"lisääntynyt" - Englanninkielinen käännös

FI

"lisääntynyt" englanniksi

FI lisääntynyt
volume_up
{adjektiivi}

lisääntynyt (myös: karttunut)
Sen vaikutuksesta asiakirjapyyntöjen määrä on huomattavasti lisääntynyt.
Consequently, the number of requests for documents has considerably increased.
Valitettavasti tähän liittyy lisääntynyt onnettomuusriski.
Unfortunately, this is associated with an increased probability of accidents.
Lisääntynyt yhteentoimivuus on avaintekijä pyrkimyksissämme tällä alueella.
Increased interoperability is a key factor in our endeavours in this area.
lisääntynyt

Esimerkkejä "lisääntynyt"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTällainen järjestäytynyt rikollisuus on lisääntynyt unionin itälaajentumisen jälkeen.
This kind of organised crime has grown with the Union's enlargement to the east.
FinnishTietoisuutemme on myös lisääntynyt Fukushiman viimeaikaisten tapahtumien myötä.
We have also become more aware of this following recent events in Fukushima.
FinnishJäsen Maij-Weggen mainitsi, että kehitysapu on lisääntynyt vuosien kuluessa.
Mrs Maij-Weggen mentioned that development aid has progressed over the years.
FinnishOn lisättävä, että sen jälkeen tuonti on lisääntynyt 300 000 tonnilla kuukaudessa.
At least 300 000 tons of additional imports a month must be added to that.
FinnishOn totta, että uusiutuvien energialähteiden rahoitus on lisääntynyt 300 prosenttia.
It is a fact that financing for renewable energy sources has risen by 300%.
FinnishEdelleen rajat ylittävä lapsiporno on lisääntynyt erittäin voimakkaasti.
Again, there has been a very massive growth in cross-border child pornography.
FinnishSerbien läsnäolo Kosovossa on lisääntynyt, ja myös se aiheuttaa huolta.
The Serbian presence in Kosovo has intensified, and that too is cause for concern.
FinnishEnsinnäkin maailmantalouden kasvu on edelleen vahvaa ja maailmankauppa on lisääntynyt.
First, global economic growth continues to be robust and world trade has strengthened.
FinnishPienten yritysten määrä on lisääntynyt huomattavasti Euroopassa viime vuosina.
The number of small companies has been increasing significantly in Europe in recent years.
FinnishSadot eivät ole lisääntyneet nopeasti, vaikka maailmanlaajuinen kulutus on lisääntynyt.
We have had slower increases in yields and increasing global consumption.
FinnishPitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt samalla aikavälillä 3,9 prosentista 4,1 prosenttiin.
During the same period, long-term unemployment has risen from 3.9% to 4.1%.
FinnishKun sanon jatkuvasti lisääntynyt, lukujen vilkaiseminen riittää vahvistukseksi.
When I say 'more and more' , you only have to look at the figures.
FinnishTiedämme, että vuoden 1993 vaalien jälkeen korruptio on vain lisääntynyt Kambodžassa.
We know that since the elections in 1993 corruption has been increasing in Cambodia.
FinnishRahoitusnäkymien riittämättömyys tarpeisiin verrattuna on lisääntynyt.
The financial perspectives are even less sufficient for the requirements.
FinnishTämä ilmiö on yhdessä naiskaupan kanssa lisääntynyt räjähdysmäisesti.
This problem, together with trafficking, has reached explosive dimensions.
FinnishLisääntynyt kilpailu maailmanmarkkinoilla pakottaa asianosaiset ottamaan selkeän kannan.
Fiercer world competition is forcing the protagonists to take a clear and tough position.
FinnishHaluamme sääntelyviranomaisten tekevän yhteistyötä, mikä onkin lisääntynyt.
We want regulators to cooperate and they are increasingly doing so.
Finnish(PT) Huoli meriturvallisuudesta on lisääntynyt Prestige-aluksen haaksirikon jälkeen.
(PT) Following the shipwreck of the Prestige, concerns have been growing about maritime safety.
FinnishSiittiösolujen määrä laskee samalla kun kives- ja rintasyöpätapausten määrä on lisääntynyt.
Sperm counts are falling, while rates of testicular cancer and breast cancer are rising.
FinnishKöyhyys on lisääntynyt uudelleen Euroopan unionissa jopa 1990-lukuun verrattuna.
Even when compared with the 1990s, the level of poverty within the European Union has gone up again.