"oikeaan aikaan" - Englanninkielinen käännös

FI

"oikeaan aikaan" englanniksi

FI oikeaan aikaan
volume_up
{adverbi}

oikeaan aikaan
Tätä ehdotusta tutkitaan parhaillaan neuvostossa, ja komissio haluaa innokkaasti hoitaa tämän asian oikeaan aikaan.
Examination of this proposal is ongoing in the Council, and the Commission very much wants to address this issue in a timely manner.
Meidän on myös varmistettava, että sijoittajia suojellaan ja että heille välitetään oikeat tiedot asiaankuuluvalla tavalla ja oikeaan aikaan.
We also need to ensure that investors are protected and that the right information is communicated to them in a relevant and timely manner.
EKP:n neuvosto on aina tehnyt päätöksensä oikeaan aikaan ja vastannut asianmukaisesti muuttuviin taloudellisiin olosuhteisiin heti tarpeen vaatiessa.
Indeed, the Governing Council has taken its decisions in a timely manner, responding appropriately to changing economic conditions whenever required.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "oikeaan aikaan" englanniksi

oikea substantiivi
English
oikea adjektiivi
aika- adjektiivi
English

Esimerkkejä "oikeaan aikaan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Finnish. - (NL) Kollegani Alain Cadecin mietintö on laadittu oikeaan aikaan.
in writing. - (NL) The report by my fellow Member Mr Cadec comes at a good time.
FinnishTiedon on oltava selvää ja ymmärrettävää, ja sitä on annettava oikeaan aikaan.
Information must be clear and comprehensible and must be given at the right time.
FinnishMinulta kysytään välillä, esitettiinkö tämä ehdotus todellakin oikeaan aikaan.
I am sometimes asked if this was really the right time to submit this proposal.
Finnish(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, hän oli oikea mies oikeaan aikaan.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, he was the right man at the right time.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, mielestäni tämä keskustelu pidetään juuri oikeaan aikaan.
(DE) Mr President, I believe that this debate is taking place at exactly the right time.
FinnishRyhmäni puolesta totean, että olitte siinä tehtävässä oikea mies oikeaan aikaan.
On behalf of my group I would like to say that you were the right man at the right time.
FinnishArvoisa puhemies, Purvisin mietintö biotekniikasta tulee juuri oikeaan aikaan.
Mr President, the report of Mr Purvis on biotechnology comes at just the right moment.
FinnishMutta se on kannattanut, sillä olemme saapuneet oikeaan määränpäähän oikeaan aikaan.
But it has been worth it, because we have achieved the right goal at the right time.
FinnishArvoisa puhemies, tämä äänestysselitys tulee juuri oikeaan aikaan, lounasaikaan.
Mr President, this explanation of vote has fallen at exactly the right moment, lunch time.
FinnishOn siis totta, että tämänaamuinen keskustelu käydään juuri oikeaan aikaan.
It is therefore true that this debate this morning has come at exactly the right time.
FinnishHerra Whiteheadin laatima mietintö on ajankohtainen ja juuri oikeaan aikaan tehty.
The production of this report by Mr Whitehead is timely and opportune.
FinnishKuten esittelijä Gabriele Albertini totesi, hänen mietintönsä tulee juuri oikeaan aikaan.
It is true that, as Mr Albertini has said, his report comes at just the right moment.
FinnishArvoisa komission jäsen Dimas, olette käynnistäneet oikeanlaisen aloitteen oikeaan aikaan.
Commissioner Dimas, you have launched the right kind of initiative at the right time.
FinnishJäsen Foster, kiitän teitä valppaudestanne, jota osoititte juuri oikeaan aikaan.
I congratulate you, Mrs Foster, on your vigilance. You acted very properly in the circumstances.
FinnishNämä toiminnat ovat erittäin oleellisia, ja ne on viety läpi oikeaan aikaan.
These actions are very important and have been implemented in time.
FinnishLopuksi haluan korostaa, että tästä mietinnöstä keskustellaan juuri oikeaan aikaan.
In conclusion, I would stress that this report is being discussed at precisely the right time.
FinnishEU:n laajentumisen aattona se antaa oikean signaalin oikeaan aikaan.
On the eve of EU enlargement, it gives the right signal at the right time.
FinnishSiitä syystä Jo Leinenin aloite oli oikea aloite oikeaan aikaan.
That is why Jo Leinen's initiative was the right initiative at the right time.
FinnishJos äitini olisi laivalla, hän kyllä osaisi ostaa tavarat oikeaan aikaan.
If my mother was on the boat, she would know when to buy the stuff.
FinnishTämä sattui tarkalleen oikeaan aikaan, kahden puiteohjelman väliin.
It comes at exactly the right time, between two framework programmes.