FI

mukava {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
mukava (myös: sympaattinen, kiva)
On todellakin mukava nähdä, että ohjat ovat jälleen ammattilaisten käsissä.
It is certainly nice to see the professionals back in charge of the shop.
(EN) Arvoisa puhemies, on mukava nähdä komission jäsen täällä parlamentissa.
Madam President, it is nice to see the Commissioner here in Parliament.
Kiitos vastauksesta, joka oli lisäksi erittäin mukava saada ruotsin kielellä.
Thank you for your answer, which it was also very nice to have in Swedish.
Koe kolmen painikkeen ja selauspyörän mukava käyttö kummalla tahansa kädellä.
Experience comfortable use of three buttons and a scroll wheel with either hand.
Rehellisyys: totuuden kertominen silloinkin, kun sitä ei ole mukava kertoa.
Honesty: telling the truth even when it is not comfortable to do so.
The behind-the-head design is comfortable and convenient.
On mukava nähdä, että voitte jälleen paremmin.
By the way, I am also delighted that he is in good health and back with us again.
Oli mukava kuulla, että komission jäsen Kuneva ryhtyy toimiin tällä alalla.
It was very good to hear that Commissioner Kuneva will be taking action in this area.
Maailmassa, jossa on yleensä niin huonoja uutisia, on mukava kuulla silloin tällöin tällaisia hyviä uutisia.
In a world of such bad news, it is good to hear such good news from time to time.
Hän on mukava ja kyvykäs kollega, mutta väärässä useimmiten, ja tässä asiassa hän on täysin väärässä.
He is a pleasant and able colleague, but he is wrong about most things, and he is totally wrong in this case.
It has become a pleasant habit.
This does not make pleasant reading.
mukava (myös: miellyttävä, sopiva)
The behind-the-head design is comfortable and convenient.
mukava (myös: kodikas)
Meidän ei pidä tehdä virhettä: komission mukava laskutoimitus, jonka mukaan voimme ottaa parhaat ja jättää muut, ei toimi.
Let us make no mistake: the Commission's cosy calculation that we can take the best and leave the rest will not work.
Jos meillä ei ole elävien eläinten kuljetuksia, tuloksena on tehtaiden välinen mukava kartelli, joka laskee edelleen hintoja ja ajaa yhä useammat ihmiset luopumaan maataloudesta.
Otherwise, if we do not have live transport, you will have a cosy cartel amongst the factories, which will pull down prices further and drive more and more people out of farming.
mukava (myös: kodikas)
volume_up
cozy {adj.} [Amer.eng.]
Sculpt Touch Mousessa on miellyttävät tartuntapinnat ja kaareva muotoilu, joten se sopii mukavasti ja hallitusti kumpaankin käteen.
The Sculpt Touch Mouse features easy to hold side grips and a contoured shape, providing comfortable and controlled use in either hand.
Omasta puolestani tuntisin oloni mukavaksi Turkin liittymisen osalta silloin, kun on yhtä helppoa rakentaa kristitty kirkko Ankaraan kuin pystyttää moskeija Brysseliin.
As for myself, I could feel comfortable with Turkish accession when it is as easy to build a Christian church in Ankara as it is to erect a mosque in Brussels.
mukava (myös: rento)
mukava (myös: hauska, kiva)
volume_up
fun {adj.} [ark.]
Voit siis tukea sen pystyyn tai laskea alas – laitetta on mukava käyttää kaikilla tavoilla.
So prop it up or lay it flat—it's fun from any angle.
Eddie siis piteli tätä asetta -- ja hän on mahtava tyyppi -- mukava englantilainen kaveri.
So Eddie has this gun -- and he's the greatest guy -- he's this really sweet English guy.
2. Arkikielinen
mukava (myös: lokoisa)
volume_up
comfy {adj.} [ark.]
3. "huonekaluista"
mukava

Esimerkkejä "mukava"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKoe kolmen painikkeen ja selauspyörän mukava käyttö kummalla tahansa kädellä.
Experience comfortable use of three buttons and a scroll wheel with either hand.
FinnishYleisinhimillistä -- käytät siis rahojasi muiden hyväksi, olet mukava heille.
Human universal -- so you spend money on other people, you're being nice to them.
FinnishHe istuivat lattialla kutomassa näitä peittoja, ja kokemus oli hyvin mukava.
They sat on the floor sewing these quilts and that was a very nice experience.
FinnishOn mukava nähdä, että parlamentti todellakin toimii, kun sitä kipeästi tarvitaan.
It is nice to see that Parliament can really move when it is badly needed.
FinnishSe ei ole aina kovin mukava komissiolle, mutta tässä ei nyt ole kyse mukavuudesta.
It is not always very kind to the Commission but it is not about kindness.
FinnishKiitos vastauksesta, joka oli lisäksi erittäin mukava saada ruotsin kielellä.
Thank you for your answer, which it was also very nice to have in Swedish.
FinnishOli mukava kuulla, että komission jäsen Kuneva ryhtyy toimiin tällä alalla.
It was very good to hear that Commissioner Kuneva will be taking action in this area.
FinnishLoppujen lopuksi turvallisuus ei ole luksusta tai mukava lisä, ei täällä eikä Kiinassa.
After all, safety is not a luxury or a nice extra, not here and not in China either.
FinnishSe on mukava paikka, mutta olen hieman pettynyt, että kenelläkään ei ole rusketusta.
It is a lovely place but I am a bit disappointed to see that none of them has a suntan.
FinnishLisäksi on mukava tietää, miten pitkään voin vielä pitää tätä I'm With Stupid -paitaa.
Plus, it's nice to know how many more days I can wear this "I'm With Stupid" T-shirt.
FinnishOn todellakin mukava nähdä, että ohjat ovat jälleen ammattilaisten käsissä.
It is certainly nice to see the professionals back in charge of the shop.
FinnishOn mukava nähdä teidät täällä ja istumassa tuolla nimenomaisella paikalla.
It is nice to see you here and to see you sitting in that particular seat.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, on mukava nähdä komission jäsen täällä parlamentissa.
Madam President, it is nice to see the Commissioner here in Parliament.
FinnishAjatus vanhojen kalastusalusten siirtämisestä on mukava, mutta se ei toimi.
It is a nice idea to export old fishing vessels, but it would not work.
FinnishMinistereiden on mukava kertoa kaikista näistä ruohonjuuritason tukijoilleen kotimaissaan.
These are all nice things for ministers to tell their grass-roots support back home.
FinnishOlisi myös mukava tietää, paljonko näitä tilejä itse asiassa onkaan.
It would also be nice to know how many of these accounts there actually are.
FinnishLisäksi haluan todeta, että meillä oli viime viikolla oikein mukava tietosuojapäivä.
I would add that, last week, we had a very nice data protection day.
FinnishKiitos, koska on erittäin mukava tietää, mistä tämä kysymys tulee.
Thank you, because it is very nice to know where the question is coming from.
FinnishRehellisyys: totuuden kertominen silloinkin, kun sitä ei ole mukava kertoa.
Honesty: telling the truth even when it is not comfortable to do so.
FinnishHänen kanssaan oli mukava tehdä yhteistyötä, ja on harmillista, että hän ei ole kuulemassa tätä.
I enjoyed working with him and it is a pity that he is not here to hear me say so.