"ole valmis" - Englanninkielinen käännös

FI

"ole valmis" englanniksi

FI

ole valmis [esimerkki]

volume_up
ole valmis
Komissio ei ole valmis hyväksymään myöskään joitakin muita tarkistuksia.
There are other amendments that the Commission is not prepared to accept.
En ole valmis harkitsemaan mukauttamisen lisäämistä vapaaehtoisesti.
I am not prepared to consider the increase in modulation on a voluntary basis.
Jälkeenpäin ette ole valmis edes yrittämään yhteistoimintaa Albanian suhteen.
You are then not even prepared to try to find common ground on the Albanian issue.

Esimerkkejä "ole valmis"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSe valmistelee parhaillaan direktiiviä, joka ei valitettavasti ole vielä valmis.
At the moment, it is preparing a directive which, unfortunately, is incomplete.
FinnishSe ei ole valmis laki.
The Green Paper is a discussion document, not a finished piece of legislation.
FinnishMuita yhteistä markkinajärjestelyä koskevia tarkistuksia en ole valmis hyväksymään.
I am not in a position to accept the other amendments on the reform of the COM.
FinnishJälkeenpäin ette ole valmis edes yrittämään yhteistoimintaa Albanian suhteen.
You are then not even prepared to try to find common ground on the Albanian issue.
Finnish. - (EN) Eurooppa ei ole valmis väestönkehityksemme asettamiin haasteisiin.
in writing. - Europe is not ready for the challenges posed by our demography.
FinnishHaluaisin mainita vielä yhden asian: elohopeaa koskeva strategia ei ole vielä valmis.
I would like to mention one further matter: the mercury strategy is not yet complete.
FinnishYhteisöpatentti ei vielä ole valmis, eikä se koske nykyisiä patentteja.
The Community patent is still some way off and does not involve existing patents.
FinnishJoidenkin mielestä menettely ei ole vielä valmis pantavaksi täytäntöön.
Some people will say that this methodology is not yet ready to be implemented.
FinnishNeuvosto ei itse ole ollut valmis toteuttamaan muille määrättyjä vähennyksiä.
The Council has not itself been prepared to implement the reductions forced upon others.
FinnishJäsen Schultz, vastaan teille hyvin selkeästi, että en ole siihen valmis.
In response, I can say very clearly to you, Mr Schulz, that no, I would not.
FinnishMaailma ei kuitenkaan niin sanotusti ole valmis, vaan se kehittyy koko ajan.
Life is not, however, complete, as it were, but is evolving all the time.
FinnishNepal arvostelee Bhutania siitä, että se ei ole valmis todellisiin ratkaisuihin.
Nepal accuses Bhutan of not being ready to adopt effective solutions.
FinnishKuten tiedätte, heidän parlamenttinsa kieltää tämän, joten Ukraina ei ole valmis siihen.
As you know, their Parliament prohibits that and they are not ready to do it.
FinnishKeskustelu tästä aiheesta ei ole kuitenkaan edelleenkään täysin valmis, kuten tiedätte.
However, the debate on this matter is still not cut-and-dried, as you know.
FinnishHän ei ole valmis ottamaan vastaan ehdotuksia.
He agrees in substance, but he is not prepared to adopt the proposals.
FinnishEllette ole valmis istumaan alas, pyydän, että teidät poistetaan istuntosalista.
If you are not prepared to take your seat I will ask for you to be removed from the Chamber.
FinnishOletteko vai ettekö ole valmis hyväksymään Benelux-maiden vaihtuvaa komission jäsentä?
Are you or are you not prepared to accept a rotating Benelux Commissioner?
FinnishEn todellakaan ymmärrä miksi Marokko ei ole valmis sallimaan riippumatonta selvitystä.
I really do not understand why Morocco is not prepared to allow an independent inquiry.
FinnishHaluan vain muistuttaa teitä siitä, ettei Schengenin järjestelmä ole läheskään valmis.
I just want to remind you that the Schengen system is far from complete.
FinnishEn ole valmis harkitsemaan mukauttamisen lisäämistä vapaaehtoisesti.
I am not prepared to consider the increase in modulation on a voluntary basis.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ole valmis" englanniksi

valmis adjektiivi
valmis substantiivi
English
ole hiljaa interjektio
English
ole hyvä interjektio
ole hyvä