FI

mukavasti {adverbi}

volume_up
mukavasti (myös: hyvin, ihan hyvin)
Kiintiöjärjestelmä on monimutkainen ja olisi toiminut hyvin vain sellaisessa yrityksessä, jonka tuotevalikoima olisi sopinut mukavasti tälle 20 prosentin välein porrastetulle asteikolle.
The quota system is complex and would only have worked very well with a company that had a range of products which fitted conveniently into these 20% steps.

Esimerkkejä "mukavasti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMe, mukavasti televisioidemme äärellä istuen, voimme pahoin heitä katsoessamme.
We, from the comfort of our television sets, feel nauseated watching them.
FinnishToivon, että pääsemme mukavasti sopimukseen huomisessa äänestyksessä.
I hope we shall come nicely to an agreement tomorrow in the vote.
FinnishMe olemme täällä mukavasti lämmitetyissä ja hyvin valaistuissa tiloissa.
We are here in comfortably heated and well lit surroundings.
FinnishRaha rapisee lisäksi niin mukavasti, ja näin tukisimme järkevästi erittäin mielenkiintoista tuotetta.
In addition, the money rustles so nicely and we would have reasonable ongoing support for a very interesting product.
FinnishOttakaa huomioon, että "pikainen" ja "yhteisöpatentti" eivät ole sanoja tai käsitteitä, jotka sopivat mukavasti toisiinsa.
Mind you, 'swift' and 'Community patent' are not words and concepts that go comfortably together.
FinnishSe kannustaa sen sijaan suuria levy-yhtiöitä tai niitä, jotka ovat jo ansainneet mukavasti levyillään.
Instead, it encourages either the large record companies or those who have already earned a lot from their recordings.
FinnishOsoita ja napsauta mukavasti. Ergonomisen muotoilun ansiosta töitä voi tehdä entistä pidempään käyttömukavuuden kärsimättä.
Point and click in comfort. Ergonomic design helps you work longer without discomfort.Learn More
FinnishTämän ansiosta olemme edenneet mukavasti nykyään.
That is why we have made some good progress today.
FinnishEdistys sujuu mukavasti, ja vuosi 2008 muistetaan vuotena, jolloin eurooppalainen sosiaalimalli sai uuden alun.
You are progressing nicely, and 2008 will be remembered as the year when the European social model was relaunched.
FinnishRohkenen sanoa, että kuulumme niihin harvoihin onnekkaisiin, jotka saavat elää mukavasti vauraassa yhteiskunnassa.
I would venture to say that we are numbered amongst the lucky few who live comfortably, in an affluent society.
FinnishIstu työpöytäsi ääreen ja käytä laitetta perinteisenä pöytäkoneena tai asetu mukavasti sohvalle ja käytä sitä Tablet-PC:nä.
Sit down at your desk and use it like a traditional desktop or stretch out on the couch and use it as a tablet.
FinnishMe itse asiassa avasimme tarjouskilpailun 137 artiklan valmistelua varten syyskuussa, joten etenemme mukavasti siltä osin.
In fact, we issued a call for tenders to prepare for Article 137 in September so we are moving ahead nicely there.
FinnishLippuja niille onnellisille, jotka voivat nauttia VIP-katsomoista, on siis aika mukavasti, nimittäin 200 000.
There are apparently quite a few lucky politicians who are going to be able to benefit from these hospitality seats, 200 000 in all.
FinnishInternet Explorer hyödyntää laitteistokiihdytyksen tehon, joten sivustot latautuvat entistä nopeammin ja selaaminen sujuu mukavasti.
Internet Explorer harnesses the power of hardware acceleration, so sites load faster and browsing’s smoother.
FinnishMielestäni olemme saavuttaneet tässä asiassa komission jäsenen ponnistelujen myötä mukavasti edistystä, mutta neuvosto ei tee tarpeeksi.
With help from the Commissioner, we have achieved some progress here, but the Council is not doing enough.
FinnishOlemme edenneet tässä mukavasti.
FinnishOsoita ja napsauta mukavasti.
FinnishKuten joku on mukavasti todennut, 2000-luvusta tulee Euroopan vuosisata, mihin lisäisin, että ainoastaan, jos haluamme niin.
As someone so nicely put it, the twenty-first century will be the century of Europe but only, I would add, if we want it to be.
FinnishArvoisa puhemies, haluan kiittää kaikkia parlamentin jäseniä heidän ystävällisistä sanoistaan, jotka täydentävät mukavasti tiukkasanaista mietintöä.
Mr President, I wish to thank all the Members for their kind words, which complement a tough report nicely.
FinnishNaiset muistavat huolehtia siitä, että myös lapset ja lastenvaunujen kanssa kulkevat, vanhukset ja vammaiset voivat liikkua ja asua mukavasti.
Women remember to see to it that children and prams, elderly people and the disabled can move around and live in comfort.