"no niin" - Englanninkielinen käännös

FI

"no niin" englanniksi

volume_up
no niin {interjektio}
FI

no niin {interjektio}

volume_up
no niin (myös: hyvä on, selvä, samapa se)
7:42 No niin, aika loppuu joten minun on lopetettava.
7:42 All right now, I've overrun my time, so I've got to stop.
4:46 All right, guys, are you there?
7:18 Otan nämä pois, koska en näe mitään kun minulla – no niin, OK. Se oli hauskaa.
7:18 All right. I think I’m going to take these off now, because I can’t see a damn thing when I’ve -- all right, OK.
no niin (myös: kas tässä)
volume_up
voila {interjektio}
no niin (myös: noin, kas tässä, avot)
volume_up
voilà {interjektio}

Esimerkkejä "no niin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNo niin, pidämme näitä puheenvuoroja parlamentissa, mutta mitä vaikutusta niillä on?
Well, how effective are all these discussions we hold in this Parliament?
FinnishNo, hyvä niin, päättäköön jokainen itse kotonaan, millaista suklaata syö.
That is fine, let everyone have their own chocolate bar in their own home.
FinnishMT: No niin minunkin. Talvi on kuin taikaa.
2:11 Voice: My favorite season is winter.MT: Well yeah, mine too. Winter is like magic.
FinnishNo niin, arvoisa puhemies, mielestäni aihetta on käsiteltävä perusteellisesti.
Madam President, this issue therefore needs careful consideration.
FinnishNo niin, syyskuun 11. päivän tapahtumat sattuivat. Tapahtui kauheita asioita.
Having said that, the dramatic events of 11 September did happen.
FinnishHaluamme kuulla ihmisiä, jotka sanovat meille: "No niin, tähän minä pystyn.
We want to hear people telling us: ‘There you are, I can do that.
FinnishNo, nyt on niin, että joissakin tapauksissa humanitaarinen politiikka on halvempaa politiikkaa.
Well, it happens that there are cases where a humanitarian policy is a cheaper policy.
FinnishJos se olisi mahdollista, sanoisimme puheenjohtajavaltiolle: "No niin, tehkää se sopimus."
If we were in that happy position we would be saying to the Presidency: ‘Come on, do a deal’.
FinnishNo niin, komission meille tänään esittämä ehdotus ei ratkaise mitään.
It has to be said that the proposal the Commission has put before us will not solve anything.
FinnishNo niin, arvoisa puheenjohtaja Barroso, nautin tästä suuresti!
on behalf of the EFD Group. - Well, Mr Barroso, I enjoyed that enormously!
FinnishNo niin, jos arvio oli oikea vuosi sitten, se on oikea vielä tänäänkin.
Well, if this assessment was right a year ago, it is right today.
FinnishNo, jos asian haluaa niin ilmaista, se on " maastrichtilainen" .
Well, if that is what he wants to call it, then it is "Maastrichtian' .
Finnish"No niin, tämän Alliance of Civilisations -hankkeen esittelyn jälkeen palataanpa takaisin maan pinnalle".
'Well, and now, following the Alliance of Civilisations, we must return to earth'.
FinnishNo niin, tässä oli joitakin niistä asioista, joista haluaisin teille puhua.
Well, those are some of the things I wanted to say to you.
FinnishNo niin, arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tämän on muututtava.
Well, Madam President, ladies and gentlemen, that has got to change.
FinnishNo niin, ensinnäkin hyvin suuri osa Strasbourgin ja pääkaupunkien välisistä lennoista on karsittu.
Well, first of all, a great many flights from the capitals to Strasbourg have been scrapped.
FinnishNo niin, tarkistuksessa 28 yritetään muuttaa asetusta 2100/94.
Well, Amendment No 28 is an attempt to modify Regulation No 2100/94.
FinnishNo niin, näitä rikoksia on kuitenkin tehty YK:n ja KFORin tulosta 12. kesäkuuta lähtien.
Well now, those have definitely taken place since the arrival of the UN and KFOR in Kosovo on 12 June.
FinnishNo niin, nämä ohjelmaan liittyvät ongelmat ovat lasten leikkiä tämänhetkisen tilanteen rinnalla.
These problems relating to the programme are mere child' s play compared to the current situation.
FinnishNo niin, ensiksi mietinnössä osoitetaan, että koulutukseen annetut rahat moninkertaistuvat.
The report has shown, first of all, that when money is invested in education, that money is multiplied.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "no niin" englanniksi

no interjektio
English
niin adverbi
English
aivan niin adverbi
English
juuri niin
English
luulen niin
English