"lasten oikeudet" - Englanninkielinen käännös

FI

"lasten oikeudet" englanniksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "lasten oikeudet".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "lasten oikeudet" englanniksi

lasten adjektiivi
English
oikeudet substantiivi

Esimerkkejä "lasten oikeudet"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishSe on jo tehnyt selväksi, että lasten oikeudet ovat yksi sen ensisijaisista tavoitteista.
It has already made it clear, that it will be making children's rights a top priority.
FinnishSiinä esitetyt lasten oikeudet ja sosiaaliset perusoikeudet ansaitsevat erityishuomiota.
Its presentation of children's rights and basic social rights merits special attention.
FinnishLasten oikeudet on tässä keskustelussa sivuutettu mielestäni täysin.
It seems that the rights of children in this debate have been completely disregarded.
FinnishOngelmallinen kysymys olivat myös lasten oikeudet, joihin jäsen Crowley kiinnitti huomiomme.
Children’s rights were also a problematic matter brought to our attention by Mr Crowley.
FinnishNyt lasten oikeudet kuitenkin mainitaan perustuslaissa ja perusoikeuskirjassa.
However, children's rights are now mentioned in the Constitution and the Charter of Fundamental Rights.
FinnishPäätöslauselmaan sisältyvät lasten oikeudet, uskonnollinen suvaitsemattomuus ja kuolemanrangaistus.
I see it includes the rights of children, religious intolerance and the death penalty.
FinnishTässä asiassa minua huolestuttavat erityisesti lasten oikeudet.
What concerns me in particular is the issue of the rights of the child.
FinnishSiksi on tärkeää, että lasten oikeudet otetaan huomioon.
Therefore, it is important that we do take account of the rights of children.
FinnishLasten oikeudet tunnustetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.
Children's rights are acknowledged in the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
FinnishLasten oikeudet ja suoja ovat ihmisarvon ytimessä.
Children's rights and their protection are at the heart of human values.
FinnishPuheenjohtajavaltio Italia valitsi sentään ihmisoikeusfooruminsa teemaksi lasten oikeudet.
The country holding the presidency, Italy, at any rate chose children’s rights as its theme for its human rights forum.
FinnishNiin usein lasten oikeudet unohdetaan tai sivuutetaan.
So often children's rights are forgotten or ignored.
FinnishOlen nimittäin sitä mieltä, että lasten oikeudet on turvattava, vaikka se onkin vanhempien asia.
I happen to be of the opinion that the rights of the children should be safeguarded, although that is up to the parents.
FinnishLasten oikeudet ovat komission kauden 2005-2009 strategisten tavoitteiden tärkeimpien painopistealueiden joukossa.
Children's rights are among the main priorities of the Commission's Strategic Objectives for 2005-2009.
FinnishMinusta meidän on myös tarkistettava perustuslakiamme, jossa perheen oikeudet asetetaan lasten oikeuksien yläpuolelle.
I think we also need to look at our Constitution, which puts the family before the rights of the child.
FinnishToteamme, että naisten ja lasten oikeudet ovat yleisten ihmisoikeuksien korvaamaton ja erottamaton osa.
We note that women' s and children' s rights form an indispensable and inseparable dimension of human rights generally.
FinnishLissabonin sopimuksen myötä EU:n täytyy kuunnella ja varmistaa, että lasten oikeudet sisältyvät kaikkeen sen toimintaan.
With the new Lisbon Treaty the EU must listen and ensure that the rights of children are integrated into its work.
FinnishToinen aihepiiri ovat lasten oikeudet.
The second thematic issue is children’s rights.
FinnishMielestäni asiassa otettiin edistysaskel silloin, kun lasten oikeudet mainittiin Romaniaa käsittelevässä edistymiskertomuksessa.
I think that a step forward was taken when children' s rights were specified in the progress report on Romania.
Finnish(RO) Lasten oikeudet on keskeinen aihe, joka yhdistää meitä kaikkia kotimaasta tai poliittisista näkemyksistä riippumatta.
(RO) Children's rights are an essential topic uniting us all, irrespective of our country of origin or political viewpoint.

Muita sanoja

Finnish
  • lasten oikeudet

Vieläkin enemmän käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.