"laukaista" - Englanninkielinen käännös

FI

"laukaista" englanniksi

FI laukaista
volume_up
[laukaisen|laukaissut] {verbi}

1. yleinen

Loput voivat säästää ne ja laukaista, jos sanon jotain erityisen tylsää.
So the rest of you can save them for when I say something particularly boring, and then you can fire at me.
Presidentti Jeltsin oli herätettävä keskellä yötä, mutta onneksi virhe havaittiin, ennen kuin presidentti Jeltsin päätti laukaista ydinaseita.
Mr Yeltsin had to be woken up in the middle of the night but, very fortunately, the mistake was discovered before he decided to fire any nuclear weapons.
Tiedän, että ne voivat laukaista palohälytyksen, ja pyydän siksi saada esittää asiani ennen neuvoston puheenjohtajan selontekoa.
I am aware that this could set off a fire alarm and would therefore be grateful if you would allow me to make this point in advance of the report by the President-in-Office of the Council.
Jos haluamme laukaista niiden avulla satelliitin, niin pelkään pahinta Euroopan kilpailukyvyn osalta.
If we are to launch these reforms with a vengeance, I fear the worst for Europe' s competitiveness.
Osittain tämä selittyy Hizbollahin törkeällä taktiikalla, jossa käytetään ihmiskilpiä, jotta raketit voidaan laukaista siviilien asuttamilta alueilta.
This is partly explained by Hizbollah’s outrageous tactic of using human shields to launch its rockets from civilian-populated areas.
Ei kuitenkaan ole mitään syytä, miksemme noususuhdanteen tullen voisi julkisten hankintojen avulla ja julkisin varoin laukaista lisääkin satelliitteja kansalaisten tulevaksi yhteiseksi eduksi.
But there is no reason, with an up-turn, that we should not, with public procurement and public funds, be launching far more satellites in the future for public, citizen benefit.
Joskus taloudellinen kasvu voi jopa laukaista tai lisätä yhteiskunnan jännitteitä.
Sometimes economic growth may even trigger or intensify tensions in society.
Monilla on nykyään psykologisia ongelmia, jotka saattavat laukaista väkivaltaisen käyttäytymisen.
Nowadays, many people are facing psychological problems which sometimes trigger violence.
On jokseenkin varmaa, että vaikka jokin yksittäinen seikka saattoi alunperin laukaista väkivaltaisuudet, toiminta muuttui pian järjestäytyneeksi.
There is little doubt that although there may have been an initial trigger for the violence, it quickly became organised.
Tilanne voidaan laukaista vain käyttämällä diplomatiaa, mutta EU:n ei pidä antaa Yhdysvaltojen käyttää sitä hyväksi tässä mielessä.
The situation can only be defused by the use of diplomacy, but the EU must not let itself be taken advantage of by the US in this respect.
laukaista (myös: ampua)
laukaista (myös: ampua, laukoa, ammuskella)

2. "aseesta"

Esimerkkejä "laukaista"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishPieninkin asia voi laukaista väkivallan, ja karikatyyri ei ole koskaan liian kaukana.
The least thing can spark off violence, and caricature is never far away.
FinnishLisäksi tämä valtava pakolaistulva voi laukaista uudelleen alueella selvästi kytevät jännitteet.
What is more, this mass influx of refugees could reignite the obvious tensions in that region.
FinnishOtsoni voi myös laukaista astmakohtauksen ja aiheuttaa keuhkojen vajaatoimintaa sekä keuhkoputkien oireilua.
Ozone also contributes to asthmatic attacks, impaired lung function and increased bronchial reactivity.
FinnishAuttaako se aktiivisesti talouden elpymistä, vai voiko se laukaista päinvastaisen vakavan deflaatiokierteen?
Is it, moreover, a proactive aid to economic recovery, or could it, on the contrary, set off a severe deflationary trend?
FinnishVarsinkin lapset saattavat vahingossa laukaista räjähtämättömiä laitteita ja haavoittua vakavasti.
Above all, children are in danger of setting off unexploded devices by accident, and they can receive serious injuries from doing so.
FinnishTilanne voidaan laukaista vain käyttämällä diplomatiaa, mutta EU:n ei pidä antaa Yhdysvaltojen käyttää sitä hyväksi tässä mielessä.
The situation can only be defused by the use of diplomacy, but the EU must not let itself be taken advantage of by the US in this respect.
FinnishOn erittäin vaarallista, että ydinaseet ovat välittömässä iskuvalmiudessa, erityisesti sen vuoksi, että ydinaseet saatetaan silloin laukaista vahingossa.
To have nuclear weapons ready for immediate firing is a very dangerous situation, mainly because nuclear weapons can be released by mistake.
FinnishOlemme vaarassa laukaista isoja konflikteja sellaisten alueen maiden välille, jotka haluavat suojella - myös sotatoimin - kansallisia etujaan.
We risk triggering major conflicts between countries wanting to protect - including by military means - what countries in the region consider their national interests.
FinnishEi kuitenkaan ole mitään syytä, miksemme noususuhdanteen tullen voisi julkisten hankintojen avulla ja julkisin varoin laukaista lisääkin satelliitteja kansalaisten tulevaksi yhteiseksi eduksi.
But there is no reason, with an up-turn, that we should not, with public procurement and public funds, be launching far more satellites in the future for public, citizen benefit.
FinnishOlen esimerkiksi hämmentynyt siitä ajatuksesta, että sukupuoleen perustuvan syrjinnän vastainen taistelu kuuluu kriisienhallintakategoriaan ja että se voi laukaista nopean toiminnan välineen.
I am baffled for instance by the idea that the fight against gender discrimination would fall into the crisis management category, triggering the use of the rapid reaction facility.
FinnishJotta eläin kuolisi nopeasti, ansan on oltava voimakas ja siitä saattaa tulla vaarallinen ansastajille itselleen tai muille ihmisille tai lemmikeille, jotka saattavat vahingossa laukaista ansan.
To kill an animal quickly a trap needs to be powerful and that can become dangerous for the trappers themselves or for any other person or pet that could set off the trap by mistake.