"noudattaa esimerkkiä" - Englanninkielinen käännös

FI

"noudattaa esimerkkiä" englanniksi

FI noudattaa esimerkkiä
volume_up
{verbi}

noudattaa esimerkkiä (myös: matkia, tunnustaa maata)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "noudattaa esimerkkiä" englanniksi

noudattaa verbi

Esimerkkejä "noudattaa esimerkkiä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishSitä esimerkkiä pitäisi noudattaa, ja sen saavuttamiseksi tarvitsemme puitedirektiivin.
That example should be followed and we need a framework directive to achieve that.
FinnishMeidän pitäisi noudattaa tätä esimerkkiä kaikissa jäsenvaltioissa!
This is an example that we ought to follow in all the Member States.
FinnishUuden Seelannin aloite noudattaa eniten EU:n esimerkkiä.
New Zealand's initiative is the one that comes closest to the EU's example.
FinnishTulevien puheenjohtajavaltioiden on syytä noudattaa tätä esimerkkiä.
Future presidencies should take that as an example to follow.
FinnishOlen vakuuttunut siitä, että Euroopan parlamentti noudattaa oikeudellisten asioiden valiokunnan esimerkkiä.
I am convinced that the European Parliament will follow the lead from the Committee on Legal Affairs.
FinnishUskallan toivoa, arvoisa komission jäsen, että sallitte koko Euroopan noudattaa maanne esimerkkiä.
May I therefore hope, Commissioner, that you will enable the whole of Europe to follow your country's example.
FinnishEhdotamme, että Euroopan investointipankki noudattaa Euroopan keskuspankin esimerkkiä laatimalla menettelysäännöt.
We suggest that the European Investment Bank should emulate the European Central Bank in adopting rules of ethics.
FinnishHaluammeko noudattaa tätä esimerkkiä?
Compulsory tobacco detectors in every home?
FinnishRyhmäni noudattaa siten esittelijän esimerkkiä ja kannattaa pyyntöä, jonka mukaan päätöksen olisi tultava voimaan välittömästi.
Following the rapporteur's example, my group therefore supports the request that the decision should become immediately effective.
FinnishEU:n ei pidä missään tapauksessa noudattaa niiden jäsenvaltioiden esimerkkiä, joissa hallintoon otetaan mukaan yhä enemmän maahanmuuttajia.
In no way should the EU follow the example of some Member States, where increasing numbers of migrants are taken up in the administration.
FinnishToivon vilpittömästi, että parlamentti noudattaa esittelijä Barsi-Patakyn esimerkkiä ja antaa meille kaiken sen tuen, jota tämä suuri hanke tarvitsee.
I very much hope that Parliament will follow Mrs Barsi-Pataky’s lead and give us all the support that this great project needs.
FinnishLisään, että pidän Ruotsia todellisena mallivaltiona, ja muiden valtioiden olisi mielestäni syytä noudattaa sen esimerkkiä tällä alalla.
I would add that, in my opinion, Sweden is, as it were, a model, and I would very much like other states to align themselves with it in this area.
FinnishTällaista esimerkkiä vastedes parlamentissa istuvat toverimme voivat näyttää meille, ja olemme varmoja, että koko Euroopan olisi syytä noudattaa tätä esimerkkiä.
This is an example which our friends, who from now on will sit in Parliament, can give us, an example which we are sure that the whole of Europe should follow.
FinnishSellaisen maan kuin Belgian velvollisuus on noudattaa joidenkin eurooppalaisten naapuriensa esimerkkiä, jotka ovat uskaltaneet investoida tieteelliseen tutkimukseen.
A country such as Belgium has a duty to follow the example of certain of its European neighbours who have had the courage to invest in scientific research.
FinnishSe ei tietenkään tarkoita sitä, että Euroopan parlamentti jättää huomiotta labour-puolueen kannan, jonka mukaan Maltan pitäisi noudattaa Sveitsin esimerkkiä.
Of course this does not mean that the European Parliament should ignore the position of the Labour Party, which would like Malta to follow in Switzerland's footsteps.
FinnishVoin vain toivoa, että Maailmanpankki noudattaa muiden sellaisten tahojen esimerkkiä, jotka ovat jo vahvistaneet nämä painopisteet, varsinkin Euroopan investointipankin esimerkkiä.
I can but hope that the World Bank will follow the example of others who have already adopted these priorities, not least the European Investment Bank.
FinnishOn niin ollen mahdollista, että myös Uruguay, joka jo on samoissa olosuhteissa - puhumattakaan Chilestä ja Brasiliasta - saattaa valitettavasti noudattaa Argentiinan huonoa esimerkkiä.
There is therefore a possibility that Uruguay, which is already in a similar situation - not to mention Chile and Brazil - might follow Argentina's bad example.