"lehdistötiedotteen" - Englanninkielinen käännös

FI

"lehdistötiedotteen" englanniksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "lehdistötiedotteen".

Esimerkkejä "lehdistötiedotteen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Finnishpayment systems" julkaistaan tänään yhdessä tämän lehdistötiedotteen kanssa.
retail payment systems" is published together with this press release. (Hard
FinnishEuroopan patenttivirasto on antanut lehdistötiedotteen, jossa se toteaa tämän.
The European Patent Office has issued a press statement to that effect.
FinnishToivon, että voimme selvittää asian, ja olen tuonut kyseisen lehdistötiedotteen mukanani.
I hope we will have this clarified because I have the press release here.
FinnishYmpäristöviraston lehdistötiedotteen mukaan päästöjä tapahtuu 50–60 kertaa vuodessa.
According to an Environment Agency press release, these spills occur about 50 to 60 times a year.
FinnishSen jälkeen olette julkistaneet lehdistötiedotteen, jossa sanotte pahoittelevanne tapahtunutta.
You subsequently issued a press release in which you expressed your regret about this.
FinnishLaajemmasta näkökulmasta olemme saaneet Euroopan komission lehdistötiedotteen tänään iltapäivällä.
With regard to the broader view, we have had a press release from the European Commission this afternoon.
FinnishKollega Ferber antoi tämän viikon alussa lehdistötiedotteen, jonka otsikkona oli " Pelkkää rahastusta" .
At the beginning of this week, Mr Ferber issued a press statement with the heading 'Pure highway robbery!'
FinnishVoitte lukea lehdistötiedotteen -- puolustusministeriön arvioiman -- jos googlaatte "Stamets" ja "smallpox".
There's a vetted press release that you can read -- it's vetted by DOD -- if you Google "Stamets" and "smallpox."
Finnishlehdistötiedotteen liitteestä [pdf 57 kB].
this press release on the ECB website [pdf 44 kB].
FinnishKuka antoi innokkaille osallistujille luvan antaa lehdistötiedotteen muka tarpeellisista uusista EU:n toimenpiteistä?
Who authorised the eager participants to then issue a press release, 'allegedly' with the new European measures needed?
FinnishLisäksi koskemattomuuden pidättämisen perustana olevan lehdistötiedotteen sisältö on sataprosenttisesti ilmaisunvapauden suojelema.
The content of the press release serving as a basis for extradition is moreover 100% covered by freedom of expression.
FinnishPyysin Jerzy Buzekilta virallista kantaa ja sain vastauksen PD-L-puolueelta ja Traian Băsesculta lehdistötiedotteen välityksellä.
I asked Mr Buzek for an official position and I received a reply via a press release from the PD-L party and Traian Băsescu.
FinnishKomissio julkaisi kesäkuun lopussa lehdistötiedotteen, jossa selitettiin uudet säännöt, mikä tyydyttää varmasti jäsen Crowleya.
The Commission issued a press release at the end of June explaining the new rules, which I assume will be to the satisfaction of Mr Crowley.
FinnishKuukausittain ilmestyvän lehdistötiedotteen pääkirjoituksessa annetaan kaikki sellainen tieto, joka voisi sisältyä kokouksen pöytäkirjasta tehtyyn tiivistelmään.
The editorial in the monthly bulletin gives all the information that could be found in summary minutes of the meeting.
FinnishHuomautan Weisgerberille, että ”auringonpaistedirektiivistä” puhuminen lehdistötiedotteen otsikossa on tarkoituksellista harhaanjohtamista.
To Mrs Weisgerber I have to say that anyone who refers, in the title of their press release, to a ‘sunshine directive’, is consciously aiming to misinform.
FinnishKun toimistostani löytyi pommi, UKIPin jäsenet lähettivät minulle kirjeitä ja Nigel Farage julkaisi lehdistötiedotteen, joiden mukaan olin ansainnut sen.
Indeed, when I had a bomb in my office, UKIP members wrote to me, and Mr Farage put out a press release, basically saying that it was what I deserved.
FinnishKun hän viimein havahtui, hän antoi lehdistötiedotteen, jossa todettiin, ettei jäsen Laschetilla ole mitään asiantuntemusta eikä budjettivaliokunta voi tehdä näin.
When he finally woke up, he issued press releases that said: ‘Mr Laschet has no expertise whatsoever. The Committee on Budgets cannot do this.’
FinnishEurooppa-neuvoston 4. maaliskuuta 1999 julkistaman lehdistötiedotteen mukaan kidutuksen vastaisen komitean edustajat ovat käyneet tapaamassa vangittua ilman todistajia.
According to a press release by the Council of Europe on 4 March 1999, a delegation from the anti-torture committee was allowed to visit the prisoner in private.
FinnishTänä aamuna luin erään maantiekuljetusalan työnantajan lehdistötiedotteen, jossa moitittiin tulevaa valkoista kirjaa ja sen liiallista kohdistumista rautateihin.
This very morning I read a press note from one of the employers in the road haulage sector. It complained about the White Paper, regretting that it was too rail-orientated.
FinnishAihetta koskeva tiedonanto, jossa selitetään muutokset ja eri tavat osallistua TARGET 2:een, julkaistiin yhdessä lehdistötiedotteen kanssa EKP:n verkkosivuilla 21.7.2006.
A communication explaining the amendments and the various ways of participating in TARGET2 was issued together with a press release on the ECB’s website on 21 July 2006.

Muita sanoja

Finnish
  • lehdistötiedotteen

Vieläkin enemmän käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.