"oikea tie" - Englanninkielinen käännös

FI

"oikea tie" englanniksi

FI oikea tie
volume_up
{substantiivi}

oikea tie (myös: paras vaihtoehto)
volume_up
way to go {subst.}
Mikäli komissio on edistänyt tätä mietintöä, se johtuu siitä, että komissio on vakuuttunut siitä, että tämä on oikea tie.
If the Commission has contributed to the report, it did so out of the conviction that this is the way to go.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "oikea tie" englanniksi

oikea substantiivi
English
oikea adjektiivi
tie substantiivi

Esimerkkejä "oikea tie"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTästä huolimatta on päätetty, että EMU-politiikka on jatkossakin ainoa oikea tie.
In spite of that it is said that the policy of EMU must continue as the only option.
FinnishMe kaikki tiedämme, että maatalouden yhteisrahoitus on itse asiassa oikea tie.
We all know that cofinancing of agricultural policy is actually the right way forward.
FinnishTämä on mielestäni oikea tie eteenpäin ja minusta on tärkeää valita tämä tie.
In my view, that is the right way forward and it is important that we take that route.
FinnishTämä on nähdäkseni oikea tie muilla alueilla, kuten Atlantin alueella.
I feel that this is a good path to follow in other areas, such as the Atlantic.
FinnishTämän vuoksi oli välttämätöntä osoittaa oikea tie ja rajanylityskohdat.
That is why it was necessary to indicate which road to take and where to cross borders.
Finnish   Hyvä jäsen Martin, olette aivan oikeassa, ja tämä on juuri oikea tie.
   . Mr Martin, you are absolutely correct and this is certainly the right path to take.
FinnishUkrainalla on edessään pitkä ja kivinen tie, mutta tämä tie on oikea.
There is a long and rocky road ahead of Ukraine, but it is the right road.
FinnishVertailuni tarkoitus on osoittaa koheesiopolitiikan oikea tie.
The aim of my comparison is to show the true path of the cohesion policy.
FinnishUskon, että komission ja neuvoston viitoittama tie on oikea.
I feel that the course embarked upon by the Commission and the Council is the right one.
FinnishYhteisrahoitus on maatalouspolitiikassa nähdäkseni oikea tie.
Cofinancing agricultural policy is, I believe, the right way forward.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, kesannoinnin lopettaminen on ehdottomasti oikea tie, jota kuljemme.
(DE) Mr President, the ending of set-aside is absolutely the right course of action for us to pursue.
FinnishKatson, että suunnittelemamme tie on oikea ja että näin pystymme toimimaan.
I think the path that we have mapped out is the right one and that in this way we will be able to function.
FinnishKeskittyminen huumausaineiden käytön aiheuttamien haittojen torjumiseen ei ole oikea tie.
Simply focusing on the control of problems that are the result of drug abuse is not the right approach.
FinnishLopulta meidän on tehtävä näin, löydettävä oikea institutionaalinen tasapaino ja tie eteenpäin.
Ultimately we will have to do that and get the institutional balance right and find a way forward.
FinnishKatson, että tämä on oikea tie, joten kulkekaamme sitä yhdessä.
I believe this is the right route, so let us follow it together.
FinnishEMU ei ole oikea tie kestävän kasvun, paremman ympäristön ja alueellisen tasapainon saavuttamiseksi.
EMU is not the right way to achieve sustainable growth, a good environment and regional balance.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja, Lissabonin strategia on tietysti oikea tie.
Mr President, Vice-President of the Commission, the Lisbon Agenda of course is the right road.
FinnishMe emme ole samaa mieltä siitä, että tämä olisi oikea tie eteenpäin.
We do not share the view that this is the way forward.
FinnishEuroopan unioni ja Venäjä ovat valinneet näissä asioissa vuoropuhelun tien, joka on oikea tie.
The European Union and Russia have chosen the path of dialogue on these issues, and this is the right way.
FinnishNyt ei ole oikea aika päättää, mikä olisi oikea tie eteenpäin.
Now is not the time to prejudge the precise way forward.