"loppuun kulunut" - Englanninkielinen käännös

FI

"loppuun kulunut" englanniksi

FI loppuun kulunut
volume_up
{adjektiivi}

loppuun kulunut (myös: lopen uupunut, näännyksissä oleva)
Gayla ajatteli tämän olleen työstä loppuun kulunut.
She thought he must just have been worn out by the work.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "loppuun kulunut" englanniksi

kulunut adjektiivi
kulua verbi

Esimerkkejä "loppuun kulunut"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishKoska neuvostolle esitettäville kysymyksille varattu aika on kulunut loppuun, kysymyksiin 16-31 vastataan kirjallisesti.
That concludes Question Time to the Council. Questions Nos 16 to 31 with be answered in writing.
FinnishKoska van Miertille esitettyjen kysymysten aika on kulunut loppuun, kysymykseen nro 29 vastataan kirjallisesti.
Since the time allocated to questions to Mr van Miert has now run out, Question No 29 will be dealt with in writing.
FinnishPuhemiehistö ei voi vaimentaa parlamentin jäseniä, mutta se ilmoittaa heille, kun heidän aikansa on kulunut loppuun.
The Presidency cannot silence Members of Parliament, but advises them when they have used up their allotted time.
FinnishKoska neuvoston kyselytunnille varattu aika on kulunut loppuun, kysymyksiin nro 15-37 vastataan kirjallisesti.
As the time allotted for Question Time to the Council has run out, Questions Nos 15 to 37 will receive written answers.
FinnishKoska komission kyselytunnille varattu aika on kulunut loppuun, kysymyksiin nro 64-114 vastataan kirjallisesti.
As the time allotted for Question Time to the Commission has run out, Questions Nos 64 to 114 will receive written answers.
FinnishKoska komissiolle esitettyjen kysymysten kyselytunnille varattu aika on kulunut loppuun, kysymyksiin nro 40-85 vastataan kirjallisesti.
Since the allotted time for questions to the Commission is now up, Questions Nos 40 to 85 will be dealt with in writing .
FinnishKoska komissaari Wulf-Mathiesille osoitetuille kysymyksille varattu aika on kulunut loppuun, kysymyksiin nro 53-58 vastataan kirjallisesti.
The time allotted for questions to Mrs Wulf-Mathies has run out so Questions No 53 to No 58 will receive written answers.
FinnishHyvät kuulijat, tiedätte, etten koskaan keskeytä puheenvuoroa, vaan ainoastaan huomautan, joskus pontevastikin mutta kuitenkin huomautan, kun puheaikanne on kulunut loppuun.
Ladies and gentlemen, you know I never stop you from speaking. All I do is tell you - perhaps emphatically - when your time is up.
FinnishVoidaanko sopimusten noudattamista tai noudattamatta jättämistä arvioida jo nyt, vaikka asetettu määräaika ei ole vielä kulunut loppuun?
In addition it is debatable if we can already pass judgement on whether the accords are being met or not, whilst the term which has been set in them has not yet expired.
Finnish25 vuotta sitten Neuvostoliiton valta oli kulunut loppuun ja maailma lähtenyt ”Reaganomicsin” väärille raiteille - ainakin talouden osalta.
Twenty-five years ago the power of the Soviet Union was exhausted and the world instead set off on the wrong track - as far as the economy was concerned - of 'Reaganomics'.