"oikeutettu" - Englanninkielinen käännös

FI

"oikeutettu" englanniksi

FI oikeutettu
volume_up
{adjektiivi}

oikeutettu (myös: sopiva, sovelias, kelvollinen, tavoiteltu)
Aidon Windows-kopion käyttäjä on oikeutettu saamaan uusimmat päivitykset Microsoftilta.
With a genuine copy of Windows, you're eligible to receive the latest updates from Microsoft.
Tämän menettelyn seurauksena vain 503 arviolta 80 000:sta kyproksenturkkilaisesta on oikeutettu äänestämään.
As a result of this procedure, only 503 out of an estimated 80 000 Turkish Cypriots are eligible to vote.
Jos tunnus kelpaa, tietokoneen Windows on aito, ja olet oikeutettu saamaan uusimmat päivitykset Microsoftilta.
If it is, Windows on your computer is genuine, and you're eligible to receive the latest updates from Microsoft.
oikeutettu (myös: perusteltu, aiheellinen)
Huoli on kenties oikeutettu, mutta liioittelun vaara on todellinen.
Perhaps this is a justifiable area for concern, but there is a real risk of going off the rails here.
Tämä on sitä paitsi Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön pääasiallinen vaatimus, joka on mielestäni oikeutettu ja perusteltu.
Indeed, this is the main demand from the European Trade Union Confederation, one I find legitimate and justifiable.
Maksuosuusalennus, myös rakennerahastojen rahoituksessa tai laajentumisen kustannuksissa, on järjestelmän vastainen eikä se ole millään tavalla oikeutettu.
A rebate is anti-systemic and in no way justifiable, even in relation to financing the Structural Funds or the costs of enlargement.
oikeutettu (myös: valtuutettu)
Kun tämä määrä hyväksyttiin, kaikilla lipuilla oli peruutusoikeus, minkä vuoksi tämä korvaus oli oikeutettu.
When this figure was authorized, it was possible to cancel all tickets, so the compensation was fair.
oikeutettu

Esimerkkejä "oikeutettu"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTarkistuksen 10 osalta viittaus pyyntiponnistuksen rajoittamiseen on oikeutettu.
On Amendment 10, the chapter rightly refers to a limitation of fishing effort.
FinnishEn rehellisesti sanottuna usko, että tämä pelko on loppujen lopuksi oikeutettu.
At the end of the day, I honestly do not believe that this fear is justified.
FinnishTämä sota ei ole oikeutettu turvallisuusneuvoston valtuutuksella eikä ilman sitä.
With or without the authorisation of the Security Council, this war is unjustifiable.
FinnishNiiden pelko voi olla oikeutettu tai sitten ei; minun tehtäväni ei ole päättää siitä.
Their fears may or may not be justified; it is not for me to pass judgment on that.
FinnishTämän oikeuden on kaikkina aikoina oltava täysin oikeutettu ja selkeästi perusteltu.
Such power must at all times be rigorously justified and clearly explained.
FinnishPPE-ryhmä oli täysin oikeutettu palauttamaan tämän mietinnön vielä takaisin valiokuntaan.
The EPP was quite justified in sending this report back to the Committee again.
FinnishSatamatyöntekijöiden lakko on oikeutettu, koska he pelkäävät palkkatason polkemista.
The dockers are justified in going on strike, for they fear wage dumping.
FinnishMyönnän toki, että huolenne on nimenomaan tulevien olympialaisten yhteydessä oikeutettu.
I totally recognise your concerns in connection with the forthcoming Olympic Games.
FinnishTalebanien syökseminen vallasta Afganistanissa on oikeutettu tavoite.
The removal of the Taliban from power in Afghanistan is a legitimate objective.
FinnishEmme toimi sovittelijoina, vaan yhtenä osapuolena, jolla on asiassa oikeutettu etu.
We are not mediators but one of the sides having a legitimate interest.
FinnishEikö tämä kysymys olekin oikeutettu, kun huomioidaan neuvotteluihin käytetty aika?
Is that not a fair question, given the time we have been negotiating?
FinnishEnsinnäkin komissio tunnustaa, että Tanskan ehdotuksen tavoite on oikeutettu.
Firstly, the Commission recognises the legitimacy of the objective of the Danish proposal.
FinnishNäin ollen olen sitä mieltä, että puheenjohtaja Barón Crespon vastalause ei ole oikeutettu.
I therefore think that the objection raised by Mr Barón Crespo is not a valid one.
FinnishEdustuksellinen demokratia on demokratiassa täysin oikeutettu päätöksentekotapa.
A perfectly legitimate way of making decisions in a democracy is by representative democracy.
FinnishSe on ehdottomasti tulkintakysymys, ja tässä tapauksessa ei myöskään täysin oikeutettu.
That is surely a matter of interpretation and in this case also not entirely justified.
FinnishEi ole kyse siitä, että täällä päätettäisiin nyt, oliko Kosovon sota oikeutettu vai ei.
We do not seek to establish here and now whether the war in Kosovo was justified or not.
FinnishValmistajilla on oikeutettu huoli siitä, että luottamuksellisuus säilyy.
Manufacturers have a legitimate interest in ensuring that confidentiality is maintained.
FinnishMiesten huoli on oikeutettu, ja me jaamme sen ympäristönsuojelullisista syistä.
These men have legitimate concerns and we should share those concerns on environmental grounds.
FinnishMielestäni vaatimus rahoitusnäkymien uudistamisesta on oikeutettu.
I believe that the call for the financial perspective to be adjusted is justified.
FinnishSiksi Euroopalla on velvollisuus asettaa tämä oikeutettu kamppailu etusijalle.
It is therefore Europe's duty to prioritise this legitimate fight.