"laiva" - Englanninkielinen käännös

FI

"laiva" englanniksi

volume_up
laiva {subst.}
EN

FI laiva
volume_up
{substantiivi}

laiva (myös: alus)
volume_up
ship {subst.}
Yksinkertaistettuna: laiva, johon on asennettu musta laatikko, on turvallisempi laiva.
To put it simply, a ship fitted with a black box is a safer ship.
Bulgarialainen laiva Vanessa haaksirikkoutui hiljattain Asovanmerellä.
The Bulgarian ship Vanessa was shipwrecked recently in the Sea of Azov.
Laiva, jossa on musta laatikko, on turvallisempi laiva.
A ship fitted with a 'black box' is a safer ship.
laiva (myös: päälaiva)
volume_up
nave {subst.}

Esimerkkejä "laiva"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Finnish50-metrinen laiva Atlantilla on täysin eri asia kuin 50-metrinen laiva Välimerellä.
A 50 metre boat on the Atlantic is very different to a 50 metre boat in the Mediterranean.
FinnishMiksi 12 metrin pituinen laiva saa tukea, mutta 13-metrinen ei?
Why can a boat 12 metres long receive funding, while a boat of 13 metres cannot?
FinnishLaiva ajaa karille, jos sen miehistöllä on väärä luulo meren syvyydestä.
A vessel runs aground if its crew has a false perception of the seabed.
FinnishLaiva saapui Kiinasta, ja sen lastina oli 5 100 konttia, jotka sisälsivät pääasiassa tekstiilitavaraa.
It came from China and carried 5 100 containers, mostly containing textile goods.
FinnishLaiva myydään tällöin kymmenen kertaa ennen kuin se vihdoin romutetaan.
It is then sold 10 more times before it is finally dismantled.
FinnishAinutlaatuinen piirre on se, että tätä sovelletaan riippumatta siitä, minkä valtion lipun alla laiva on.
The unique feature is that this will apply irrespective of the flag state.
FinnishValittu suunta on kyllä huono, mutta tosiasiassa laiva kulkee omalla vauhdillaan, moottorit sammutettuina.
Granted, we are on the wrong course, but in fact the vessel is drifting, engines stopped.
FinnishEilen katosi vielä yksi laiva, jolla oli 53 matkustajaa.
Also yesterday, another boat with 53 people on board went missing.
FinnishMuutama kuukausi sitten Samina-niminen laiva upposi Aigeianmerellä.
A few months ago, the Samina sank in the Aegean.
FinnishKomission ehdotus merkitsee itse asiassa erittäin yksityiskohtaisia tutkimuksia laiva laivalta ja yritys yritykseltä.
What the Commission proposal suggests is drawing up extremely detailed studies of individual vessels and individual businesses.
FinnishArvoisa puhemies, Kotkassa, Suomessa, on parhaillaan kemikaaleja kuljettava laiva, joka purjehtii mukavuuslipun alla.
Mr President, in Kotka, in Finland, there is currently a vessel carrying chemicals, which is sailing under a flag of convenience.
FinnishVaikka vesillelasku onnistuikin, emme tiedä, onko laiva kuitenkaan merikelpoinen, selviääkö se myrskyistä, joihin se joutuu.
The launch was a great success when it came to the major projects which were got under way. There was no friction in the launch.
FinnishMeillä on lukuisia esimerkkejä ongelmista: laivat kaatuvat, muun muassa Estonia-laiva Itämerellä, ja toisia syttyy palamaan.
There are very many examples of problems: ships capsize, as for example the Estonia did, in the Baltic Sea, and others catch fire.
FinnishToistan parlamentissa jo esitetyn vaatimuksen siitä, että keskusteluissa olisi jo varmasti aika ottaa huomioon laiva- ja lentoliikenne.
To repeat Parliament's old demands, it should soon no doubt be time to incorporate shipping and aviation into these talks.
FinnishMuistan sen ajan, kun Estonia-laiva upposi: jotkut olivat sitä mieltä, että kaikki laivat pitäisi kieltää, koska ne ovat vaarallisia.
I remember the time when the Estonia sank: some were of the opinion that all ships should be banned, because they are dangerous.
FinnishKoko laivastokapasiteetin vaikutusta kalakantoihin voidaan kuitenkin vähentää rajoittamalla niiden päivien määrää, jotka laiva saa olla merellä.
However, by restricting the number of days that ships may be at sea, the impact of total fleet capacity on fish stocks is reduced.
FinnishMeidän on puututtava siihen vakavin ottein, tai koko laiva hukkuu muutaman sellaisen rantarosvon vuoksi, jotka haluavat pilata Euroopan matkan.
We need to tackle it seriously or the whole boat will go down because of a few wreckers who are out to destroy the European voyage.
FinnishSaimme tietää, että Lampedusan edustalla havaittu, yli kahtasataa siirtolaista kuljettanut laiva kaatui varhain tänä aamuna kovan merenkäynnin vuoksi.
We learned that, early this morning, a boat with over two hundred migrants, spotted off Lampedusa, capsized because of poor sea conditions.
FinnishTieliikenneala eroaa muista liikennealoista siinä, että sillä työskentelee erittäin paljon ihmisiä, toisin kuin laiva- ja lentoliikenteen alalla.
What distinguishes the road transport sector from other transport sectors - such as sea or air transport - is the large number of people working in it.
FinnishMyös näiden rahdinkuljettajien on maksettava aiheuttamansa ulkoiset kustannukset, poikkeuksen muodostavat laiva- ja lentoliikenne, jotka ovat päästökauppajärjestelmän kattamia.
With the exception of maritime and air transport, which will be covered by the Emissions Trading Scheme, these hauliers too must pay their external costs.