"liikuttava" - Englanninkielinen käännös

FI

"liikuttava" englanniksi

volume_up
liikuttaa {transitiiviverbi}
EN

FI liikuttava
volume_up
{adjektiivi}

liikuttava (myös: liikkuva, koskettava)
volume_up
moving {adj.}
Sopimukseen pääseminen oli erittäin liikuttava hetki.
It was a very moving moment when the agreement was reached.
Jäsen Borghezion puhe oli liikuttava: kansojen oikeudet olisi asetettava yksilön oikeuksien edelle.
A moving speech from Mr Borghezio: the right of peoples should prevail over the right of individuals.
Edellinen palkinnon luovuttaminen oli niin liikuttava tilaisuus, että olemme luullakseni yhä hieman sen pauloissa.
I think the last award was so moving that we are still a little in awe of what has happened.
liikuttava (myös: pistävä, kärkevä, arka, kipeä)
Se oli yhtä aikaa äärimmäisen kaunis ja hieman liikuttava ja surullinen.
It was at once extremely beautiful and somewhat poignant and sad.
liikuttava (myös: koskettava)

Esimerkkejä "liikuttava"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishPerustamissopimuksen 28 artiklassa määrätään, että tavaroiden ja palvelujen olisi liikuttava vapaasti.
Article 28 of Community law stipulates that there should be free movement of goods and services.
FinnishKuten tiedätte, perustamme on 13 artikla; ja tämä on rajoittunut artikla; sen puitteissa meidän on liikuttava.
As you know, our basis is Article 13 and it is an article which limits our room for manoeuvre.
FinnishEnergiaa saadakseen on liikuttava rautaa kohti.
And you want to go towards iron if you want to get energy.
FinnishOlen kuunnellut tämäniltaista keskustelua sekä hyvin kiinnostuneena että hyvin ymmärtäen, ettei se ole vain lainsäädännöllinen asia, vaan myös sydämiä ja mieliä liikuttava asia.
I have listened to the debate this evening not only with great interest, but also with a sense that it is a matter not just of legislation, but also of hearts and minds.
FinnishPalvelujen on liikuttava Euroopan unionissa yhtä vapaasti kuin tavaroiden ja pääomien, joten komission – kauan odotettu – palveludirektiiviluonnoksen laatiminen on tervetullut tapahtuma.
Services must be as freely mobile in Europa as goods and money, and so the Commission’s production – after a long wait – of the draft services directive is an event to be welcomed.