osoittimen hetkeksi painikkeen päälle, niin näet lisätietoja.
You can also hover your mouse pointer over the button to see additional information.
FinnishAmerikkalaisten lähettiläiden pikavisiitit paikan päälle olivat tämän vastakohta.
It is quite the opposite with the on-the-spot visits-cum-forays of the American envoys.
FinnishLukuisiin liiketaloihin ja toimistorakennuksiin jätetään valot päälle yöksi.
We have a number of office blocks and buildings that leave their lights on at night.
FinnishTeille annetaan syötäväksi leipää, jonka päälle on hierottu valkosipulia.
You will be made to eat bread rubbed with garlic, with a little olive oil on top.
FinnishParlamentti on myös päättänyt lähettää paikan päälle korkean tason valtuuskunnan.
We also decided to send a high-level delegation to the area; this was Parliament's wish.
FinnishTunnemme kaikki postilaatikon periaatteen: sen päälle voi liimata tarran.
We are all familiar with the idea that you can attach a sticker to a mailbox.
FinnishKun näytönsäästäjä menee päälle Etätyöpöydällä, se on oletusarvoisesta tyhjä.
When the screen saver comes on in Remote Desktop, it is blank by default.
FinnishToinen joukko heitti bensiiniä kodittoman naisen päälle ja sytytti hänet tuleen.
Another group threw petrol over a homeless woman and set fire to her.
FinnishSiihen pistetään päälle vielä Gloucestershiren ja muiden seutujen asukkaat.
They'm even going to throw in they folks up to Gloucestershire and other foreign parts.
FinnishSen tekstin koko, joka tulee näkyviin, kun viet osoittimen objektin päälle.
The size of text that appears when you hover your pointer over an object.
FinnishKomissio on jo lähettänyt paikan päälle valtuuskunnan arvioimaan jälleenrakennustarpeita.
The Commission has already sent a mission to evaluate reconstruction needs in situ.
FinnishNuo ovat kaikki tiet Yhdysvalloissa heijastettuna NASAn geospatiaalisen kuvan päälle.
But those are all the roads in the U.S. superimposed on top of a NASA geospatial image.