"leikattu" - Englanninkielinen käännös

FI

"leikattu" englanniksi

EN
EN
EN
FI

leikattu {adjektiivi}

volume_up
Talousarvioita on leikattu, ja suuria tämän alan laitoksia on jopa suljettu.
Budgets have been cut and large institutions in this sector have even been closed.
Ohjelman alkuperäisiä määrärahoja on leikattu.
The original version of the programme's budget has been cut.
Kotimaassani Yhdistyneessä kuningaskunnassa on leikattu vieraiden kielten pakollista opetusta.
In my own country, the UK, the compulsory teaching of foreign languages is being cut back.

Esimerkkejä "leikattu"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTalousarvioita on leikattu, ja suuria tämän alan laitoksia on jopa suljettu.
Budgets have been cut and large institutions in this sector have even been closed.
FinnishPitkän vangitsemisajan aikana hänet on leikattu kahdesti kohtusyövän vuoksi.
During her long detention she has been operated on twice for cancer of the uterus.
FinnishToisin sanoen niitä on leikattu merkittävästi aikana, jona niitä eniten tarvitaan.
In other words: they have been cut in relative terms at the time they were most needed.
FinnishLisäksi Euroopan sosiaalirahastolle ehdotettuja määrärahoja on leikattu.
What is more, the European Social Fund has also seen its proposals reduced.
FinnishValitse leikattu leike aikajanasta, valitse Leike ja valitse sitten Poista leikkauspisteet.
Click the trimmed clip on the timeline, click Clip, and then click Clear Trim Points.
FinnishUnionin Makedonialle myöntämiä määrärahoja on leikattu 3 miljoonaa ecua.
The Union's funds to Macedonia are being reduced by ECU 3 million.
FinnishEuroopan yhteisön käytettävissä olevia varoja on leikattu huomattavasti.
There has been a considerable reduction in the resources available from the European Community.
FinnishKotimaassani Yhdistyneessä kuningaskunnassa on leikattu vieraiden kielten pakollista opetusta.
In my own country, the UK, the compulsory teaching of foreign languages is being cut back.
FinnishKomission vaatimia kohtuuttomia korvaussummia on leikattu realistisemmalle tasolle.
The excessive level of compensation sought by the Commission has been cut back to a realistic amount.
FinnishSummaa on leikattu alkuperäisen suunnitelman mukaisista 13,62 miljardista eurosta 7,171 miljardiin euroon.
It has been cut from the EUR 13.62 billion originally planned to EUR 7.171 billion.
FinnishMinkä kumman vuoksi ohjelmia on leikattu näin merkittävästi?
Why ever have we been so brutal in the cutbacks for those programmes?
FinnishEläkkeitä on leikattu, samoin kuin verovapaata minimimäärää.
Pensions have been reduced, along with the minimum tax-free amount.
FinnishSilloin heilutetuissa Romanian lipuissa oli reikä, jonka kohdalta oli leikattu sen alla alunperin ollut symboli.
The Romanian flags being waved then had holes where the symbol was cut out in the middle.
FinnishNäitä on jo leikattu neuvoston ehdotuksissa ja rahoitusnäkymissä.
That has already been reduced under the Council proposals and has already been reduced by the financial perspectives.
FinnishNäitä varoja on jo leikattu maailmanlaajuisesti.
Funds for this cause have already been cut back worldwide.
FinnishOhjelman alkuperäisiä määrärahoja on leikattu.
The original version of the programme's budget has been cut.
FinnishAsia, jonka parissa olemme työskennelleet monen vuoden ajan, jäi kesken, eikä hintoja leikattu tarpeeksi.
Things we have been working on for a number of years were not completed, and prices were not cut sufficiently.
FinnishTuotantokustannusten nousua olisi pitänyt tasapainottaa korottamalla tukea, jota on sen sijaan leikattu.
The increase in production costs should have been matched by an increase in aid, which instead has been reduced.
FinnishMiksi puolustusmäärärahoja on leikattu näin paljon?
FinnishKoulutukseen, liikenteeseen ja muihin ensisijaisiin palveluihin suunnattua rahoitusta on leikattu kaikkialla EU:ssa.
Education, health, transport and other frontline services have all seen their funding slashed across the EU.