FI

onnettomuus {substantiivi}

volume_up
onnettomuus (myös: sattuma, tapaturma, turma)
Tsernobylin onnettomuus oli aikanaan maailman suurin yksittäinen katastrofi.
The accident at Chernobyl was the world's largest single catastrophe of the decade.
Unkarin onnettomuus myös tarjoaa esimerkin Euroopan solidaarisuudesta.
The accident in Hungary also provides an example of European solidarity.
On käsittämätöntä, että tällainen onnettomuus voi ylipäänsä tapahtua nykyaikana.
It is incomprehensible that an accident of this kind could have happened at all today.
onnettomuus (myös: katastrofi)
Vähäisinkin onnettomuus esitetään peruuttamattomana ekologisena katastrofina.
The most minor of accidents is depicted as an irreparable ecological disaster.
Japanin onnettomuus on herättänyt kansalaisten huolen ydinturvallisuudesta.
The disaster in Japan has awakened people's concern over nuclear safety.
Arvoisa puhemies, säiliöalus Prestigen onnettomuus on kauhistuttava murhenäytelmä.
Mr President, the 'Prestige' tanker disaster is an appalling tragedy.
Kuvitelkaa, jos olisi sattunut lento-onnettomuus vulkaanisen tuhkan vuoksi.
Imagine if an aeroplane had crashed as a result of the volcanic ash.
Arvoisa puhemies, syy tämän direktiivin syntyyn on Dominikaanisessa tasavallassa vuoden 1996 helmikuussa sattunut lento-onnettomuus, jossa sai surmansa 176 ihmistä.
Mr President, this directive came as a direct response to the plane crash in the Dominican Republic in February 1996 in which 176 people died.
. - (EN) Arvoisa puhemies, tämän vuoden alussa kotipaikkakunnallani tapahtui kauhea auto-onnettomuus, jossa kuoli neljä nuorta itäeurooppalaista.
. - Mr President, early this year there was a terrible car crash in my parish.
onnettomuus
Tämä onnettomuus voi lisäksi kuitenkin tarjota mahdollisuuden myönteisiin toimiin.
This misfortune may, however, offer opportunities for positive action.
Kansainvälinen yleinen mielipide seuraa ja arvioi, millä tavoin eurooppalainen perhe toimii, kun yhtä sen jäsenistä kohtaa vakava onnettomuus.
International public opinion is watching and assessing how the European family handles the grave misfortune suffered by one of its members.
Apua ei voida kieltää mailta, joita on kohdannut näin laaja onnettomuus, ja tästä syystä tietenkin kannatan päätöslauselmaa.
Assistance cannot be denied to countries that have been struck by misfortune on such a large scale, and it is for this reason that I am naturally in favour of the motion for a resolution.
onnettomuus (myös: epäonni)

Esimerkkejä "onnettomuus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHeidän ollessaan hiihtämässä tapahtui onnettomuus, ja he putosivat syvään rotkoon.
Whilst they were out skiing they had an accident: they fell down a deep ravine.
FinnishVähäisinkin onnettomuus esitetään peruuttamattomana ekologisena katastrofina.
The most minor of accidents is depicted as an irreparable ecological disaster.
FinnishEi ole epäilystäkään, etteikö Fukushiman onnettomuus olisi ollut katastrofi.
There is no doubt, of course, that the accident at Fukushima was a catastrophe.
FinnishOn käsittämätöntä, että tällainen onnettomuus voi ylipäänsä tapahtua nykyaikana.
It is incomprehensible that an accident of this kind could have happened at all today.
FinnishParlamentti päätti tuolloin, ettei sellainen onnettomuus saa koskaan enää toistua.
This Parliament resolved then that such an incident must never happen again.
FinnishJos saan kuvailla asiaa, minulla on äänestäjä, jolle sattui onnettomuus Espanjassa.
If I may illustrate this, I have a constituent who had an accident in Spain.
FinnishTsernobylin onnettomuus oli aikanaan maailman suurin yksittäinen katastrofi.
The accident at Chernobyl was the world's largest single catastrophe of the decade.
FinnishLopuksi, arvoisa puhemies, Vilvoorden sulkeminen ei ole yllättävä onnettomuus.
Finally, Mr President, the closure of Vilvorde is not just a one-off case.
FinnishToisin sanoen, pitääkö aina tapahtua onnettomuus ennen kuin opimme mitään?
In other words, does there always have to be an accident before we learn anything?
FinnishPrestigen onnettomuus on todella herättänyt kaikki jäsenvaltiot miettimään asiaa.
The Prestige tragedy has been a real wake-up call for all the Member States of the Union.
FinnishItalian onnettomuus viime vuonna osoitti tämän mahdolliset seuraukset.
The accident in Italy last year demonstrated the possible consequences of this.
FinnishTämä onnettomuus voi lisäksi kuitenkin tarjota mahdollisuuden myönteisiin toimiin.
This misfortune may, however, offer opportunities for positive action.
FinnishFukushiman ydinvoimalaitoksen onnettomuus vaatii kuitenkin EU:lta tehokkaita toimia.
However, the accident at the Fukushima nuclear plant calls for an effective EU response.
FinnishLiian usein tätä vaaditaan silloin, kun onnettomuus on jo tapahtunut.
All too often we find ourselves calling for this after a disaster has occurred.
Finnish   Arvoisa puhemies, minulle sattui pieni onnettomuus: unohdin muistiinpanoni.
   Mr President, something has gone wrong: I have forgotten my notes.
FinnishArvoisa puhemies, säiliöalus Prestigen onnettomuus on kauhistuttava murhenäytelmä.
Mr President, the 'Prestige' tanker disaster is an appalling tragedy.
FinnishOnnettomuus on yksi Alankomaiden historian pahimmista toisen maailman sodan jälkeen.
This is one of the most terrible disasters in the Netherlands since the second world war.
FinnishJapanin onnettomuus on herättänyt kansalaisten huolen ydinturvallisuudesta.
The disaster in Japan has awakened people's concern over nuclear safety.
FinnishTuen mietintöä ja toivon näin ollen, että onnettomuus oli viimeinen laatuaan.
I am backing this report and therefore hope that this disaster was the last one of its kind.
FinnishMilloin täällä on taas puhdasta ja tämä tuhoisa onnettomuus on ohi?"
When will we see a return to cleanliness and the end of this devastating accident?"