"näkyä" - Englanninkielinen käännös

FI

"näkyä" englanniksi

FI näkyä
volume_up
[näyn|näkynyt] {verbi}

Molemmissa tulisi näkyä automaattisesti tietokoneen näyttökuva.
Both of them should automatically display what's on your computer.
Jotkin sivustot saattavat olla tyhjiä tai näkyä väärin Internet Explorerissa.
Some websites might appear blank or might not display correctly in Internet Explorer.
Windowsin pitäisi nyt näkyä näyttökieliluettelon kärkeen siirtämälläsi kielellä.
You should now see Windows in the language that you moved up to the top of the display language list.
Joillakin TV-palveluntarjoajilla on kanavia, jotka eivät sisällä tarvittavia tietoja, jotta kanava näkyisi oikein ohjelmaoppaassa.
Some TV service providers offer channels that don’t contain the necessary information to show up properly in the Guide.

Esimerkkejä "näkyä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTämän tasapainon täytyy näkyä sopimuksessa, josta käymme parhaillaan keskustelua.
This balance must be reflected in the agreement that we are currently debating.
FinnishAloitteen täytyy näkyä konkreettisissa toimissa ja yhdennetyissä suuntaviivoissa.
This initiative must be reflected in specific measures and integrated guidelines.
FinnishSivuston osoitteen pitäisi näkyä Lisää tämä WWW-sivusto vyöhykkeeseen -ruudussa.
The website address should be shown in the Add this website to the zone box.
FinnishNäiden näkökohtien pitäisi näkyä myös seuraavan seitsemän vuoden talousarviossa.
These points of view should also be reflected in the budget for the next seven years.
FinnishKunnianhimon täytyy näkyä myös hankkeina, joissa pyritään ehkäisemään kuljetuksia.
This ambition must also translate into projects geared towards preventing transport.
FinnishParlamentille myönnetyn suuremman toimivallan täytyy näkyä suurempana vastuuna.
Greater powers for Parliament have to be reflected in more responsibility.
FinnishLaadun tuottamisen täytyy näkyä myös hinnoissa ja viljelijöiden tuloissa.
Quality production must also be reflected in the price and in farmers' incomes.
FinnishTämän pitäisi tulla selväksi myös ohjelmassa ja näkyä sen oikeusperustassa.
This should also be made clear in the programme and be reflected in the legal basis.
FinnishKunnianhimoa, kunnianhimoa, tämä pitää paikkansa, mutta tämän kunnianhimon pitäisi näkyä!
Ambitious, yes, it is ambitious, but let us see tangible proof of this ambition!
FinnishOikeudelliseen kehykseen tehtyjen tarkistusten vaikutukset alkavat myös selvästi näkyä.
Obviously, amendments to the legal framework are also beginning to have an impact.
FinnishRadiovaihtoehdon tulisi näkyä aloitusnäytössä, kun viritin on määritetty.
The radio option should appear on the start screen after the tuner is set up.
FinnishSivustojen osoitteiden pitäisi näkyä Lisää tämä WWW-sivusto vyöhykkeeseen -ruudussa.
The website address should appear in the Add this website to the zone box.
FinnishSen seuraukset ovat jo nähtävissä Japanissa; ne alkavat nyt näkyä Euroopassakin.
The consequences of this are recognized in Japan; they are now being recognized in Europe.
FinnishJos laite on liitetty oikein, sen pitäisi näkyä Laitteet ja tulostimet -kohdassa.
If the device is connected properly, it should appear in the Devices and Printers folder.
FinnishMeillä on kuitenkin eri näkemys siitä, miten tavoitteiden pitäisi näkyä lainsäädännössä.
It is on how such aims are to be reflected in the legislation that we differ.
FinnishMyös Euroopan unionin edustajien ja lähettiläiden läsnäolon pitää näkyä.
There must be a visible presence of European representatives and ambassadors.
FinnishJos tulostin on jo asennettu, sen pitäisi näkyä luettelossa oikealla.
If your printer was installed, it should appear in the list on the right side.
FinnishMahtaako tämä ensisijainen tarve näkyä komission rekrytointi- ja eläkemenettelyissä?
I wonder if the Commission's recruitment and retirement procedures reflect this priority?
FinnishTällä sopimuksella on suuri merkitys, ja sen saavutukset alkavat jo näkyä.
That agreement is very important and it has already begun to bear fruit.
FinnishMuiden verkkoon kuuluvien tietokoneiden kohdalla pitäisi näkyä kuvake.
You should see icons for the other computers that are currently part of your network.