"ottaa irti" - Englanninkielinen käännös

FI

"ottaa irti" englanniksi

FI

ottaa irti {verbi}

volume_up

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ottaa irti" englanniksi

ottaa verbi
irti adjektiivi
irti adverbi
English

Esimerkkejä "ottaa irti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishOn näin ollen syytä ottaa kaikki mahdollinen hyöty irti liittymistä edeltävästä kaudesta.
It is agreed that as much advantage as possible should be taken of the pre-accession period from now on.
FinnishHaluamme ottaa kaiken irti roolistamme parlamenttina.
We want to maximise our role as a parliament.
FinnishSallikaa niiden ottaa hyöty irti hyvistä ideoistaan, koska tällä tavalla saisimme varmasti runsaasti uusia innovaatioita.
Allow them to reap the profits from their good ideas, and I believe we would see an explosion of innovation.
FinnishOttaa kaiken irti järjestelmän suorituskyvystä
FinnishVirrankäyttösuunnitelmien avulla voit säästää energiaa, ottaa kaiken irti järjestelmän suorituskyvystä tai löytää tasapainon näiden kahden välillä.
Power plans can help you save energy, maximize system performance, or achieve a balance between the two.
Finnishottaa kaikki irti
Finnishottaa kaikki irti
FinnishKun tämä periaatepäätös oli tehty, parlamentin tarkoitus oli ottaa kaikki irti siitä, mitä voitaisiin kutsua epäreilusti koiran aamiaiseksi.
Once this decision had been taken in principle, it was Parliament's purpose to make the best of what might be described, unfairly, as a dog's breakfast.
FinnishKeskustelussa voitaisiin esitellä komission tätä asiaa koskevia ehdotuksia ja ottaa kaikki hyöty irti Amsterdamin sopimuksen tarjoamista mahdollisuuksista.
This debate could lead to the Commission making full use of the new opportunities provided by the Amsterdam Treaty and submitting proposals on this issue.
FinnishParlamenttina meidän pitäisi ottaa täysi hyöty irti toisen lainsäätäjän roolistamme ohjausjärjestelmää koskevassa lainsäädäntöpaketissa, jotta se voidaan toteuttaa.
As Parliament, we should take full advantage of our colegislative role in the governance package, the legislative package, in order to make that a reality.
FinnishMeillä on nyt tilaisuus ottaa kaikki irti myös valmistautumisajasta olympialaisiin ja vaatia painokkaasti selvitystä ihmisoikeusrikkomuksista.
But we also have the opportunity to make the most of the period running up to the Olympics and sternly to demand an explanation for the unlawfulness appearing in the area of human rights.
FinnishVain, jos parannamme onnettomuuksien uhrien oikeusturvaa, kansalaisemme voivat hyödyntää täydellisesti mahdollisuutta ajaa läpi Euroopan ja ottaa liikkumisvapaudesta kaiken irti.
Only by improving the legal protection of accident victims can our citizens take full advantage of driving across the EU and make the most of freedom of movement.