"liikkuminen" - Englanninkielinen käännös

FI

"liikkuminen" englanniksi

volume_up
liikkua {intransitiiviverbi}
EN

FI liikkuminen
volume_up
{substantiivi}

liikkuminen (myös: siirto, liike, liikahdus, askel)
volume_up
move {subst.}
Tarkoitus on mahdollistaa ihmisten, tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuminen rajojen yli.
The idea is for people, goods and services to move freely across borders.
Tällä hetkellä liikkuminen turvallisesti rakennuksesta toiseen on vammaiselle Brysselissä täysin mahdotonta.
At present moving safely from one building to another in Brussels is completely impossible for disabled people too.
Liikutettavien rakennustelineiden liikkuminen pitää estää, mutta siihen tarkoitettuja laitteita ei voida aina merkitä riittävän hyvin.
Mobile scaffolds must be prevented from moving about, but this cannot always be legislated for sufficiently.
liikkuminen (myös: liike)
volume_up
movement {subst.}
Ihmisten vapaa liikkuminen on eräs EU:n merkittävimmistä saavutuksista.
The free movement of persons is one of the fundamental accomplishments of the EU.
Ihmisten vapaa liikkuminen on yksi Euroopan unionin neljästä perusvapaudesta.
The free movement of people is one of the four main freedoms of the European Union.
. - (PL) Arvoisa puhemies, tavaroiden liikkuminen on itsesääntelevä järjestelmä.
. - (PL) Mr President, the movement of goods is a self-regulating system.

Esimerkkejä "liikkuminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTyöntekijöiden ja yritysten liikkuminen Euroopan työmarkkinoilla lisääntyy.
Employees and companies are increasingly mobile in the European job market.
FinnishLiikkuminen on nykyään erittäin tärkeää yhteiskunnan toimivuudelle Euroopassa.
Nowadays mobility is essential to the running of European society.
FinnishNeuvoston liikkuminen on ollut viime hetkiin asti minimaalista.
Until the end, any such effort on the part of the Council was minimal.
FinnishJos se vain on mahdollista, aseta nappulasi siten, että vastustajan liikkuminen on mahdollisimman vaikeaa.
If possible, place checkers to strategically block your opponent's movements.
FinnishEi nimittäin ainoastaan niiden ihmisten liikkuminen ole hankalaa, joilla on invalidikortti.
Let me tell you, it is not only those with a disabled persons' identity card who are incapacitated.
FinnishJos halutaan saada aikaan kestävä liikkuminen, tämän politiikan soveltamisalaa on myös laajennettava.
If we want to achieve sustainable mobility, we must also broaden the scope of these policies.
FinnishLiikkuminen paikasta toiseen ei ole kaikkialla aina niin helppoa...
Communication is not always easy everywhere...
FinnishTavaroiden ja palveluiden kasvava liikkuminen on kasvattanut myös maantie-, rautatie- ja sisävesiliikennettä.
The increased circulation of goods and services has brought about an increase in road, rail and river transport.
FinnishTällä hetkellä liikkuminen turvallisesti rakennuksesta toiseen on vammaiselle Brysselissä täysin mahdotonta.
At present moving safely from one building to another in Brussels is completely impossible for disabled people too.
FinnishEmme saa uskotella autojen kuljettajille ja jalankulkijoille, että teillä liikkuminen on turvallisempaa kuin se todellisuudessa on.
We must not lead drivers and pedestrians to believe that they are safer than they really are.
FinnishVähäisempi liikkuminen säästää suoraan ihmishenkiä.
Less mobility instantly saves human lives.
FinnishLiikkuminen oli täysin tahdosta riippumatonta.
This locomotion was completely involuntary.
FinnishLiikutettavien rakennustelineiden liikkuminen pitää estää, mutta siihen tarkoitettuja laitteita ei voida aina merkitä riittävän hyvin.
Mobile scaffolds must be prevented from moving about, but this cannot always be legislated for sufficiently.
FinnishTuotteiden liikkuminen rajojen yli on käytännössä uhka sille, että joudutaan hyväksymään säteilytetyt tuotteet, ellei aluetta säädellä.
When goods cross frontiers, we risk having to accept irradiated products in practice, unless this field is regulated.
FinnishHaluan varmistaa, että kaikki tautitapaukset tai tautiepäilyt rajataan etenkin estämällä siipikarjan ja muiden lintujen liikkuminen.
I want to ensure that any outbreak or suspected outbreak is contained, notably by stopping the movements of poultry and other birds.
FinnishOn mietittävä, miten turvataan ravinto, terveys, kasvatus, liikkuminen ja tiedonvälitys seitsemälle miljardille ihmiselle kestävällä tavalla.
What we have to look at is at how we feed, cure, educate, transport, communicate for seven billion people in a sustainable way.
FinnishVuodesta 1993 lähtien tavaroiden liikkuminen on ollut vapaata kaikkien jäsenvaltioiden alueella, kunhan kansallinen tulliviranomainen on ensin tullannut ne.
Since 1993, once a consignment is cleared by a national customs authority, it is free to circulate amongst all the other Member States.
FinnishNyt heiltä vedetään matto alta sillä verukkeella, että roséviinimarkkinoilla liikkuminen on tuottavampaa, kun viini valmistetaan sekoittamalla puna- ja valkoviiniä.
We are now pulling the rug from under them on the pretext that it might be more lucrative to surf the rosé market using red and white.
FinnishJotta voitaisiin estää pienaseiden laiton liikkuminen, tarvitaan asianmukaista asekannan hallintaa, turvallista kuljetusta ja varastointia ja ylimääräaseiden tuhoamista.
To prevent small arms from entering the illegal circuit, adequate stock management, safe transport and storage, and the destruction of surplus weapons are necessary.
FinnishUseilla meistä Euroopassa on jokamiehenoikeudet, toisin sanoen, jokaisella on oikeus liikkua toisen maalla, jos ei vahingoita sitä tai liikkuminen ei ole asiatonta.
Many countries in Europe have public rights of way, in other words the public has access to private land where no damage is likely to result and prohibition would be unreasonable.