FI

lapsi {substantiivi}

volume_up
Kolmannen maan kansalaisuutta edustava lapsi on määriteltävä samoin kuin eurooppalainen lapsi.
The definition of a third-country national child should be the same as that of another European child.
Ranskan lain mukaan perheille, joissa on vain yksi lapsi, ei makseta lapsilisää.
Under French law, families with one child don't get any child benefits.
Jokainen lapsi Japanissa on tietoinen reaktorisydämen sulamisen seurauksista.
Every child in Japan is aware of the consequences of nuclear meltdown.
Naisena en nimenomaan kuitenkaan halua sitä, että lapsi tulee heitetyksi pois pesuveden mukana.
But specifically as a woman I would not want to see the baby thrown out with the bathwater.
Tarkoitan, että jos teillä nyt on vaikka vauva tai kymmenvuotias lapsi.
And I'm talking about if you've got a baby now, or if you've got a 10-year-old now.
Jälkimmäinen koskee tätä sopimusta, ja huomaatte vielä, että sopimuksesta kasvaa kaunis lapsi.
This one falls into the second category and it will grow up as a beautiful baby, you will see.
lapsi (myös: poika)
Aikoinaan, kun olin lapsi, silloin sai sellaisen puhelinpalvelun, minkä vain halusi, kunhan se oli paikalliselta puhelinyhtiöltä.
There was a time, when I was a boy, when you could get any kind of telephone service you wanted, as long as it came from Ma Bell.
lapsi (myös: nuori eläin)
lapsi (myös: poika, ottopoika, kasvatti)
Olen itse siirtolaisten lapsi ja viettänyt suurimman osan elämääni unionin rajojen ulkopuolella.
I myself am the son of emigrants and I have spent most of my life outside of the Union’s borders.

Esimerkkejä "lapsi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTällaisessa tilanteessa lapsi voi karata kotoa tai hyökätä vanhempiensa kimppuun.
In situations like this children may run away from home or attack their parents.
FinnishNormissa oletetaan, että yksikään lapsi ei niele yli kahdeksaa milligrammaa lelusta.
The standard assumes that no child swallows more than 8 milligrams from a toy.
FinnishYhä useampi lapsi ja nuori kärsii kohonneesta verenpaineesta ja diabeteksesta.
More and more children and young people are suffering from hypertension and diabetes.
FinnishNo, mitä tapahtui kun minä olin pieni lapsi -- joitain kovia juttuja myös.
Well, what happened when I was a little kid was -- some pretty heavy stuff too.
FinnishLapsi: Uh, päärynä. JO: Mikä tämä on?
11:34 Video: JO: Who knows what that is? Child: Uh, pear? JO: What do you think this is?
FinnishOn useita syitä, joiden vuoksi lapsi voidaan sijoittaa laitokseen pois perhepiiristä.
There are many reasons why children remain in institutions away from their families.
FinnishRanskan lain mukaan perheille, joissa on vain yksi lapsi, ei makseta lapsilisää.
Under French law, families with one child don't get any child benefits.
FinnishEurooppalainen ympäristömerkki on sisämarkkinoiden aikaansaama lapsi, näin on sanottava.
The European eco-label is, it has to be said, a product of the internal market.
FinnishVarsinainen lapsi- ja perhepolitiikka kuuluu kansallisen tason päätöksentekoon.
Decisions on child and family policy proper are taken at national level.
FinnishOikeudellisia välineitä saada lapsi takaisin toiselta vanhemmalta ei ole.
There is no legal recourse for bringing the children back home to the other parent.
FinnishVoimassa olevan passin tai henkilötodistuksen lisäksi alaikäinen lapsi, joka matkustaa
In addition to their own valid passport or ID card, all children travelling:
FinnishOn käsittämätöntä, että reagoimme vasta, kun lapsi on jo pudonnut kaivoon.
Yet it is incomprehensible that we react only when the damage has been done.
FinnishOn oltava mahdollisuus valita, eikä ainoastaan vaihtoehdoista joko ansiotyö tai lapsi.
There has to be more choice, not just an alternative between work or child.
FinnishLapsi, jolla ei oikeastaan ole paljon mahdollisuuksia täyttää kunnolla tehtäväänsä.
In fact, this child does not have much of a chance of completely fulfilling its destiny.
FinnishTarkoitan, että jos teillä nyt on vaikka vauva tai kymmenvuotias lapsi.
And I'm talking about if you've got a baby now, or if you've got a 10-year-old now.
FinnishJoka viides sekunti yksi alle 10-vuotias lapsi kuolee ruoan puutteeseen.
Every five seconds, one child below the age of 10 dies from a lack of food.
FinnishHän oli kuin lapsi karkkikaupassa.
"Oh my God, oh my God, it's moving again!" So, he was like a kid in a candy store.
FinnishJokainen lapsi Japanissa on tietoinen reaktorisydämen sulamisen seurauksista.
Every child in Japan is aware of the consequences of nuclear meltdown.
FinnishJoten milloin perhe ei ole perhe ja adoptoitu lapsi on - niin, mitä hän tarkalleen ottaen on?
So when is a family not a family, and an adopted child is - well, what exactly?
FinnishAjatelkaapa vain esimerkiksi Coca-Colaa: missä tahansa olettekin, jokainen lapsi tietää sen.
Just think of Coca-Cola, for example. Every child, no matter where, knows the name.