"näytös" - Englanninkielinen käännös

FI

"näytös" englanniksi

EN
FI

näytös {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Euroopan unionin laajentuminen oli romanien vapautumisen viimeinen näytös.
The European Union enlargement was the last act of Roma liberation.
Tämä on toivottavasti vihoviimeinen näytös tässä banaaninäytelmässä, joka on kestänyt jo vuosikausia.
This is, I hope, the very last act in this banana drama that has been going on for many years.
Toinen näytös: direktiivin täydellinen täytäntöönpano vaati neuvotellun 24 kuukauden sijasta täydet kymmenen vuotta!
Act II: instead of the 24 months agreed at the negotiating table, it took ten years to fully implement the directive!
Valitettavasti unkarilaisen parlamentin jäsenen Brysselissä järjestämä Tšekkoslovakian vastainen näytös oli myös tosiasioiden vääristelyä.
Sadly, the anti-Czechoslovak exhibition staged in Brussels by Hungarian MEPs also misrepresented the facts.
Tallenna sarjan kaikki lähetykset uusinnat mukaan lukien valitsemalla Ensimmäinen näytös ja uusinta.
Click First run & rerun to record all shows in a series, including reruns.
Eräässä lehdessä kerrottiin, että kyseessä oli omalaatuinen näytös, jossa rennot johtajat kiersivät Euroopan edessä olevat tärkeimmät kysymykset.
One paper talked of a bizarre show of relaxed leaders who dodged the most crucial issues facing Europe.
2. "ohjelman, elokuvan"
näytös (myös: tarkastus, esitys)

Esimerkkejä "näytös"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEuroopan unionin laajentuminen oli romanien vapautumisen viimeinen näytös.
The European Union enlargement was the last act of Roma liberation.
FinnishTallenna sarjan kaikki lähetykset uusinnat mukaan lukien valitsemalla Ensimmäinen näytös ja uusinta.
Click First run & rerun to record all shows in a series, including reruns.
FinnishTämä on toivottavasti vihoviimeinen näytös tässä banaaninäytelmässä, joka on kestänyt jo vuosikausia.
This is, I hope, the very last act in this banana drama that has been going on for many years.
FinnishOvatko ne todellisia konferensseja vai vain näytös yleisölle?
Are they real conferences or just a display for the public?
Finnish(FR) Lisään, että tänä aamuna esitetty näytös oli meille häpeäksi, varsinkin puheenjohtaja Halosen edessä.
(FR) I must add that the spectacle offered this morning was shameful, particularly before Mrs Halonen.
FinnishValitse Ensimmäinen näytös painikkeen - tai + avulla.
FinnishToinen näytös: direktiivin täydellinen täytäntöönpano vaati neuvotellun 24 kuukauden sijasta täydet kymmenen vuotta!
Act II: instead of the 24 months agreed at the negotiating table, it took ten years to fully implement the directive!
FinnishValitettavasti unkarilaisen parlamentin jäsenen Brysselissä järjestämä Tšekkoslovakian vastainen näytös oli myös tosiasioiden vääristelyä.
Sadly, the anti-Czechoslovak exhibition staged in Brussels by Hungarian MEPs also misrepresented the facts.
FinnishEräässä lehdessä kerrottiin, että kyseessä oli omalaatuinen näytös, jossa rennot johtajat kiersivät Euroopan edessä olevat tärkeimmät kysymykset.
One paper talked of a bizarre show of relaxed leaders who dodged the most crucial issues facing Europe.
FinnishMinulle tulee kuitenkin mieleen Schillerin Wallenstein, " Piccolominit" , ensimmäinen näytös, ensimmäinen kohtaus: " Tulette myöhään... mutta tulette!"
I am reminded of Schiller's Wallenstein , ' The Piccolomini' , Act One, Scene One: ' You have arrived late, but you have arrived!'
FinnishToiset taas katsovat sen olevan osa yksilön koulutusta, ja toisille se on näytös tai parempien tulosten saavuttamista hinnalla millä hyvänsä.
For others, it may be part of their personal education process, while for others it is the presentation of a spectacle or a quest for victory at all costs.
FinnishHiljattain pidettyihin vaaleihin liittyvä häpeällinen näytös on jälleen yksi todiste siitä, ettei maan häikäilemätön diktaattori välitä pätkääkään demokratiasta.
The disgraceful spectacle of the recent elections is proof yet again that this unscrupulous dictator does not give a damn about democracy.
FinnishUpeassa luonnossa järjestetään joka vuosi verinen ja karmea tuskan ja kärsimyksen näytös, jossa jopa 12 päivän ikäisiä kuutteja nuijitaan tai ammutaan hengiltä.
Each year, a magnificent spectacle of nature becomes the setting for a bloody, gruesome display of pain and suffering, with baby seals as young as 12 days' old clubbed to death or shot down.
FinnishNeljäs näytös ja kiusallisen kappaleen väliaikainen kohokohta: vielä ennen kuin saimme esitettyä kantamme vanhan direktiivin kokemuksista, komissio esitti tarkistetun version.
Act IV, and provisional climax of this appalling play: before we had had a chance to give our views on experience with the old directive, the Commission brought forward an amended version!