"lamaannuttaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"lamaannuttaa" englanniksi

FI lamaannuttaa
volume_up
{verbi}

lamaannuttaa (myös: lamauttaa, vammauttaa, rampauttaa)
Päinvastoin te ja muut tasoititte niille tietä vaatimalla vapaata ja tasapuolista kilpailua, joka lamaannuttaa yhteiskuntamme ja tuhoaa niiden yhteisöllisen hengen ja julkiset palvelumme.
You helped them happen - you, and the others - with this dictatorship of free and fair competition, which is crippling our societies and destroying their public spirit and our public services.
lamaannuttaa (myös: alentaa, laskea, ahdistaa, masentaa)
Se on ainoa todellinen linnake sitä riskiä vastaan, että vakauttaminen lamaannuttaa Euroopan talouden vakavasti, vaikka tällainen tilanne voidaan korjata.
It is the only real bastion we have against the risk that consolidation might depress the European economy in a severe and irreversible way.
lamaannuttaa (myös: rajoittaa, rampauttaa)
Tässä vaiheessa Ecofin-neuvosto tulee kuitenkin keskeiseen asemaan ja lamaannuttaa kahden muun neuvoston toiminnan.
It is at that point that Ecofin will become dominant and will hamstring the other two Councils.
lamaannuttaa (myös: turruttaa, kohmettaa, puuduttaa)
lamaannuttaa (myös: halvautua, halvaannuttaa, lamautua)
volume_up
to paralyse {v.} [Brit. eng.]
Molemmat tietävät, että jatkuva konflikti lamaannuttaa niiden kansallisen ja taloudellisen kehityksen.
Both are aware that lasting conflict will paralyse their national and economic progress.
Euroopan unionin demokratiavaje käy selkeimmin ilmi Turkin tapauksesta, joka uhkaa lamaannuttaa koko Euroopan unionin järjestelmän.
This European democratic deficit is at its most obvious in the case of Turkey, which threatens to paralyse the entire European system.
Euroopan unioni ei voi kilpailla menestyksekkäästi maailmanlaajuisilla markkinoilla, jos sisäisen kilpailun pelko lamaannuttaa sen.
The Union will be unable to compete successfully on the global market if it is paralysed by fear of internal competition.
lamaannuttaa (myös: halvautua, halvaannuttaa, lamautua)
volume_up
to paralyze {v.} [Amer.eng.]

Esimerkkejä "lamaannuttaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishJa valheellinen kansankiihotus vain lamaannuttaa tämänkaltaisen vakavan ongelman ratkaisun.
And false demagoguery will only hinder the resolution of such a serious problem.
FinnishEnnennäkemätön öljynhinnannousu uhkaa lamaannuttaa kokonaisen tuotantoalan.
The unprecedented increase in the price of oil risks bringing a whole sector to its knees.
FinnishSillä tavoin voimme lamaannuttaa erittäin tehokkaasti terroristiverkostojen rahoituksen.
In this way, we can immobilise the funding of terrorist networks extremely effectively.
FinnishIlman sitä laajentumisesta tulee uhkapeli ja se saattaa lamaannuttaa toimintakykymme.
Without that, enlargement will be a hazardous exercise and risks bringing us to paralysis.
FinnishMeidän on oltava selvillä siitä, että se lamaannuttaa luonnollisesti myös yhteysryhmän työtä.
We must be clear that this is quite clearly affecting the work of the contact group.
FinnishTämä on kysymys, joka uhkaa lamaannuttaa koko asian lähitulevaisuudessa.
This is something which looks set to bring everything grinding to a halt in the very near future.
FinnishArmoton köyhyys, jopa kurjuus, lamaannuttaa jo sinänsä kaiken kehityksen.
FinnishSe väittää, että testausjärjestelmä lamaannuttaa koko järjestelmän varsinkin, jos me laajennamme vaatimuksia.
The testing regime, it says, will cause paralysis of the whole system, especially if we extend the requirements.
FinnishTämä on hyvin vakavaa, koska sakot saattavat lamaannuttaa ja tuhota tuhansia maatiloja Padaniassa.
This is very serious, because these fines could bring thousands of farms in Padania to their knees and drive them to bankruptcy.
FinnishEuroopan unioni ei voi kilpailla menestyksekkäästi maailmanlaajuisilla markkinoilla, jos sisäisen kilpailun pelko lamaannuttaa sen.
The Union will be unable to compete successfully on the global market if it is paralysed by fear of internal competition.
FinnishBosnian edistymistä vaikeuttaa ensisijaisesti vallitseva mieliala, voimattomuuden tunne, joka lamaannuttaa ihmiset ja toimielimet.
The main obstacle to progress in Bosnia is the state of mind, the feeling of powerlessness, which is paralysing people and institutions there.
FinnishLähi-idän kriisi ei enää jatkossa saa estää tai lamaannuttaa Välimeren unionin toimintaa, mutta unioni ei voi myöskään jättää sitä huomiotta.
The UfM cannot continue to be blocked or paralysed by the conflict in the Middle East but, at the same time, neither can it ignore it.
FinnishTukien hakeminen on monimutkaista ja se lamaannuttaa kaiken aloitteellisuuden; tietoja on vaikea saada ja vain harvat asiaan paneutuneet pystyvät hyödyntämään niitä.
Aid application procedures are complex and discourage initiative. Information is difficult to obtain and only the wellconnected few can get hold of it.
FinnishEmme saa antaa riidan lamaannuttaa toimintakykyämme väittelemällä siitä, kuka teki mitäkin väärin kolme tai neljä viikkoa tai kuusi kuukautta sitten, mistä oli seurauksena sota.
We must not allow our capacity for action to be destroyed now by a dispute about who did what badly three or four weeks ago or six months ago, with this war as the result of it.
FinnishPäinvastoin te ja muut tasoititte niille tietä vaatimalla vapaata ja tasapuolista kilpailua, joka lamaannuttaa yhteiskuntamme ja tuhoaa niiden yhteisöllisen hengen ja julkiset palvelumme.
You helped them happen - you, and the others - with this dictatorship of free and fair competition, which is crippling our societies and destroying their public spirit and our public services.