"löytyä" - Englanninkielinen käännös

FI

"löytyä" englanniksi

EN

FI löytyä
volume_up
[löydyn|löytynyt] {verbi}

Tulostimen valmistajan WWW-sivusto saattaa löytyä Tulostimet-kansiosta.
You can find the manufacturer's website for your printer in the Printers folder.
"Lähiaikoina" tarkoittaa minusta sitä, että tulevaisuudessa saattaa löytyä parempikin keino.
'For the foreseeable future' means, for me, that the future may perhaps find us back on a better road ahead.
Tällaisiakin matkustajia voi kuitenkin löytyä lentokoneesta.
These kinds of passengers can after all also be found on board aircraft.

Esimerkkejä "löytyä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishVastedes voidaan näin ollen hahmottaa kehykset, joiden rajoissa kompromissin pitäisi löytyä.
We can now sketch the outlines within which a compromise will have to be reached.
FinnishSyy tähän voi löytyä ihmisten asenteista ja koulutuksen puutteesta.
The reason for this can be found in people’s mindsets and a lack of education.
FinnishSieltä tuleekin löytyä suurten haastajien armeija – ja työllistäjät.
It is there that a huge army of challengers – and employers – must be found.
FinnishILO tekee työtä tällä tavoin ja todellinen yhteisvaikutus saattaisi löytyä tässä kohdin.
The ILO is working on this and genuine synergy might be developed here.
FinnishOhjeita laitteiden asennusongelmiin voi löytyä seuraavista lähteistä:
The following resources can help you with device installation problems:
FinnishVasta silloin Euroopassa alkaa löytyä jälleen hyväksyntää kaikkien aitojen pakolaisten auttamiselle.
Only then will renewed support be found in Europe to help all genuine refugees.
FinnishSe oli oikeasuuntainen, ja meiltä olisi pitänyt löytyä halua parantaa sitä.
The EU proposal was good; it went in the right direction, and we should have liked to improve it.
FinnishTällaisiakin matkustajia voi kuitenkin löytyä lentokoneesta.
These kinds of passengers can after all also be found on board aircraft.
FinnishLaiteparikoodi saattaa löytyä kyseisistä tiedoista tai itse laitteesta (usein laitteen pohjasta).
The pairing code might be listed there or printed on the device itself (often on the bottom).
FinnishNäiden tulevaisuuden mahdollisuuksien ei tarvitse välttämättä löytyä perinteisistä maatalouden rakenteista.
This future need not necessarily be in the traditional areas of agriculture.
FinnishEdelleen ollaan kuitenkin sitä mieltä, että tämän ongelman ratkaisu voi löytyä Yhdysvalloista.
However, it is still believed that the solution to this problem is to be found in the United States.
FinnishOhjeita asennusongelmiin voi löytyä seuraavista lähteistä:
The following resources can help you with installation problems:
FinnishPäivitetyt ohjaimet saattavat löytyä Windows Update -sivustosta.
Updated drivers might be available through Windows Update.
FinnishMicrosoft Support -verkkosivustolta voi löytyä tietoa äänilaitteistoosi liittyen.
It might help to check the Microsoft Support website to see if it contains any information about your sound hardware.
FinnishMeillä kaikilla on sama liikennekriisi, ja näihin yhteisiin ongelmiin saattaa löytyä yhteisiä ratkaisuja.
We all have the same transport crisis and there may be common solutions to these common problems.
FinnishEU jatkaa painostusta, jotta tällaista tahtoa alkaisi löytyä.
The EU will continue to press for such will to be shown.
FinnishMielestäni täältä pitäisi löytyä tällaista poliittista tahtoa.
I think such political will should be present here.
FinnishSieltä pitäisi löytyä poliittista tahtoa jatkaa yhteistä maailmanpolitiikkaa, menettelyt ovat sivuseikka.
It is there that we should seek the political will to pursue a joint world policy, and not in procedures.
FinnishJatkossa nämä tiedot pitäisi löytyä Internetistäkin.
We should have this information there in future, too.
FinnishSiihen vain pitäisi löytyä todellisia keinoja!
Even so, it really is essential to have the means to do so!