"likimain" - Englanninkielinen käännös

FI

"likimain" englanniksi

EN
FI

likimain {adverbi}

volume_up

Esimerkkejä "likimain"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVastaus on pikemminkin tosiasioihin pohjautuva kuin teoreettinen: ei likimain kukaan.
The answer, which is factual rather than theoretical, is: almost nobody.
FinnishTämä on likimain laitonta kalastusta, eikä meidän millään muotoa pidä kutsua heitä liittymään EU:hun.
This is almost illegal fishing and there is no way we should invite them to join the EU.
FinnishEIP:n tavoitteena ei ole tuottaa voittoa, joten sen antamien lainojen korko on likimain sama kuin mitä se itse maksaa lainoistaan.
The EIB works on a non-profit basis and lends at a rate close to the cost of borrowing.
FinnishLikimain noina päivinä saatiin uutinen ensimmäisestä kokeilusta, jolla kehitetään ihmisen kloonausprosessia Yhdysvalloissa.
In the last few days, we have had news of the first experiment on the road towards human cloning in the United States.
FinnishTiedän, että valiokunnassa oli esillä likimain 500 tarkistusta, mutta tällä hetkellä meillä on niitä helpommin käsiteltävä määrä eli sata
I know there were approximately 500 amendments in Committee, but we now have a much more manageable 100 amendments
FinnishUlkopuolisille tämä mietintö on läpipääsemätön tekninen viidakko, jossa on likimain 800 tarkistusta, ja asiakirja on vähintään 10 cm paksu.
To outsiders, this is an impenetrable technical dossier with no fewer than 800 amendments or thereabouts; a document at least 10 cm thick.
FinnishOn korkea aika saada talousarviovalvonta kuntoon, jotta sen raportit olisivat joskus edes likimain yhtä hyödyllisiä kuin oikeusasiamiehen kertomukset.
It is high time that budgetary control was whipped into shape, so that its reports might even be somewhere near as useful as those of the Ombudsman.
FinnishSaatavilla olevissa dokumenteissa todetaan erityisjärjestelyin huolehdittavan siitä, että tuki jatkuu likimain samoin kuin aikaisemmin, mutta siis tavoitteen 1 alaisena.
In the available documents, it is stated that special arrangements will ensure that aid is provided more or less as before, but under objective 1.
FinnishOlemme näin ollen huolestuneita, koska tämä uuden sukupolven järjestelmä SIS II on pahasti myöhässä, eikä vieläkään näytä siltä, että se olisi likimain valmis.
Therefore, the fact that this new generation system, SIS II, is well overdue and yet still does not look like it is anywhere near being finished is of concern to us.