"niukka" - Englanninkielinen käännös

FI

"niukka" englanniksi

volume_up
niukka {subst.}
EN

FI niukka
volume_up
{substantiivi}

niukka
volume_up
scanty {subst.}

Esimerkkejä "niukka"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishKomission ehdottama talousarvio on melko niukka mutta ei kuitenkaan epärealistinen.
With its proposal the Commission has set a fairly strict, but not unrealistic level.
FinnishOn kuitenkin valitettavaa, että komission kertomus on niin niukka ja vähäsisältöinen.
But it is also regrettable that the Commission's report is so feeble and meaningless.
FinnishÄänestyksessä saadaan tulokseksi korkeintaan vain hyvin niukka enemmistö.
When it comes to the vote, there will be, at most, a very narrow majority.
FinnishAikanaan vain niukka enemmistö kannatti lakiasetusta, jolla tehtiin mahdollinen.
At the time, only a narrow majority was in favour of a statutory regulation to make possible.
FinnishPuheenne anti oli muuten toimintaa koskevassa osassakin varsin niukka.
Nor, for that matter, did you say very much about the operational aspects.
FinnishOli suunniteltu loistelias ruokalista; saatiin kuitenkin vain niukka ateria.
A lavish menu was planned but what transpired was meagre fare.
FinnishTalousarviomme on hyvin niukka verrattuna siihen, mitä sen pitäisi olla.
Our budget is very limited when compared to what it ought to be.
FinnishLoppuäänestyksessä vain niukka enemmistö oli mietinnön hyväksymisen kannalla.
In the final vote only a slim majority approved the report.
FinnishNäitä toimia kannatti neuvostossa vain niukka enemmistö, 13 kaikkiaan 25 jäsenvaltiosta.
These measures were only supported by a narrow majority in the Council, only 13 out of 25 Member States.
FinnishKuten komission jäsen totesi, vuoden 2003 talousarvio on niukka.
As the Commissioner has said, the 2003 Budget is a thrifty one.
Finnish   Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kiitän vastauksestanne, vaikka se olikin melko niukka.
   Mr President-in-Office of the Council, I am grateful for your reply, although I find it rather skimpy.
FinnishJo komission alustava talousarvioesitys oli varsin niukka.
The Commission's preliminary draft budget was already very meagre.
FinnishValitettavasti erorahajärjestelmä on niukka.
Unfortunately, the rules on the end-of-service allowance are not at all generous.
FinnishNiukka rahoituskehys on osoitus kykenemättömyydestämme yhteensovittaa tavoitteita ja rahoitusvalmiuksia.
The restrictive framework illustrates our inability to combine objectives and financing possibilities.
FinnishVaikka summa onkin niukka, yhteisö ei missään nimessä voi jäädä tällaisten aloitteiden ulkopuolelle.
And although the amounts are small, the Community can in no way remain on the fringe of these initiatives.
FinnishTämä enemmistö on ehkä niukka mutta enemmistö kuitenkin.
A narrow majority perhaps, but still a majority.
FinnishVoisi kuvitella, että valiokunnassa vain todella niukka enemmistö olisi kannattanut Eurlingsin mietintöä.
Anyone would think that there had been only a very narrow majority in favour of the Eurlings report in committee.
FinnishUnionin perusheikkoutena on jäsenvaltioiden yleisestä järjestyksestä vastaavien viranomaisten niukka yhteistyö.
The weakness in cooperation between the Member States' law and order authorities is a fundamental weakness of the Union.
FinnishNeuvoston budjettiesitys on niukka.
The Council's budget proposal is a frugal one.
FinnishAlueellinen rahoitus ei ole lahja Brysselistä vaan niukka korvaus niistä miljardeista, joita Yhdistynyt kuningaskunta joutuu suorittamaan.
Regional funding is not a gift from Brussels, but meagre remuneration from the billions the UK pays in.