"olla hyötyä" - Englanninkielinen käännös

FI

"olla hyötyä" englanniksi

FI olla hyötyä
volume_up
{verbi}

olla hyötyä (myös: tehdä hyvää)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "olla hyötyä" englanniksi

olla verbi
hyötyä verbi

Esimerkkejä "olla hyötyä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishNeuvostossa on hyväksytty yksi ainoa ehdotus, josta voisi olla nykyään hyötyä.
There is just one proposal approved by the Council which may be of use today.
FinnishSiitä saattaisi hyvinkin olla hyötyä, kun he palvelevat edustamiaan kansalaisia.
It might well be of use to them in providing a service for the people they represent.
FinnishVoimme kuitenkin jo tehdä eräitä johtopäätöksiä, joista saattaa olla hyötyä vastedes.
However, we can already draw certain conclusions which may be useful in future.
FinnishJa siksi tämäntapaisesta epävirallisesta asiakirjasta voisi olla hyötyä Seattlessa.
And therefore, maybe an informal document such as this would be useful for Seattle.
FinnishAlgarven matkailuelinkeinolle uudesta järjestelmästä voi siten olla vain hyötyä.
Tourism in the Algarve, therefore, can only benefit from this new system.
FinnishOlen iloinen siitä, että korostatte, että yhteistyön tekemisestä voi olla hyötyä.
I am glad that you stress the fact that it can be beneficial to cooperate.
FinnishTyöllisyysmahdollisuuksien maksimoinnista voisi olla nyt todellista hyötyä.
There is a real benefit from taking action now to maximise employment opportunities.
FinnishBioteknologiasta voi olla paljon hyötyä geneettisten sairauksien hoidossa.
Biotechnology has the potential to do much good in the treatment of genetic diseases.
FinnishJärjestelmästä pitää olla molemminpuolista hyötyä, se ei saa aina olla yksipuolinen.
There must be a reciprocal advantage; it should not always be one-sided.
FinnishTiettyjen arvonlisäverokantojen alentamisesta voisi olla hyötyä kuluttajille.
The reduction of certain VAT rates could be an advantage for consumers.
FinnishHaluan muistuttaa teitä eräästä historiallisesta tapahtumasta, josta voi olla teille hyötyä.
I would like to remind you of a fact from history that should be useful to you.
FinnishVoin tietenkin tarjota Euroopalle tämän esimerkin, josta voi olla hyötyä.
I can, of course, provide Europe with this example, which may be of use.
FinnishVarhaisessa vaiheessa muodostettavista läheisistä suhteista näihin maihin voi olla vain hyötyä.
Forming close ties with those countries at an early age can only be beneficial.
FinnishEsimerkiksi työmarkkinoilla voi olla hyötyä aktivointipolitiikasta.
On the labour markets, for example, activation policies can be very helpful.
FinnishMerkitys on toinen, mutta luulen, että siitä voisi olla paljon hyötyä.
This is a different approach, but I believe it has a great deal to offer.
FinnishKoska kaikki vaatimukset täytetään, tästä voi olla vain hyötyä sisämarkkinoille.
Since all the requirements are met, this can only bring with it advantages for the internal market.
FinnishGMO-viljelyksistä voi olla suurta hyötyä, mutta ne ovat myös uhka ympäristölle.
GM crops have the potential to bring major benefits, but they also pose threats to the environment.
FinnishPainottaisin tässä jälleen kerran, että tekstistä pitäisi todella olla Euroopan unionille hyötyä.
I would stress here once again that the text should actually benefit Europe.
FinnishSiitä voi olla hyötyä Windowsin ja muiden ohjelmien vianmäärityksessä,
It can be helpful when troubleshooting problems and errors with Windows and other programs.
FinnishSiitä voi olla suurta hyötyä erityisesti hiilidioksidiongelman eli kasvihuonekaasujen torjunnassa.
This could particularly benefit the CO2-problem, also known as the greenhouse problem.