"löytäminen" - Englanninkielinen käännös

FI

"löytäminen" englanniksi

FI löytäminen
volume_up
{substantiivi}

löytäminen (myös: havainto, keksintö, havaitseminen, löytö)
volume_up
discovery {subst.}
Kotiryhmä ei ole käytettävissä julkisille verkoille, ja verkon löytäminen on poistettu käytöstä.
HomeGroup is not available on public networks, and network discovery is turned off.
Siksi yhden tai toisen sairautta tai hometta vastustavan geenin löytäminen on osaratkaisu.
That is why the discovery of this or that gene to combat a disease or a mould will always be a partial solution.
Nigerialaisen Etireno-laivan löytäminen Cotonoun satamasta on ehkä vain jäävuoren huippu.
The discovery of the Nigerian ship Etireno in the port of Cotonou is probably only the thin end of the wedge.

Esimerkkejä "löytäminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishSiten tasapainon löytäminen tässä on vaikeaa, ja komissio seuraa asiaa tiiviisti.
So there is a difficult balance there, which the Commission is monitoring closely.
FinnishSopivien luovuttajien löytäminen ja pätevä testaus ovat ratkaisevia tekijöitä.
The key issue is the selection of donors and testing by qualified personnel.
FinnishRatkaisun löytäminen kysymykseen "millainen koulun pitäisi olla" on hyvin vaikeaa.
Finding an answer to the question 'what should the school be like' is very difficult.
FinnishOngelmat oli helppo nimetä, mutta ratkaisun löytäminen niihin oli erittäin vaikeaa.
The problems were easy to identify, but finding solutions to them was very difficult.
FinnishNäiden teknisten ratkaisujen löytäminen on kuitenkin ollut erittäin vaikeaa.
Finding the appropriate technical solutions has nevertheless proved a very tough task.
FinnishRatkaisun löytäminen tähän ongelmaan ei ole missään nimessä yksinkertainen asia.
Finding a solution to this problem is definitely not a simple matter.
FinnishPoliittisen ratkaisun löytäminen onkin ollut alusta alkaen ratkaisevassa asemassa.
From the outset, the political issue has been the determining factor.
FinnishPitkän aikavälin ratkaisujen löytäminen on kuitenkin viime vuosina ollut varsin hidasta.
Finding long-term solutions has nevertheless been a very slow process in recent years.
FinnishHyvän tasapainon löytäminen näille tavoitteille on haastava tehtävä.
Finding the right balance for these objectives will be a challenging task.
FinnishOngelmana on myös oikeiden kemikaalien löytäminen mehiläisten tautien parantamiseksi.
Also there is a problem with having the right chemicals in place to cure the diseases of bees.
FinnishE. coli -epidemian alkuperän löytäminen on osoittautumassa hankalaksi.
Research into the source of the E coli outbreak is proving complicated.
FinnishRatkaisun löytäminen ongelmaan ei kenties ole niin vaikeaa kuin jotkin EU:n lentoyhtiöt kuvittelevat.
The solution to this problem may not be as hard as some EU airlines may envisage.
FinnishSilloin säästökohteiden löytäminen on joskus tietysti hyvin vaikeaa.
Finding areas in which to make savings in such a case is sometimes obviously very difficult.
FinnishHumanitaarisen avun tavoitteena ei ole ratkaisun löytäminen konfliktiin.
The purpose of humanitarian aid is not to resolve the conflict.
FinnishParlamentin mietinnössä tuodaan esiin, että vaihtoehtojen löytäminen on entistäkin kiireellisempää.
Parliament's report will give the search for alternatives a new urgency.
FinnishSomalian rannikkovesillä tapahtuviin merirosvouksiin liittyvän poliittisen ratkaisun löytäminen (keskustelu)
A political solution with regard to the piracy off the Somalian coast (debate)
FinnishSomalian rannikkovesillä tapahtuviin merirosvouksiin liittyvän poliittisen ratkaisun löytäminen (äänestys)
A political solution with regard to the piracy off the Somalian coast (vote)
FinnishWindows voi auttaa järjestämään valokuvia, jolloin niiden löytäminen myöhemmin helpottuu huomattavasti.
Windows can help organize photos so finding them later is a lot easier.
FinnishTähän kysymykseen ei ole helppo vastata, mutta kaikkia tyydyttävän ratkaisun löytäminen on tärkeää.
There is no easy answer to this question, but it is important to push for a dual solution to it.
FinnishTietyn kuvan löytäminen tietokoneesta saattaa olla hankalaa, erityisesti mikäli kuvia on tuhansia.
Finding a picture on your computer can be very difficult, especially if you have thousands of them.