"meri" - Englanninkielinen käännös

FI

"meri" englanniksi

volume_up
meri {subst.}
FI

meri {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
meri
Meri yhdistää, meri on kaikkien yhteistä omaisuutta, ja se on rajaton.
The sea unites, the sea belongs to everyone, the sea has no borders.
Meidän on muistettava, että tämä meri vaikuttaa Euroopan unionin kohtaloon.
Let us remember though that this sea is linked to the fate of Europe itself.
Ei ole merkitystä sillä, mikä meri on saastunut: Yhdysvalloissa, Euroopassa tai jossain muualla sijaitseva meri.
It does not matter which sea has been polluted; an American, European or any other sea.
meri
2. "planeettatutkimuksessa"
meri (myös: tamma)
(EN) Arvoisa puhemies, meillä on nyt meripäivä, meillä on yhdennetty meripolitiikka, meillä on meri- ja kalastusasioiden pääosasto.
Mr President, we now have Maritime Day, we have an integrated maritime policy, we have DG MARE.
Kuukausi sitten meri- ja kalastusasioiden pääosaston kanssa järjestämässäni kokouksessa kävi ilmi, että komissio on päättänyt välttää kaikkia kysymyksiä tästä asiasta.
At a meeting with DG MARE I organised a month ago, it became evident that the European Commission is determined to avoid all questions put to it on this matter.

Esimerkkejä "meri"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSeesteinen taivas, kaikkialta saapuvat satakielet, tyyni meri, uskomaton auringonpaiste.
Clear skies, swallows flying in from all around, calm seas, incredible sunshine.
FinnishTavallisesti keskustelemme kalasta, mutta tällä kertaa puheenaiheena on meri."
On Fridays we normally discuss fish, and today we are discussing the sea."
FinnishMeidän on muistettava, että tämä meri vaikuttaa Euroopan unionin kohtaloon.
Let us remember though that this sea is linked to the fate of Europe itself.
FinnishItämeri on lähes kuollut meri, se on tässä mielessä häpeäpilkku Euroopassa.
The Baltic is almost a dead sea. In this sense it is a blot on the European landscape.
FinnishEnsinnäkin meri- ja rannikkoympäristön suojelusta on tehtävä ensisijainen tavoite.
Firstly, that priority is given to the preservation of the marine and coastal environment.
FinnishKuitenkin, kuten professori Monti totesi, se ei ole lippu eikä laiva, vaan meri ja tuuli.
However, as Professor Monti said, it is neither a flag nor a ship, but sea and wind.
FinnishTämä pitää tietysti hyvin paikkansa myös meri- ja merenkulkututkimuksen kohdalla.
Of course this is also very valid for marine and maritime research.
FinnishOlen erittäin huolissani sekä meri- että järvikaloissa mitatuista kemikaaliarvoista.
I am alarmed by the values of these chemicals measured in both marine and freshwater fish.
FinnishLennart Meri keskitti kaiken energiansa pikkumaisen Eurooppa-ajattelun vastustamiseen.
Lennart Meri devoted all of his energy to the struggle against ‘petty-European’ thinking.
FinnishJuuri meidän on autettava kansalaisiamme, jotta tuuli ja meri ovat heille suotuisampia.
It is we who must help our citizens by making those winds and waters favourable to them.
FinnishLaittomia maahanmuuttajia saapuu sekä Kreikan meri- että maarajoille.
Illegal immigrants will arrive at both the sea and land borders of Greece.
FinnishRomania pystyy tarjoamaan asianmukaisen suojelun niin ilma-, meri- kuin maarajoillakin.
Romania is capable of providing proper protection, whether at its air, sea or land borders.
FinnishMeri yhdistää, meri on kaikkien yhteistä omaisuutta, ja se on rajaton.
The sea unites, the sea belongs to everyone, the sea has no borders.
FinnishOmaa maatani Viroa ympäröi kahdelta puolelta meri, ja sen kolmannella sivulla on suuri järvi.
My country, Estonia, is surrounded by sea on two sides, and on the third by a large lake.
FinnishKuka antaa kodin näille kodittomille kansakunnille, joiden maan meri on nielaissut?
Who will provide a home for those dispossessed nations whose land has been swallowed up by the sea?
FinnishTämä on jälleen yksi osoitus siitä, miten meri verottaa eurooppalaisia ammattikalastajia.
European fishermen have, once again, paid their tribute to the sea.
FinnishSilloin meri oli kuin Eedenin puutarha, mutta nyt edessämme on kadotettu paratiisi.
It seemed, at that time, to be a sea of Eden, but now we know, and now we are facing paradise lost.
FinnishVuosien ajan meri elätti esi-isämme ja oli huomattava tulolähde.
For years the sea provided for our forefathers and was a source of considerable income.
FinnishLisäksi meri- ja lentoliikenteessä on tehty erilliset sopimukset.
Furthermore, separate agreements have been reached in the maritime and aviation sectors.
FinnishBulgariassa sanomme, että meri tuo kaikki kaukana olevat asiat yhteen.
In Bulgaria, we say, "The sea brings together all things distant.”