"luvata" - Englanninkielinen käännös

FI

"luvata" englanniksi

FI

luvata [lupaan|luvannut] {verbi}

volume_up
Voin luvata, ettei teitä sivuuteta tai unohdeta neuvotteluissa.
I can guarantee that you will not be bypassed or blindsided in the negotiations.
Siksi emme tällä hetkellä voi luvata, että myönnämme vastuuvapauden.
For these reasons, we cannot guarantee at the present time that we shall grant discharge.
En voi luvata, että tämä kompromissi on yhtä kunnianhimoinen kuin te haluaisitte sen olevan.
I cannot guarantee that this compromise will be as ambitious as you would like.
Valitettavasti en voi luvata, että asia ratkaistaan ennen kansanäänestystä.
Unfortunately, I cannot promise that this will be solved before the referendum.
Tilanne näyttää vaikealta, enkä voi luvata mitään, mutta voin luvata, että aiomme tehdä parhaamme.
It looks difficult and I cannot promise anything, but I can promise that efforts will be made.
Voin luvata teille, että seuraamme tiiviisti maitomarkkinoiden tilannetta.
I can promise you that we are closely following the situation in the dairy market.
Voiko neuvoston puheenjohtaja luvata, että yhteisymmärrykseen päästään joulukuuhun mennessä, ennen kuin Yhdistyneen kuningaskunnan puheenjohtajakausi päättyy?
Could he give a pledge that there will be agreement by December, by the end of the British Presidency?
Ensi viikolla 1. lokakuuta komissio ehdottaa summaa, jonka aiomme luvata avunantajien konferenssissa.
Next week - on 1 October - the Commission will propose the amount that we intend to pledge at the donors' conference, that being EUR 200 million.
Vaikka YK on luvannut saavuttaa nämä tavoitteet vuoteen 2015 mennessä, köyhyyttä ei ole edelleenkään onnistuttu vähentämään: todellisuudessa se on lisääntymään päin.
Although the UN has pledged to fulfil these objectives by 2015, poverty has still not been reduced, and in fact it is increasing.
Ehkä kuitenkin jätän sen tällä kertaa minua paremmin asiaan perehtyneille, vaikka lupaan olla antamatta ehdotonta vaitiololupausta.
But perhaps I should leave that for the time being to my elders and betters, although I promise not to take a vow of omertà on the subject.

Esimerkkejä "luvata"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishVoitteko ystävällisesti tänä iltana luvata, että toteutatte heidän toiveensa?
Will you please make a commitment tonight to give them what they are requesting?
FinnishNäiden vaatimusten täyttämiseksi haluan luvata ja selventää teille muutaman asian.
To meet those standards, I want to give you some assurances and clarifications.
FinnishMeidän on mietittävä, onko eettistä luvata jotain ja tehdä jotain aivan muuta.
We have to consider the ethics of promising one thing and doing something different.
FinnishOlisi hyödyllistä, jos komissio voisi luvata jotain näiden asioiden osalta.
It would be helpful to gain some reassurances from the Commission in these regards.
FinnishNäin ollen kansalaisille ei pidä luvata liikoja, sillä se olisi todella vastuutonta.
Do not, then, raise people's hopes too high. To do so would indeed be irresponsible.
FinnishUudenvuodenlupauksemme olisi nyt luvata varmistaa, ettei vastaavaa tapahdu enää koskaan.
Our resolve for 2007 should be to ensure that we will never see that occur again.
FinnishMielestämme budjetista määräävän tahon ei pidä luvata kasvua eikä työllisyyttä.
It is our belief that the budget authority must not compromise either growth or employment.
FinnishJos tämän ei luvata tapahtuvan, esitän tästä itse kysymyksiä valiokunnassa.
If it is not forthcoming, I shall ask questions in the committee myself.
FinnishVoin siis luvata, että tämä ongelma on täällä säännöllisesti ja jatkuvasti käsiteltävänä.
So I can assure you that this problem will be given regular and continued attention.
FinnishEn voi luvata teille, että ne palautetaan taikasauvan kosketuksella.
I cannot tell you that they can be reinstated with a wave of a magic wand.
FinnishNe ovat tuottavampia ja voivat siksi jopa luvata työpaikkatakuita.
They are more productive and therefore even able to give job guarantees.
FinnishHyvä jäsen Lehne, en voi luvata teille mitään keskustelujen lopputuloksesta.
Mr Lehne, I cannot give you any assurances about the result.
FinnishVoin siksi luvata teille, että ymmärrän todellakin näitä asioita.
I can assure you, therefore, that I am certainly in a position to appreciate these matters.
FinnishVoitteko luvata parlamentille, että noudatatte näitä kehotuksia?
Could you give Parliament your assurance that you will implement those two recommendations?
FinnishKuitenkin jos erehdyn tässä, voin luvata, että saatte tästä tarkempia tietoja kirjallisesti.
However, if I am mistaken, then I give the undertaking that further news will follow in writing.
FinnishEn voinut luvata poikkeamista toimielinten välisestä sopimuksesta.
I could not undertake to depart from the institutional agreement.
FinnishMeidän on helppo luvata, että otamme tuon taakan harteillemme.
Agreeing to take on these burdens is simple and costs nothing.
FinnishVoin vain luvata, että eri kieliversiot tutkitaan ja tarkistetaan erittäin huolellisesti.
I can only attempt to ensure that the versions in the various languages are properly monitored and checked.
FinnishLöydetyn 1 650 tonnin lihaerän osalta tiedämme, mitä on tapahtunut, mutta en voi luvata, että tässä on kaikki.
As far as the 1, 650 we know what happened, but I cannot say that this is the whole story.
FinnishEmme kuitenkaan voi olla ja tarkoitan myös omaa ryhmääni sinisilmäisiä ja luvata liittymistä hetimiten.
We cannot, however – and I include my own group in this – be naive and say that it can join tomorrow.