"majoitus" - Englanninkielinen käännös

FI

"majoitus" englanniksi

FI

majoitus {substantiivi}

volume_up
majoitus (myös: asunto, majapaikka)
Esitetyt tarkistukset koskevat pääasiassa määräystä majoitus-, ravinto- ja juomakustannusten kiinteämääräisestä 50 %: n vähennyksestä.
The amendments put forward relate mainly to the provision for a 50 % flat-rate deduction in the case of expenditure on accommodation, food and drink.
Menetetty lipunmyynti pitäisi vielä lisätä niistä matkustajista, jotka jäivät jumiin lentokentille, aiheutuneisiin majoitus-, ateria- ja kuljetuskustannuksiin.
To lost ticket sales should be added the cost of accommodation, meals and transport for passengers who were stranded at airports.
Jos palvelua lykätään, matkustajalle maksetaan korvaus ja sen lisäksi hänelle tarjotaan tarvittaessa enintään kaksi yötä kestävä majoitus.
If a service is suspended, the passenger shall not only be reimbursed but, where necessary, will also be provided with overnight accommodation for up to two nights.
majoitus (myös: asunto, majapaikka)
volume_up
accommodations {mon.} [Amer.eng.]
majoitus (myös: asuminen, asunnot)

Esimerkkejä "majoitus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAinakaan komissio ei aio laatia hotelli-, majoitus- ja linja-autopalveluja koskevia eurooppalaisia normeja.
For the Commission’s part, at least, there will be no European standards for hotels, inns or coaches.
FinnishEsitetyt tarkistukset koskevat pääasiassa määräystä majoitus-, ravinto- ja juomakustannusten kiinteämääräisestä 50 %: n vähennyksestä.
The amendments put forward relate mainly to the provision for a 50 % flat-rate deduction in the case of expenditure on accommodation, food and drink.
FinnishMenetetty lipunmyynti pitäisi vielä lisätä niistä matkustajista, jotka jäivät jumiin lentokentille, aiheutuneisiin majoitus-, ateria- ja kuljetuskustannuksiin.
To lost ticket sales should be added the cost of accommodation, meals and transport for passengers who were stranded at airports.
FinnishJos palvelua lykätään, matkustajalle maksetaan korvaus ja sen lisäksi hänelle tarjotaan tarvittaessa enintään kaksi yötä kestävä majoitus.
If a service is suspended, the passenger shall not only be reimbursed but, where necessary, will also be provided with overnight accommodation for up to two nights.
FinnishEhdotus majoitus- ja ravintolakustannusten täysimääräisestä vähennysoikeudesta vastaa liike-elämän toiveiden lisäksi myös järkeviä verotuksellisia lähtökohtia.
The proposal to make VAT on hotel and restaurant costs fully deductible not only responds to what the business community wants, it is also a logical fiscal approach.
FinnishOn käsittämätöntä, miksi puhtaasti liiketoimintaan liittyviä majoitus- ja liikematkakustannuksia käsiteltäisiin eri tavalla kuin kaikkia muita liiketoimintaan liittyviä kustannuksia.
It is hard to see why money spent in hotels and restaurants for purely business purposes should be treated differently from any other business expenditure.
FinnishKatson, että myös uhrien auttaminen tehostuu, kun tarjotaan vaadittava majoitus, oikeudellista neuvontaa sekä aineellista, psykologista ja lääkinnällistä apua.
I believe that there will also be better help and assistance to victims through provision of the required accommodation, legal advice, and material, psychological and medical assistance.
FinnishEuron käyttöönoton ansiosta matkailijat samoin kuin matkustajat eivät ainoastaan enää menetä rahaa vaihtopalkkioissa, vaan voivat myös säästää matka-, majoitus- ja ravintolakuluissaan.
The introduction of the euro will enable tourists and travellers not only to stop losing money in exchange commission, but to save on travel, accommodation and restaurant costs.