"laivaston" - Englanninkielinen käännös

FI

"laivaston" englanniksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "laivaston".

Esimerkkejä "laivaston"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishOn kuitenkin hyvin tärkeää säilyttää laivaston uudistamisen julkinen tuki.
It is crucial that public aid for the renewal of the fleet should be maintained.
FinnishSitten ilmeni, että MAP-tavoitteet on ylitetty pelagisen laivaston osalta.
It then turned out that MGP targets were being exceeded in the pelagical segment.
FinnishJulkisten varojen käyttäminen laivaston ylläpitämiseen olisi väärin ja vastuutonta.
It is an irresponsible mistake to spend public money to maintain this fleet.
FinnishLaivaston pienentäminen ja julkisen tuen säilyttäminen käyvät aivan hyvin yhteen.
Reducing the fleet is perfectly compatible with maintaining public aid.
FinnishMuuten se rakentaa oman laivaston ja maailman laivastojen määrä vain kasvaa.
Otherwise it will build its own fleet and the overall global fleet will simply increase.
FinnishLaivaston taloudellinen tilannekin kohentuu, eikä se ole enää niin riippuvainen tuista.
The fleet will also be healthier economically and less dependent on aid.
FinnishEdustan Portsmouthia Yhdistyneessä kuningaskunnassa, kuninkaallisen laivaston kotipaikkaa.
I represent Portsmouth in the United Kingdom, the home of the Royal Navy.
FinnishKomissio ehdottaa laivaston uusimista koskevien toimien tiukentamista.
The Commission is proposing to strengthen the existing mechanisms for fleet replacement.
FinnishTukijärjestelmä on osaltaan lisännyt EU:n laivaston ylikapasiteettia.
The subsidies system has helped to drive over-capacity of the EU fleet.
FinnishSuhteellinen vakaus perustuu aiempiin tekoihin; yhtäläinen pääsy perustuu laivaston tonnistoon.
Relative stability is based on track record; equal access is based on fleet tonnages.
FinnishLaivaston kalastustehoa lisäävä tuki ei ole enää hyväksyttävää.
Aid which is likely to enhance the fishing power of fleets is no longer acceptable.
FinnishJuuri viime viikolla Alankomaiden laivaston fregatti auttoi vapauttamaan saksalaisen kauppa-aluksen.
Only last week, a frigate of the Dutch Navy helped free a German merchant ship.
FinnishToiseksi komissio haluaa lisää tukea laivaston nykyaikaistamiseen tai uusien laivojen rakentamiseen.
Secondly, we want no more aids for modernisation or the building of new ships.
FinnishLisäksi laivastomme toiminta-alue on yhä paljon laajempi kuin monien muiden jäsenvaltioiden laivaston.
And our Navy still has more reach than those of most of the other Member States.
FinnishTietenkin laivaston kapasiteettia on muutettava paremmin saatavilla oleviin resursseihin sopivaksi.
Of course, fleet capacity needs to be brought more in line with available resources.
FinnishSopimuksen uusimatta jättäminen rajoitti yhteisön laivaston toimintaa merkittävästi.
Because of this non-renewal, the Community fleet has fallen victim to a large number of restrictions.
FinnishEuroopan unionin laivaston liikakapasiteetin arvioitiin muutama vuosi sitten olevan noin 40 prosenttia.
The overcapacity of the EU fleet was estimated a few years ago at around 40%.
FinnishJos emme halua rajoittaa laivaston kalastuskapasiteettia nyt, niin luonto tekee sen puolestamme.
If we are unwilling to limit the catching capacity of the fleet, nature will do it for us.
FinnishLaivaston ei saa antaa vanheta, koska se lisää riskejä merellä.
We must not allow fishing fleets to become out-dated because this increases risks at sea.
FinnishEnimmäismäärää voidaan muuttaa vain yhteen suuntaan, eli laivaston kokoa voidaan ainoastaan pienentää.
This upper limit can only change in one direction, namely a reduction in fleet size.

Muita sanoja

Finnish
  • laivaston

Lisää käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.