"noudattaa direktiiviä" - Englanninkielinen käännös

FI

"noudattaa direktiiviä" englanniksi

FI noudattaa direktiiviä
volume_up
{verbi}

noudattaa direktiiviä

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "noudattaa direktiiviä" englanniksi

noudattaa verbi

Esimerkkejä "noudattaa direktiiviä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishSe merkitsee, että elinkeinoelämän on helpompi noudattaa tätä direktiiviä.
This means that it will be easier for the business community to comply with this directive.
FinnishTämä on elintärkeää, koska nämä ovat ne alueet, joiden ei tarvitsisi noudattaa direktiiviä.
This is vital because these are the sites which would not have to comply with the directive.
FinnishPikkukaupoille annetaan kuusi vuotta aikaa noudattaa direktiiviä.
Small shops will be given six years to comply with the directive.
FinnishSiksi, herra Whitehead, meidän pitäisi aivan selkeästi noudattaa merkintöjä koskevaa direktiiviä, sillä siinä sanotaan, miten täytyy toimia.
Mr Whitehead, we need to clearly follow the labelling directive here, as it shows us the way forward.
FinnishIhmiset ovat epätietoisia oikeuksistaan, yritykset eivät tiedä, mitä sääntöjä niiden pitäisi noudattaa, ja viranomaiset tulkitsevat direktiiviä keskenään eri tavoin.
People are unaware of their rights, companies do not know which rules they have to follow and public authorities interpret the directive differently from one another.
FinnishVaikka olemme tietoisia, että pienillä yrityksillä voi olla ongelmia noudattaa direktiiviä, se on mielestämme tärkeä saavutus miesten ja naisten tasa-arvon saralla.
Although we are aware that small companies may have problems complying with this directive, we believe that it is an important achievement for equality between men and women.
FinnishElintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä pitäisi siksi komission mielestä noudattaa direktiiviä 2000/13 (EY).
These proposals are questionable from a commercial point of view and the Commission therefore takes the view that food labelling should comply with Directive 2000/13 (EC).
FinnishOn tärkeää noudattaa olemassa olevaa direktiiviä - kuten esittelijä vaatii - vaikkakin direktiiveillä on taipumus muuttua kerta kerralta tehottomammiksi välineiksi, se sanottakoon.
We have to enforce compliance with the existing directive - as the rapporteur requests - but it must be said that directives are increasingly tending to lose their efficiency as legal instruments.