"ottaa haltuunsa" - Englanninkielinen käännös

FI

"ottaa haltuunsa" englanniksi

volume_up
ottaa haltuunsa {transitiiviverbi}

FI ottaa haltuunsa
volume_up
{verbi}

ottaa haltuunsa (myös: valloittaa, ostaa, vallata, toimia sijaisena)
Ei ole mitään syytä, miksi Euroopan unionin ei tulisi ottaa haltuunsa tuon perustamissopimuksen valtuuksia.
There is no reason why the European Union should not take over the powers of that Treaty.
Mutta se kompastuu UCK:ta edustaviin kunnanjohtajiin kaikkialla, missä UCK:n on onnistunut ottaa haltuunsa paikallishallinnon johtajan toimi.
But they come up against KLA civil leaders wherever the KLA has been able to take over the office of civil leader.
Monikansalliset yhtiöt haluavat nyt mennä pitemmälle, ne haluavat ottaa haltuunsa kansalaisten elämälle tärkeän julkisen sektorin, joka on ollut valtioiden vastuulla.
They want to take over public sectors which are essential to our citizens' lives and which have until now been the responsibility of the State.
ottaa haltuunsa (myös: lisätä, liittää)
ottaa haltuunsa (myös: kaapata)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ottaa haltuunsa" englanniksi

ottaa verbi

Esimerkkejä "ottaa haltuunsa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishSiksi ei unionilla ole mitään syytä ottaa haltuunsa vielä yhtä politiikan aluetta.
There is absolutely no reason for the Union to take upon itself another political area.
FinnishViittaan siihen, mitä ystäväni, jäsen Casaca, totesi siitä, että Euroopan unioni ottaa haltuunsa Grönlannin kalavaroja.
I should like to refer to what my friend Mr Casaca said about the appropriation by the European Union of the fish of Greenland.
FinnishNyt on Turkin vuoro ottaa viestikapula haltuunsa.
FinnishTämän vuoksi Alankomaiden hallitus on päättänyt ottaa rahapelimarkkinat haltuunsa ja sallia vain valtion rahapelimonopolin.
For this reason, the Dutch government has decided to take ownership of the gambling market and allow only a State monopoly on gambling.
FinnishEuroopan unionin, jonka on palveltava jäsenvaltioita, ei pidä ottaa haltuunsa jäsenvaltioiden tehtäviä eikä varsinkaan varojen jakamista.
The European Union, which is at the service of the Member States, should not be cornering their tasks, in particular that of redistribution.
FinnishTämä on mielestäni kaikkein keskeisin niistä oikeutetuista vaateista, jotka kansainvälisen yhteisön on esitettävä Kiinalle, kun se ottaa tuon alueen haltuunsa.
This, I think, is the most essential of the rightful demands the international community has to make of China when it takes over this territory.