"liioiteltu" - Englanninkielinen käännös

FI

"liioiteltu" englanniksi

FI liioiteltu
volume_up
{adjektiivi}

1. yleinen

liioiteltu (myös: yliampuva)
Loheen liittyviä terveysriskejä on todellakin selvästi liioiteltu.
The health risks associated with salmon have quite obviously been exaggerated.
Toinen seikka, jota on liioiteltu, on valuutansiirrot.
Another thing that is exaggerated is the transfers of money.
Tätä ongelmaa on liioiteltu aivan suhteettomasti.
This problem has been exaggerated totally out of proportion.
liioiteltu
liioiteltu
volume_up
over the top {adj.} [Brit. eng.]
I think it is over the top and misguided.
Meidän pitäisi antaa prosessin edetä asianmukaisesti ja lopettaa näiden väitteiden esittäminen, koska kyseessä on hyvin vakava ongelma, jota hysteerinen ja liioiteltu reagointi ei korjaa.
Let us let due process take its course and stop these allegations flying because this is a very serious issue, which is not helped by hysterical and over-the-top reaction.

2. Arkeologia

liioiteltu (myös: groteski)
volume_up
antic {adj.}

Esimerkkejä "liioiteltu"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishRiskejä on liioiteltu vakavasti erittäin puutteellisten todisteiden perusteella.
The risks have been seriously overstated on the basis of scandalously poor evidence.
FinnishHankkeen merkitystä on liioiteltu, enkä pidä sitä taloudellisesti kannattavana.
The case for the project is overstated and I do not think it is financially credible.
FinnishYksi esimerkki on tässä mainittu luku 16 000, jota on suuresti liioiteltu.
One example is the figure of 16, 000 quoted here, which is a wild exaggeration.
FinnishMyös ehdotus rakenteellisten toimenpiteiden muuttamisesta on nyt liioiteltu.
The proposed change to structural measures also misses the target at the present time.
FinnishKyproksen osuutta junien yhteentörmäyksessä on usein liioiteltu.
Cyprus has often been overplayed as the reason for the collision of the trains.
FinnishPalauttamispyynnön hylkäämisestä tekemänne johtopäätös on mielestäni liioiteltu.
I think the conclusion you have drawn from the rejection of my request for referral went too far.
FinnishOn kuitenkin sanottava, että kustannuksia on tässä yhteydessä erittäin paljon liioiteltu.
It has to be said, however, that there is very considerable exaggeration with regard to the costs involved.
FinnishPuheenvuoroissa on huomattavasti liioiteltu asiaa.
There has been a great deal of exaggeration in what has been said.
FinnishHän katsoo myös, että toimijoille asetettava velvollisuus antaa asiakkaille tietoja on liioiteltu.
He also considers the obligations on operators to provide their customers with information to be excessive.
FinnishTämä asia on tullut esiin, koska tiedotusvälineissä on liioiteltu Iranin uskonnollista uudelleenheräämistä.
This issue has come to the fore because the media has played up the religious reawakening in Iran.
FinnishAsiaa on epäilemättä liioiteltu paljon, kun lämpenemisestä syytetään ihmisen toimintaa.
There is thus undoubtedly a great deal of exaggeration in this field when human activity is accused of global warming.
FinnishPuheenvuoronne oli kuitenkin, kuten aina, maltillinen muotoiluiltaan, mutta varsin liioiteltu sisällöltään.
Your speech, though, was, as always, very measured in its wording, but highly excessive at its heart.
FinnishSana "kampanja" on ehkä tässä tapauksessa liioiteltu.
To use the word crusade is perhaps to overstate the case.
FinnishTilannetta ei ole liioiteltu, päinvastoin.
This is not an overestimate of the situation; rather the contrary.
FinnishRuokajätteen eläinten ravintona käyttöä koskeva yleinen kielto olisi minusta siksi liioiteltu toimenpide.
I would therefore regard a general ban on the use of pigswill for animal feed as an unduly draconian measure.
FinnishMutta vakuutan teille, että mitään ei ole liioiteltu.
But I can assure you there is nothing excessive.
FinnishEhdotus vähimmäismäärän nostamiseksi 20 jäsenestä 30:een olisi vielä ollut maltillinen eikä ollenkaan liioiteltu.
The proposal that was on the table of moving from 20 to 30 would still have been moderate and not at all excessive.
FinnishMielestämme mietinnön 35 kohdan muotoilu on liioiteltu, erityisesti mitä tulee verotuksen vähentämiseen.
We consider the wording used in point 35 of the report to be excessive, particularly as far as tax reductions are concerned.
FinnishVäitteet 800 000 romanin kärsimistä vahingoista olivat nekin valhetta, ja mainittu luku oli liioiteltu kymmenkertaiseksi.
The accusations about losses sustained by 800 000 Roma were not true either, and the number quoted was overstated tenfold.
FinnishSanoitte, että esittämäni päivämäärä on liioiteltu; Ranskan viranomaiset antoivat tämän päivämäärän kyseisessä lehdistötilaisuudessa.
You say that the date I have given is an exaggeration; it was the date given by the French authorities in the press conference.