FI loistava
volume_up
{adjektiivi}

1. yleinen

loistava (myös: erinomainen)
Mielestäni Euroopan unionilla on loistava mahdollisuus täyttää tämä tehtävä.
I think that the European Union has an excellent opportunity to take on this role.
Mielestäni nykyisellä puheenjohtajamaalla on tässä asiassa myös loistava tilaisuus.
I believe this presidency has made an excellent contribution in this respect.
Myös esittelijä Fiona Hallin loistava ja kattava mietintö todistaa tämän.
Fiona Hall's excellent and comprehensive report also bears evidence to that.
loistava (myös: hieno, mainio, ihana)
Lukijoiden ja internetinkäyttäjien näkökulmasta tämä on loistava ajatus.
From the perspective of readers and internet users, this is a wonderful idea.
Internet on loistava väline perusoikeuksien toteuttamisessa.
The Internet is a wonderful tool for exercising one's fundamental rights.
Teko on loistava ilmaus solidaarisuudesta, jota Euroopan unioni osoittaa Valko-Venäjää kohtaan.
This will constitute a wonderful show of European solidarity with Belarus.
loistava (myös: kirkas, nerokas, säteilevä)
Tämä on loistava esimerkki muille parlamentin jäsenille.
This is a brilliant example for the rest of the House.
Hänen tästä aiheesta Toulousessa pitämä puheensa oli myös loistava.
Her speech in Toulouse on this subject was also brilliant.
On tilanteita, jolloin kuningattaren uhraaminen on loistava veto.
There are moments when losing your Queen is a brilliant thing to do.
loistava
Tälle on loistava englanninkielinen ilmaisu: "gold plating".
There is a splendid English expression for this: ‘gold plating’.
Verojen alentaminen ja byrokratian vähentäminen olisivat loistava aloitus.
Reducing tax and red tape would be a splendid start.
Mielestäni on loistava idea jatkaa kovaa työtä biokaasun hyväksi.
I think it is a splendid idea to continue working hard on biogas.
loistava (myös: kaunis)
loistava (myös: mahtava, suurenmoinen, fantastinen)
volume_up
capital {adj.} [vanhanaik.]
loistava (myös: ajaton, tyypillinen, klassinen)
loistava (myös: keikarimainen)
loistava
loistava (myös: mahtava, ihana, upea, aurinkoinen)
loistava (myös: maineikas)
Arvoisa puhemies, en ole loistava elokuvakriitikko edellisen puhujan tavoin.
Madam President, I am not an illustrious film critic, as the previous speaker is.
Fausto Correia opiskeli oikeustieteitä kotikaupunkinsa Coimbran yliopistossa ja loi loistavan uran asianajajana, toimittajana ja sittemmin poliitikkona Portugalissa.
An illustrious career as a barrister, journalist and then a politician in Portugal followed after he finished law school at university in his home town of Coimbra.
loistava (myös: hehkuva, hehku-)
loistava (myös: hohtava, kirkkaasti valaistu)
loistava (myös: kiiltävä)
loistava (myös: par excellence)
loistava
loistava (myös: kiiltävä)
volume_up
shiny {adj.}
loistava (myös: säkenöivä)
Ehkäpä todellakin - niin kuin täällä minunkin ryhmäni puolelta on jo huudahdettu - Te olisitte loistava kasvo tässä tulevaisuuskonventissa.
Perhaps, as someone in my Group has already called out, you would have been a sparkling presence in the newly set up Convention.
loistava (myös: vaikuttava, mahtava)
Loppujen lopuksi tehtävä, jonka Galileo suoritti Jupiterin järjestelmässä, oli loistava.
Ultimately, the success of the Galileo mission within the Jupiter system was spectacular.
loistava (myös: erinomainen, tähti-, taivaallinen)
loistava (myös: erinomainen)
volume_up
superb {adj.}
Tämä on loistava mietintö, ja päätöslauselmaehdotus on erinomainen.
This is a superb report and the motion for a resolution is excellent.
Se ei ole mikään loistava voitto tutkimus- ja kehittämistyölle.
That is not a superb victory for the cause of research and development.
Your hearing was truly superb.

2. Arkikielinen

loistava (myös: upea, todella, hyvä, tosi)
volume_up
great {adj.} [ark.]
Loistava ystävä, loistava puoliso, loistava vanhempi, loistava ura.
Great friend, great spouse, great parent, great career.
Tietokoneiden kehittäminen ikääntyneille on varmasti loistava liiketoiminta-ajatus.
Developing computers for the elderly is certainly a great business idea.
Gallagherin mietintö on näin ollen loistava tilaisuus tälle parlamentille.
The Gallagher report is therefore a great opportunity for this Parliament.

Esimerkkejä "loistava"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishSanoin, että on olemassa eräs loistava julkaisu, jonka voisin toimittaa hänelle.
I said that there was a marvellous publication and I would get it for her.
FinnishPuheenjohtajakautenne aikana teillä on loistava tilaisuus tehdä aloite tässä asiassa.
Now - during this presidency - is your golden opportunity to take initiatives.
FinnishHenkilökohtaisesti katson, että on loistava ajatus tehdä neuvoston kokouksista julkisia.
I personally think it is a fantastic idea to open up the Council meetings.
FinnishYksikään näistä maista ei ole minkäänlainen loistava esimerkki demokratiasta.
Not one of these countries is exactly a shining example of democracy.
FinnishMielestämme hän on loistava ehdokas, joten annamme hänelle varauksettoman tukemme.
We believe she is an outstanding candidate for the post and offer her our unreserved support.
FinnishTilanteen dynaamisuus ei ole talouden kannalta komissiolle loistava.
For the Commission, the dynamics of this, economically speaking, are not fantastic.
FinnishMeillä on nyt loistava tilaisuus rakentaa tälle kasvavalle konsensukselle.
We have a window of opportunity for building on this growing consensus.
FinnishValitettavasti jälleen kerran on kuitenkin menetetty loistava tilaisuus.
Unfortunately, however, a major opportunity has been missed once again.
FinnishTämä on loistava saavutus, ja sitä kannattaa selkeästi korostaa perustamissopimuksessa.
This is a fantastic achievement and it is worth pointing this out very clearly in the Treaty.
FinnishMielestäni yhteydenottonne Ranskan hallitukseen oli loistava.
I think that your intervention with regard to the French Government was fantastic.
FinnishNyt meillä on loistava tilaisuus nostaa euro vertailuvaluutan asemaan.
Here we have a major opportunity to elevate the euro to the status of a comparison currency.
FinnishTämänkaltaiset toimet ovat nähdäkseni loistava esimerkki muille.
Measures such as these are, in my view, a magnificent example to others.
FinnishKatsotteko, että maailmanmarkkinat voisivat olla loistava mahdollisuus maatalousalallemme?
Do you believe that the world market could be a golden opportunity for our agricultural sector?
FinnishPerustuslakiehdotus on loistava asiakirja, johon Euroopan unionin kansalaisten pitäisi olla tyytyväisiä.
This is a formidable document that should commend itself to the people of Europe.
FinnishTämä on todella loistava idea, jonka rouva Mercouri esitti vuonna 1985.
This very promising scheme was launched by Mrs Mercouri in 1985. It has run from then until now.
FinnishEU:n ja Moldovan välinen viisumiasioista käytävä vuoropuhelu on meille loistava tilaisuus.
The EU-Moldova visa dialogue presents us with a huge opportunity.
FinnishLoistava esimerkki tästä on nopeudenrajoittimia koskeva lainsäädäntö.
A shining example is the legislation on speed limitation devices.
FinnishSe oli mielestäni loistava saavutus, ja kiitän teitä ponnistuksistanne sen hyväksi.
I thought that was a remarkable achievement, Commissioner, and I thank you for your efforts to do that.
FinnishSe olisi loistava ensimmäinen askel toimintaa kohti kulkevalla tiellä.
It would be a fantastic first step on the way to taking action.
Finnish(FR) Arvoisa puhemies, valkoinen kirja eurooppalaisesta viestintäpolitiikasta - miten loistava ajatus!
(FR) Mr President, a White Paper on a European communication policy - what a good idea!