"matkailu" - Englanninkielinen käännös

FI

"matkailu" englanniksi

FI matkailu
volume_up
{substantiivi}

matkailu (myös: turismi)
volume_up
tourism {subst.}
Matkailu ja erityisesti maatalousmatkailu on läheisesti yhdistetty maaseutuun.
Our tourism, and in particular our agri-tourism, are closely linked to the countryside.
Näitä aloja ovat matkailu, liikenne, kaivostoiminta, maatalous ja kalastus.
These sectors include tourism, transportation, mining, agriculture and fisheries.
Tarvitsemme lähestymistapaa, jossa matkailu läpäisee kaikki politiikat.
We need to have this streamlined approach on tourism which covers all the policies.
matkailu (myös: matka, matkustelu)
volume_up
travel {subst.}
Meidän olisi palautettava sanojen "matkailu" ja "matka" alkuperäiset merkitykset.
The words ‘travel’ and ‘voyage’ should regain their original meanings.
Tutustu erilaisiin urheilu-, matkailu- ja muihin aktiviteetteihin, joihin voit osallistua joko oma-aloitteisesti tai nuorisojärjestön jäsenenä.
Check the opportunities for sport, travel and other activities you can take part in as an individual or a member of a youth organisation.
Viisumivapaus kattaa diplomaatti-, virka- tai virkamatkapassin haltijat, jotka matkustavat matkailu- tai liiketarkoituksessa.
The visa waiver covers the holders of diplomatic, service or official passports travelling for purposes of tourism or business.

Esimerkkejä "matkailu"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishMatkailu- ja ravintolapalveluihin on kiinnitettävä erityistä huomiota kaikissa jäsenvaltioissa.
Restaurants, catering and hospitality services need particular attention in all Member States.
FinnishMatkailu luo ravintoloita hotellien yhteyteen ja muualle.
It gives rise to restaurants, which may or may not be attached to hotels.
FinnishLisäksi matkailu on työvoimavaltainen teollisuudenala, ja se tarjoaa työtä useille ihmisille.
Furthermore, it is a labour-intensive industry and, as such, provides employment for a wide range of people.
FinnishMatkailu on siksi työllisyyttä lisäävä talouden voimatekijä, joka myös edistää maaseudun integrointia.
It is therefore an economic force for employment that also promotes the integration of rural areas.
FinnishMatkailu ei ole kysymys, johon unionin pitäisi tarttua.
This is not an issue with which the EU should concern itself.
FinnishKasvavana alana matkailu pystyy luomaan työpaikkoja myös alueille, joilla niitä muutoin on hyvin vaikea saada aikaan.
As a growth industry it can also create jobs in regions where it would be very hard to do so otherwise.
FinnishMatkailu on erittäin tärkeä toimiala Euroopan unionille, sillä Eurooppa on maailman tärkein matkailukohde.
The tourist sector is of vital importance to the European Union, which is the world's most important tourist destination.
FinnishMatkailu voi auttaa kansoja ymmärtämään toisiaan, mitä tarvitaan yhä turvattomammaksi tulevassa maailmassa.
It can promote understanding between peoples, something that we need in a world that is, alas, becoming less and less secure.
FinnishJoissain tapauksissa – tästä olen siis eri mieltä kuin jäsen Cornillet – matkailu voi vahingoittaa ympäristöä, kun niukkoja voimavaroja käytetään liikaa.
In some cases – and here I disagree with Mr Cornillet – it can damage the environment, using scarce resources too much.
FinnishRannikkoalueilla kukoistaa matkailu, joka sekin on EU:ssa tärkeä elinkeino.
Coastal areas are magnets for tourists - another big industry.
FinnishMaaseutualueen ympärillä on enemmän kuin vain maatalous; siihen kuuluvat myös teollisuusyritykset, jakelutoiminta, palveluyritykset sekä ennen kaikkea matkailu.
The rural region includes much more than its agriculture: its business enterprises, service industries and especially the tourist trade all form a part of it.
FinnishMinusta on myös yhtä tärkeää ottaa huomioon paikallinen taloudellinen tilanne matkailu-, vuoristo- ja kylpyläalueilla, joilla toiminta on pitkälti kausiluonteista.
It also seems to me to be equally vital to take account of the local economic situation, for tourist, mountain or spa areas, where the activity is essentially seasonal.
FinnishPuheenvuoro on nyt parlamentin poliittisilla ryhmillä, jotta tämä järjetön tilanne, jossa matkailu on vailla minkäänlaista perustaa, saataisiin yksimielisyyden kautta loppumaan.
It is now up to the political groups of this House to achieve a consensus which will put an end to this irrational situation of a tourist sector with no foundation.
FinnishTaloudellinen vahinko on valtava, sillä pääasiallinen tulolähde matkailu toi Nepaliin viime kuussa enää vain 24 000 turistia.
The economic damage is huge; the number of tourists to Nepal, who alone represent the main source of income, dwindled to 24 000 last month, about 40% fewer than last year.