"optimoida" - Englanninkielinen käännös

FI

"optimoida" englanniksi

FI optimoida
volume_up
[optimoin|optimoinut] {verbi}

optimoida (myös: tehostaa)
Jos aseman pirstoutuneisuus on yli 10 %, asema kannattaa optimoida heti.
If the drive is more than 10% fragmented, you should optimize the drive now.
Voit optimoida suorituskyvyn muuttamalla valikoiden ja ikkunoiden ulkoasua.
You can optimize performance by changing how menus and windows appear.
Sen avulla tallennustilalaite voi optimoida tilan ja suorituskyvyn tulevaa käyttöä varten.
This allows the storage to optimize space and performance for future use.

Esimerkkejä "optimoida"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishKirjastot voidaan optimoida tietylle tiedostotyypille, kuten musiikille tai kuville.
Each library can be optimized for a certain file type (such as music or pictures).
FinnishLopuksi totean, että kannatan myös tavoitetta optimoida lentokenttien hoito.
To conclude, I also welcome the objective of optimising airport management.
FinnishSe on viime kädessä paras tapa optimoida kotoperäisten lajien tuotanto.
That, in fact, is the best way of optimising the production of native species.
FinnishJos aseman pirstoutuneisuus on yli 10 %, asema kannattaa optimoida heti.
If the drive is more than 10% fragmented, you should optimise the drive now.
FinnishKukin kirjasto voidaan optimoida tietylle tiedostotyypille, kuten ääni- tai kuvatiedostoille.
Each library can be optimized for a certain file type (such as music or pictures).
FinnishLisäksi ClearType-tekniikan voi optimoida käytettyä näyttöä varten.
You can also set up ClearType to work best with your particular monitor.
FinnishTavoitteena on optimoida Frontexin rooli rajoilla tehtävässä yhteistyössä sekä vahvistaa sitä.
The aim is to optimise and strengthen the role of Frontex in border cooperation matters.
FinnishSisämarkkinat voitaisiin nimittäin sillä tavoin optimoida toimimaan vielä paljon nykyistä paremmin.
In this way, far better use could, in fact, be made of the internal market.
FinnishEnsiksi, liikennemuotojen yhteensopivuudesta ja tarpeesta optimoida takamaiden infrastruktuuriyhteydet.
First, intermodality and the need to optimise infrastructure links to the hinterland.
FinnishKoulutuksella on keskeinen merkitys köyhyyden vähentämisessä, ja haluamme optimoida koulutuksen vaikutuksen.
Education has a major impact on reducing poverty and our purpose is to maximise it.
FinnishJos Windows ei voi optimoida asemaa, se ei tarjoa sitä vaihtoehdoksi automaattiseen ylläpitoon.
If Windows can't optimise a drive, it won't offer the drive as an option for Automatic Maintenance.
FinnishProfiileja voidaan myös optimoida erilaisiin projekteihin.
Also, profiles can be optimized for different kinds of projects.
FinnishWindows sisältää ominaisuuksia, joiden avulla voi optimoida erilaisia tietokoneissa nykyään käytössä olevia asemia.
Windows includes features to help optimise the different types of drives that PCs use today.
FinnishTarvitaan sukupolvien välistä solidaarisuutta, jotta molempien sukupolvien panokset voidaan optimoida.
Solidarity between generations is needed to enable the contributions of both generations to be optimised.
FinnishVoit myös optimoida tietokoneesi asemat manuaalisesti.
But you can also optimise drives on your PC manually.
FinnishAlueellista energiapolitiikkaa voidaan optimoida.
The reduces logistics and transport costs and means regional energy policy can be optimized.
FinnishKun Windows on analysoinut aseman, tarkista Nykyinen tila -sarakkeesta, tarvitseeko asema optimoida.
After Windows has finished analysing the drive, check the Current status column to see whether you need to optimise the drive.
FinnishNiiden ansiosta voimme optimoida olemassa olevat teknologiat sekä tunnistaa jäljellä olevat haasteet ja vastata niihin.
They will allow us to optimise existing technologies, and to identify and respond to the remaining challenges.
FinnishNiiden avulla jäsenvaltiot voivat optimoida EU:n investoinnit saadakseen tehokkaan apukeinon käynnissä olevaan talouskriisiin.
They enable Member States to optimise EU investments as an effective remedy against the ongoing economic crisis.
FinnishTarkoituksena on lähinnä optimoida järjestelmän tehokkuus.
It is not our intention to alter the existing dual structure; the main task is to optimise the way it works.