"lisääntymis-" - Englanninkielinen käännös

FI

"lisääntymis-" englanniksi

FI lisääntymis-
volume_up
{adjektiivi}

lisääntymis-
Lisääntymis- ja seksuaalioikeuksien alalla ei ole nähtävissä minkäänlaista parannusta.
There is no sign of improvement in the area of sexual and reproductive rights.
Näiden naisten on ehdottomasti saatava tietää, että heillä on oikeus lisääntymis- ja seksuaaliterveyteen.
These women desperately need to know that sexual and reproductive health is a right.
Junilistan puolustaa romaninaisten oikeutta saada parempaa lisääntymis- ja seksuaaliterveyden suojelua.
The June List champions Roma women having access to better protection of their reproductive and sexual health.
lisääntymis- (myös: lisääntymiskykyinen, produktiivinen)

Esimerkkejä "lisääntymis-"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishNaisten on voitava saada yleisesti ja helposti tietoja seksuaali- sekä lisääntymis- ja lääkintäpalvelujen terveysnäkökohdista.
Women must have universal and easy access to information on health aspects of sex, reproduction and medical services.
FinnishMiksi kuitenkin tehdään semanttinen ero lisääntymis- ja hoitotarkoituksessa tapahtuvan kloonauksen välillä, kun kyse on samasta asiasta?
However, why should we distinguish it, semantically, from therapeutic cloning, when it is actually the same thing?
FinnishLaivasto on tähän saakka suostunut testaamaan laitteistoaan etäällä rannikkoalueilta sekä poissa merinisäkkäiden tunnetuilta lisääntymis- tai läpikulkualueilta.
Until now the navy has agreed to test their equipment a long way off from the coast, and away too from known marine mammal breeding grounds and migratory routes.